Skip to content
Home » dr jyoti joshi kundali

dr jyoti joshi kundali

कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“कुंडली व आपले अवयव” आता आपण आपली कुंडली व आपले अवयव तसेच बारा राशी यांची ओळख करून घेणार आहोत. आपल्या कुंडलीतील वेगवेगळे स्थान हे वेगवेगळे… Read More »कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी

रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे” आता आपण कुंडलीतील जन्म वेळेचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. जन्म वेळ व जन्म स्थळ यांशिवाय कुंडली काढता येत नाही. त्यातही विशेषतः जन्म… Read More »रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

कुंडली ओळख – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“कुंडली ओळख” ज्योती म्हणजे प्रकाश:- कुंडली ओळख! मनुष्याच्या जीवनामध्ये प्रकाश पसरविणारे शास्त्र म्हणजे ज्योतिषशास्त्र, अशी या शास्त्राची साधी, सोपी आणि सरळ व्याख्या करता येईल. ज्योतिषशास्त्राच्या… Read More »कुंडली ओळख – ड्रा.ज्योती जोशी