Skip to content
Home » गुरु परिवर्तन – सिंह रास

गुरु परिवर्तन – सिंह रास

  • by

अचानक धनलाभाच्या संधी

आनंद, सुखशांतीची प्राप्ती

 

नमस्कार!

मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतात. त्यांचा शुभ किंवा अशुभ परिणाम मनुष्य जीवनावर होत असतो. ग्रहांच्या या राशी परिवर्तनांचे विश्लेषण आपण करतच असतो. त्यानुसार येत्या एप्रिल महिन्यामध्ये सर्वच ग्रह राशी परिवर्तन करीत आहेत. त्यामध्ये नैसर्गिक शुभ ग्रह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुरु महाराजांचं राशी परिवर्तन हे अनेक अर्थाने सर्वच राशींसांठी अत्यंत शुभ ठणार आहे. कारण ते मीन या आपल्या स्वराशीत प्रवेश करीत आहेत. १३ एप्रिल रोजी गुरु महाराजांचं राशी परिवर्तन होणार असून त्यांच्या प्रभावांचं राशीनुसार विश्लेषण आपण करीत आहोत. त्यामध्ये आजच्या भागात आपण सिंह राशीसाठी गुरु महाराजाचं हे राशी परिवर्तन कसं राहिल? यावर सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत.

ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी गुरु ग्रह व त्यांच्या कारकत्वाच्या बाबतीत माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे. मानवी आयुष्यात जीवकारक गुरुचं अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. गुरु म्हणजे जीव होय. मानवी आयुष्याची निर्मिती जेथून होते तेथून गुरु ग्रहाचं कार्य सुरु होतं. म्हणजे मनुष्याच्या जन्मापासून तर शेवटापर्यंत गुरु ग्रहाचं कार्य अत्यंत महत्त्वाचं असतं. जेव्हा आपण पत्रिकांचा अभ्यास करतो तेव्हा अनेक बाबी लक्षात येतात. गुरु हा जन्माचा, शिक्षणाचा, विवाहाचा, अर्थार्जनाचा आणि मोक्षाचा कारक ग्रह मानला जातो. थोडक्यात मानवी आयुष्यातील सर्व महत्त्वपूर्ण विभाग गुरु ग्रहाने व्यापलेले आहेत. निसर्ग कुंडलीचा आपण विचार केला भाग्य स्थानाचं स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. भाग्य, धर्म, लांबचे प्रवास आपण भाग्य स्थानावरुन पाहत असतो. गुरु महाराजांची धनु रास ही निसर्ग कुंडलीच्या नवम स्थानात येते. त्यामुळे या स्थानाचं स्थायी स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. धर्माने जगा आणि मोक्षाकडे चला असे आपल्याला सूचित करीत असतात. कारण मोक्षाच्या स्थानाचं म्हणजे पत्रिकेतील द्वादश स्थानाचं स्वामीत्व देखील गुरु महाराजांकडे येतं. निसर्ग कुंडलीतील नवम म्हणजे भाग्य स्थान आणि द्वादश म्हणजे व्यय स्थानाचं स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. कारण नवम स्थानात धनु तर व्यय स्थानात येणारी मीन रास या दोन्हीही गुरु महाराजांच्या राशी आहेत.

असे हे गुरु महाराज चतुर्थ स्थानात कर्क राशीत जाऊन उच्चीचे होतात. कर्क रास ही मातृत्व दर्शविणारी रास आहे. सुख, समाधान, शांती या सर्व गोष्टी आपण पत्रिकेतील चतुर्थ स्थानावरुन पाहतो. म्हणून त्याला सुख स्थान देखील म्हटलं जातं. मनुष्य आपल्या आयुष्यात जी काही धावपळ करतो, जे काही कार्य करतो त्या प्रत्येक गोष्टीच्या मागे एक सुप्त इच्छा असते की मी सुखानं राहावं. पैशांच्या मागे पळत असतांना, शिक्षण घेत असतांना, कर्तृत्व करीत असतांना, विवाह करीत असतांना प्रत्येक वेळी माणसाच्या मनात एक सुप्त इच्छा असते की यानंतर माझं आयुष्य चांगलं व्हावं. सुखाने, समाधानाने, आनंदाने मला जगता यावं. असं हे पत्रिकेतील सुख स्थान जे निसर्गच तुम्हाला जन्मत: देऊन पाठवतो त्या स्थानात गुरु महाराज उच्चीचे होतात. कारण तुम्ही सुखाने, आनंदाने राहिलात तर गुरु महाराजांना देखील आनंद होतो. असे हे गुरु महाराज १३ एप्रिल रोजी कुंभ राशीतून मीन या आपल्या स्वराशीत प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्या या राशी परिवर्तनाचा सिंह राशीवर काय परिणाम होईल? हे आता आपण समजून घेऊया.

सिंह रास किंवा लग्नाचा विचार केला असता तुमच्या पत्रिकेत गुरु महाराज हे अष्टमेश व अष्टमेश असतात. म्हणजे पंचम आणि अष्टम या दोन स्थानांचं स्वामीत्व त्यांच्याकडे असतं. आता राशी परिवर्तन करुन ते तुमच्या अष्टम स्थानात प्रवेश करणार आहेत. पत्रिकेतील अष्टम स्थान हे मूळत: नकारात्मक स्थान मानलं जातं. कारण या स्थानावरुन जीवनातील अडथळे, अडचणी व संघर्ष बघितला जातो. मात्र पत्रिकेतील कोणतंही स्थान हे कधीही १०० टक्के नकारात्मक किंवा १०० टक्के सकारात्मक नसतं. प्रत्येक स्थानात काही गोष्टी शुभ तर काही गोष्टी अशुभ असतात. त्यानुसार नकारात्मक स्थानांच्या काही शुभ गोष्टी निश्चितच असतात. त्यानुसार गोचरने तुमच्या अष्टम स्थानात येणारे गुरु महाराज तुम्हाला काही शुभ नक्कीच शुभ देतील. त्यात ते नैसर्गिक शुभ ग्रह असल्यामुळे व तिथे त्यांची मीन ही स्वराशी असल्यामुळे तुम्हाला शुभ फळं नक्कीच प्राप्त होतील. त्यातील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे या काळात सिंह जातकांना सासरं सौख्य प्राप्त होईल. कारण अष्टम स्थानावरुन आपण सासुरवाडी देखील बघत असतो. सोबतच अचानक धनलाभाच्या संधी देखील तुमच्यासाठी निर्माण होणार आहेत. कारण अष्टम स्थानावरुन अचानक होणारा धनलाभ ज्याला आपण विनाकष्टांचा पैसा म्हणू शकतो, तो देखील पाहतो. ज्या जातकांनी अगोदर कुठे गुंतवणूक केलेली असेल तर त्यातूनही तुम्हाला मोठा लाभ या काळात मिळू शकतो. कौटुंबिक वारसाहक्काने देखील तुम्हाला लाभ प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या जातकांचे कौटुंबिक प्रॉपर्टीविषयक काही प्रश्न प्रलंबित असतील, त्यांनी या काळात त्या दृष्टीने प्रयत्न वाढवायला हवेत. तुमचे प्रयत्न यशस्वी होऊन तुम्हाला नक्कीच लाभ प्राप्त होईल. थोडक्यात अष्टम स्थान हे नकारात्मक स्थान असले तरी तिथे येणारे स्वराशीचे गुरु महाराज हे तुम्हाला शुभ फळं नक्कीच प्रदान करतील. #astroguru #drjyotijoshi #astrogurudrjyotijoshi #astroguruma #guruparivartan

जसं आपल्याला माहितीच आहे की एकावेळी अनेक स्थानांना शुभ करण्याचं सामर्थ्य गुरु महाराजांकडे असतं. कारण त्यांना पंचम, सप्तम आणि नवम अशा एकूण तीन दृष्ट्या असतात. त्या दृष्ट्यांचाही प्रभाव खूप मोठा असतो. किंबहूना स्थानापेक्षा त्यांच्या दृष्ट्यांना अधिक महत्त्व असतं. कारण त्यांच्या दृष्टीला अमृत दृष्टी असं म्हटलं जातं. त्यानुसार अष्टमातील गुरु महाराजांची पंचम दृष्टी तुमच्या व्यय स्थानावर पडेल. आता व्यय स्थानावर दृष्टी पडणार असल्यामुळे साहजिक तुमचा व्यय म्हणजे खर्च नक्कीच होईल. मात्र स्वराशीच्या गुरु महाराजांची ती अमृत दृष्टी असल्यामुळे होणारा व्यय किंवा खर्च हा योग्य कारणांसाठी असेल. मग तो कौटुंबिक कारणांसाठी असेल, वास्तुसाठी असेल, सौख्यासाठी असेल किंवा जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी देखील तुमचा खर्च होऊ शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे जे मीन जातक परदेशात आहेत किंवा परदेशात जाण्यासाठी इच्छूक आहेत, त्यांना देखील या दृष्टीचे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होतील. अर्थात त्यासाठी तुमचा खर्च होईल. मात्र तो योग्य कारणांसाठी होणार असल्यामुळे त्यातून देखील तुम्हाला लाभ प्राप्त होईल.

      यानंतर गुरु महाराजांची सप्तम दृष्टी तुमच्या द्वितीय स्थानावर पडणार आहे. पत्रिकेतील द्वितीय स्थान हे धन, कुटुंब, वाणी यांचं स्थान म्हणून ओळखलं जातं. या स्थानावर पडणाऱ्या गुरु महाराजांच्या अमृत दृष्टीने साहजिकच तुमच्यासाठी धनवृद्धीच्या संधी निर्माण होतील. प्रगती, उन्नतीचे मार्ग तुमच्यासाठी प्रशस्त होतील. कुटुंबातील एकोपा वाढीस लागेल. तुमच्या वाणी ज्ञान व प्रगल्भता येईल. अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एकाच वेळी जेव्हा व्यय आणि कुटुंब स्थानावर गुरु महाराजांची शुभ दृष्टी पडते तेव्हा अनेक वेळा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी खर्च होत असतो. जो आवश्यवक देखील असतो. म्हणून तो खर्च तुम्ही आनंदाने करायला हवा. गुरु महाराजांच्या कृपादृष्टीमुळे त्यातूनही तुम्हाला लाभ, आनंद, समाधानाची प्राप्ती होईल.

यानंतर गुरु महाराजांची नवम दृष्टी तुमच्या चतुर्थ स्थानावर पडणार आहे. पत्रिकेतील चतुर्थ स्थान हे वास्तु, वाहन, जमीन, मातृसौख्य, सुखशांती याचं स्थान म्हणून ओळखलं जातं. ही दृष्टी देखील तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ राहिल. कारण ही त्रिकोणाच्या स्वामीची केंद्र स्थानावर पडणारी दृष्टी आहे. अडथळे, अडचणी, संघर्ष हे अष्टम स्थानाचं कारकत्व जरी मान्य केलं तरी वास्तुच्या स्थानावर पडणारी ही गुरु महाराजांची शुभ दृष्टी तुम्हाला वास्तुसौख्य प्रदान करेल. कारण याच वेळी गुरु महाराज तुमच्या व्यय स्थानावर देखील दृष्टी टाकणार आहेत. म्हणजे वास्तुसाठी, वाहनासाठी तुमचा खर्च या काळात होऊ शकतो. सोबतच आईच्या आनंदासाठी किंवा आईला तिर्थयात्रा करण्यासाठी देखील तुम्ही पाठवू शकता. थोडक्यात आईच्या सुख, समाधानासाठी तुम्ही खर्च करु शकता. हा खर्च तुमच्यासाठी अत्यंतदायक, लाभदायक राहिल. म्हणून तुम्ही करायला देखील हवा. एकंदरीत चतुर्थ स्थानावर पडणारी गुरु महाराजांची दृष्टी तुम्हाला आनंद, सुख, शांती, समाधान प्राप्त करुन देणारी असेल. आनंद, समाधान या गोष्टीचं मूल्य आपण कुठेच लावू शकत नाही. त्याची तुलना इतर गोष्टींबरोबर केली जाऊ शकत नाही. कारण समाधान हे आंतरीक असतं. त्यातून मिळणारं सौख्य हे दीर्घकाळ टिकणारं असतं.

एकंदरीत गुरु महाराज अष्टम या नकारात्मक स्थानात जरी प्रवेश करणार असले तरी पंचम, अष्टम, व्यय, धन आणि चतुर्थ या पाच स्थानांची अत्यंत शुभ फळं तुम्हाला प्राप्त होणार आहेत. या पाचंही स्थानांच्या कारकत्वानुसार गुरु महाराज तुम्हाला लाभ प्रदान करतील. अर्थात, थोडे अडथळे, अडचणी नक्कीच येतील. तरी प्रत्येक बाबतीत शुभता नक्कीच येईल. एक सूचना तुम्हाला आवर्जुन द्यावीशी वाटते. ती म्हणजे जे सिंह जातक प्रेमात असतील त्यांच्या सोबत फवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे त्या बाबतीत तुम्ही अत्यंत सावध राहायला हवं. वैवाहिक जोडीदाराकडून तुम्हाला उत्तम सहकार्य मिळेल. कारण याच महिन्याच्या २९ एप्रिल रोजी शनि महाराज देखील राशी परिवर्तन करुन तुमच्या सप्तम स्थानात प्रवेश करतील. तिथे ते शश योगाचे निर्माण करणार आहेत. जो पंचमहापुरुष योगांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा राजयोग मानला जातो. सप्तम स्थानाच्या कारकत्वानुसार त्याचेही अत्यंत शुभ फळं तुम्हाला नक्कीच प्राप्त होतील.

सोबतच राशी स्वामी रविच्या गोचरनुसार गुरु महाराजांच्या शुभ फळांमध्ये मोठी वृद्धी घडून येईल. मंगळाचे गोचर देखील गुरु महाराजांच्या फळांमध्ये वृद्धी करणारे राहिल. मात्र जे सिंह जातक प्रेम संबंधात असतील त्यांनी या काळात थोडं जागरुक राहायला हवं. कोणताही निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घ्यावा. असा सल्ला तुम्हाला देण्यात येत आहे. कारण या काळात तुमची फसवणूक होण्याचा एक योग निर्माण होणार आहे. एकंदरीत तुमच्या अष्टम स्थानात जरी गुरु महाराज येणार असले तरी सिंह जातकांना फार दुष्प्रभाव ते देणार नाहीत. त्याची दोन कारणे आहेत. एक तर तिथे ते स्वराशीत असतील. ते नैसर्गिक शुभ ग्रह आहेत आणि त्यांची दृष्टी ही अमृत दृष्टी मानली जाते. त्यामुळे ते नकारात्मक स्थानात जरी बसलेले असले तरी सकारात्मकता निर्माण करणं, हा त्यांच्या मूळ स्वभावाचा एक भाग आहे. एखादा ऋषीतुल्य मनुष्य, ज्ञानी, समजदार मनुष्य कितीही नकारात्मक जागेवर बसलेला असला तरी तिथे तो आपल्या मूळ स्वभावाने, आपल्या ज्ञानाने सकारात्मकता निर्माण करतो. याच पद्धतीने गुरु महाराज तुमच्या अष्टम स्थानात देखील सकारात्मकता निर्माण करुन तुम्हाला शुभ फळं नक्कीच प्रदान करतील.

उपायांच्या दृष्टीने विचार केला असता ज्योतिषशास्त्रात अनेक असे छोटे छोटे उपाय सांगण्यात आलेले आहेत जे कोणीही अगदी सहज करु शकतो. त्यासाठी विशेष असं काहीच करण्याची आवश्यकता नसते. शिवाय उपाय छोटे असले तरी त्यांचा परिणाम हा खूप मोठा होतो. फक्त अट एकच की पूर्ण श्रद्धेने ते उपाय करायला हवेत. त्यानुसार सिंह राशीच्या दृष्टीने उपायांचा विचार केला असता आताच सांगितल्याप्रमाणे सिंह जातकांना गुरु महाराज अष्टम स्थानात बसून देखील शुभ फळं देणार आहेत. त्यामुळे सिंह जातकांनी जास्तीत जास्त अन्नदान करावे. हा उपाय तुमच्यासाठी अत्यंत लाभदायक ठरेल.

अशाप्रकारे गुरु परिवर्तनाचे सिंह राशीवरील प्रभाव समजून घेण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे, असं मला वाटतं. म्हणून आजच्या भागात आपण येथेच थांबूया. पुढील भागात पुढील राशीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. त्यामुळे पुढील भागात पुन्हा नक्की भेटूया. #astroguru #drjyotijoshi #astrogurudrjyotijoshi #astroguruma #guruparivartan

धन्यवाद!

 

शुभम भवतु! 

अँस्ट्रोगुरु डॉ ज्योती जोशी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *