Skip to content
Home » गुरु परिवर्तन

गुरु परिवर्तन

गुरु परिवर्तन – मीन रास

वाढ भाग्यासह कर्मात आनंदी आनंद जीवनात   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या… Read More »गुरु परिवर्तन – मीन रास

गुरु परिवर्तन – कुंभ रास

होईल कर्मात वृद्धी धनलाभाच्या संधी   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत… Read More »गुरु परिवर्तन – कुंभ रास

गुरु परिवर्तन –  मकर रास

वृद्धी परिश्रमासह भाग्यातही लाभासह होईल स्वप्नपूर्तीही   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या… Read More »गुरु परिवर्तन –  मकर रास

गुरु परिवर्तन – धनु रास

  • by

कर्मातून साधाल उन्नती मिळेल सुखाची प्राप्ती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या… Read More »गुरु परिवर्तन – धनु रास

गुरु परिवर्तन – वृश्चिक रास

ज्ञानासह भाग्यात वृद्धी लाभासह होईल उन्नती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या… Read More »गुरु परिवर्तन – वृश्चिक रास

गुरु परिवर्तन – तुळ रास

  • by

मिळतील प्रगतीच्या संधी होईल आर्थिक उन्नती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या… Read More »गुरु परिवर्तन – तुळ रास

गुरु परिवर्तन –  कन्या रास

  • by

परिश्रमाद्वारे उन्नती लाभासह इच्छापूर्ती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश… Read More »गुरु परिवर्तन –  कन्या रास

गुरु परिवर्तन – सिंह रास

  • by

अचानक धनलाभाच्या संधी आनंद, सुखशांतीची प्राप्ती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत… Read More »गुरु परिवर्तन – सिंह रास

गुरु परिवर्तन – कर्क रास

  • by

परिश्रमात वृद्धी भाग्यात समृद्धी   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश… Read More »गुरु परिवर्तन – कर्क रास

गुरु परिवर्तन – मिथुन रास

  • by

राजयोगाची स्थिती होईल चौफेर प्रगती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत… Read More »गुरु परिवर्तन – मिथुन रास