Skip to content
Home » dr jyoti joshi blogs

dr jyoti joshi blogs

ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य – डॉ. ज्योती जोशी

  • by

“ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य” मागच्या भागात आपण ग्रहांची ओळख करून घेतली. तसेच त्यांचा मनुष्य जीवनावर कसा प्रभाव पडतो याचाही अभ्यास केला. आपण ग्रहांविषयी अधिक सविस्तरपणे… Read More »ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य – डॉ. ज्योती जोशी

ग्रह – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“ग्रह” ज्योतिषशास्त्रात प्रामुख्याने ज्यांचा अभ्यास केला जातो, जे घटक सर्वांत आधी लक्षात घेतले जातात, ते म्हणजे ग्रह होय. या ग्रहांच्या अभ्यासाला आपण सुरुवात करणार आहोत.… Read More »ग्रह – ड्रा.ज्योती जोशी

नक्षत्र – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“नक्षत्र” आता आपण नक्षत्रांचा व राशींच्या प्रकारांचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. आकाशातील विशिष्ट तारकांच्या समूहास नक्षत्र असे संबोधले जाते, अशी सर्वसाधारण व्याख्या आहे. ही नक्षत्रे… Read More »नक्षत्र – ड्रा.ज्योती जोशी

कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“कुंडली व आपले अवयव” आता आपण आपली कुंडली व आपले अवयव तसेच बारा राशी यांची ओळख करून घेणार आहोत. आपल्या कुंडलीतील वेगवेगळे स्थान हे वेगवेगळे… Read More »कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी

रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे” आता आपण कुंडलीतील जन्म वेळेचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. जन्म वेळ व जन्म स्थळ यांशिवाय कुंडली काढता येत नाही. त्यातही विशेषतः जन्म… Read More »रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी