Skip to content
Home » रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे”

आता आपण कुंडलीतील जन्म वेळेचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. जन्म वेळ व जन्म स्थळ यांशिवाय कुंडली काढता येत नाही. त्यातही विशेषतः जन्म वेळेला खूप महत्त्व असते. कारण जन्म वेळेनुसारच कुंडलीमध्ये रवी म्हणजे सूर्य किंवा चंद्र कोणत्या स्थानात आहे, याची माहिती मिळत असते व यावरूनच कुंडली मांडता येते. तसेच कुंडलीतील या स्थानावरूनच जन्म वेळ बरोबर आहे की नाही? हे ही सांगता येते. आता आपण सूर्य कोणत्या वेळी कोणत्या स्थानात असतो, याविषयी जाणून घेणार आहोत.

१. साधारणपणे जन्म सकाळी ६ वाजेपासून ते ८ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा प्रथम स्थानात असतो.
२. साधारणपणे जन्म सकाळी ८ वाजेपासून ते १० वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा १२ व्या स्थानात असतो.
३. साधारणपणे जन्म सकाळी १० वाजेपासून ते १२ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ११ व्या स्थानात असतो.
४. साधारणपणे जन्म दुपारी १२ वाजेपासून ते २ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा १० व्या स्थानात असतो.
५. साधारणपणे जन्म दुपारी २ वाजेपासून ते ४ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ९ व्या स्थानात असतो.
६. साधारणपणे जन्म सायंकाळी ४ वाजेपासून ते रात्री ६ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ८ व्या स्थानात असतो.
७. साधारणपणे जन्म सायंकाळी ६ वाजेपासून ते रात्री ८ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ७ व्या स्थानात असतो.
८. साधारणपणे जन्म रात्री ८ वाजेपासून ते १० वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ६ व्या स्थानात असतो.
९. साधारणपणे जन्म रात्री १० वाजेपासून ते १२ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ५ व्या स्थानात असतो.
१०. साधारणपणे जन्म रात्री १२ वाजेपासून ते पहाटे २ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ४ थ्या स्थानात असतो.
११. साधारणपणे जन्म पहाटे २ वाजेपासून ते ४ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा ३ ऱ्या स्थानात असतो.
१२. साधारणपणे जन्म पहाटे ४ वाजेपासून ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत झाल्यास जातकाच्या कुंडलीत सूर्य हा २ ऱ्या स्थानात असतो.

वेळेनुसार ही स्थाने आपण पाठ करून घ्यायची आहेत. कारण जन्म कुंडली मांडत असतांना त्याचा खूप उपयोग होत असतो. ही सर्व स्थाने लक्षात घेऊन जन्म वेळ बरोबर आहे, की नाही? हे आपणास पाहता येते. परंतु सूर्योदयाच्या वेळेनुसार यात थोडा फरक पडतो, त्यानुसार एक घर मागे किंवा पुढे होऊ शकते.
आता आपण कुंडलीतील विविध स्थानांविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.
१-४-७-१० केंद्र स्थान शुभ घरे
९ – ५ त्रिकोण स्थान शुभ घरे
३ – ६ -११ नाशक स्थान अशुभ घरे
२ – ७ मारक स्थान अशुभ घरे
६ – ८ – १२ त्रिक स्थान अशुभ घरे

Click Here:- तुमची दैनिक राशीभविष्य येथे तपासा

१. कुंडलीतील १-४-७-१० ह्या स्थानांना केंद्र स्थान असे म्हणतात.
२. ५ व ९ या स्थानांना कोन स्थान असे म्हणतात.
३. ६-८-१२ ही स्थाने अत्यंत अशुभ मानली जातात. २ व ७ ही स्थानेही मारक स्थाने आहेत.
४. १-५-९ या स्थानांना त्रिकोणस्थाने असे म्हणतात.
५. ३-६-११ ही नाशक स्थाने होत. यांना उपचय स्थान असे म्हटले जाते.
दुसरे व सातवे स्थान हे कुटुंब व पैसा दर्शविणारे स्थान आहे. युद्ध मुख्यतः पैसा, जर, जोरू, जमीन यांसाठी होतात, असा आपल्याकडे इतिहास आहे. त्यामुळे या स्थानांना सुद्धा मारक स्थाने असे म्हणतात. कुंडलीतील ३ व ११ ही स्थाने अशुभ मानली आहेत. ११ वे स्थान हे सहाव्या स्थानाचे सहावे स्थान आहे. म्हणजे शत्रूचे शत्रू स्थान किंवा रोगाचे स्थान म्हणून या स्थानाला अशुभ मानले जाते. तसेच ११ वे स्थान व्ययाचे व्यय स्थान म्हणून सुद्धा अशुभ मानले आहे.
३ रे स्थान हे अष्टमाचे अष्टम स्थान आहे. म्हणून हेसुद्धा अशुभ मानले जाते.
या स्थानांसोबतच कुंडलीमध्ये चंद्रबळालाही महत्त्व असते. शुक्ल प्रतिपदेपासून शुक्ल दशमीपर्यंत मध्यम चंद्रबळ असते. शुक्ल दशमीपासून ते कृष्ण पंचमीपर्यंत चंद्र बलवान असतो. तसेच कृष्ण पंचमीपासून अमावस्येपर्यंत चंद्रबळ नसते.

“आम्ही आशा करतो की तुम्हाला आमचा रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे सारखा रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे लिहिलेला ब्लॉग आवडला असेल आणि ब्लॉग वाचण्यासाठी आमच्याशी जोडलेले रहा.”

Facebook Marathi:- Astroguru Dr. Jyoti Joshi   

Facebook Hindi:- Astro Gurumaa Dr. Jyoti Joshi

Youtube Marathi:- Astroguru Dr Jyoto Joshi

Youtube Hindi:- Astro Guruma Dr Jyoti Joshi

Dr Jyoti Joshi Books:- Best Selling Book

 

 

  धन्यवाद ।
शुभम भवतु ।।
“एस्ट्रोगुरु डॉ ज्योती जोशी”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *