Skip to content
Sale!

हँमिटाईट क्रिस्टल Hematite Bracelet by Dr Jyoti Joshi

699.00

हँमिटाईट हा क्रिस्टल पृथ्वीतत्वाचा असून वजनाला इतर क्रिस्टल पेक्षा थोडासा जड आहे. ह्या क्रिस्टल मधे 70 टक्के लोह आढळून येते. याचा रंग काळपट राखाडी असा असतो पॉलिश केल्यानंतर तो काळपट चंदेरी रंगाचा दिसतो. प्राचीन युरोपिय संस्कृतीमधे याचा सजावटीसाठी व वास्तूची सकारत्मक स्पंदने वाढविण्यासाठी तसेच नकारात्मक ऊर्जेपासून प्रोटेक्शन मिळण्यासाठी केला जात असे. हा क्रिस्टल शरीराच्या ग्राऊंडीग व बँलन्ससाठी सर्वोत्कृष्ट मानला जातो. ध्यान मेडीटेशन करताना हा आपल्याला आपले भौतिक शरीर व प्रुथ्वीच्या ऊर्जेशी जोडून ठेवतो. हा क्रिस्टल पृथ्वीतत्वाचा असल्याने पृथ्वीशी आपले नाते अधिक मजबूत करण्यासाठी मदत करतो.
हँमिटाईट आपल्याला धैर्य सहनशक्ती, ईच्छाशक्ति व चैतन्य प्रदान करतो. आपल्यातील स्मृती व एकाग्रता यासाठी हा काम करतो. हँमिटाईट मधे चुंबकीय गुण असल्याने तो स्पाईनल अलायमेंट व हाडांचे फ्रॅक्चर्स, हाडांच्या दुखापती व आजार बरे होण्यास मदत करतो. रक्तपुरवठा सुधारतो, पायात क्रँम्पस येणे, चिंता, निद्रानाश यावरही काम करतो. अँनिमियासारख्या आजारातही याची ऊत्तम मदत होते.
हँमिटाईट नकारात्मक ऊर्जेला प्रतिबंध करतो, इतरांकडून येणार्‍या नकारत्मक ऊर्जेपासून आपले रक्षण करतो.

हँमिटाईट हा क्रिस्टल पृथ्वीतत्वाचा असून वजनाला इतर क्रिस्टल पेक्षा थोडासा जड आहे. ह्या क्रिस्टल मधे 70 टक्के लोह आढळून येते. याचा रंग काळपट राखाडी असा असतो पॉलिश केल्यानंतर तो काळपट चंदेरी रंगाचा दिसतो. प्राचीन युरोपिय संस्कृतीमधे याचा सजावटीसाठी व वास्तूची सकारत्मक स्पंदने वाढविण्यासाठी तसेच नकारात्मक ऊर्जेपासून प्रोटेक्शन मिळण्यासाठी केला जात असे. हा क्रिस्टल शरीराच्या ग्राऊंडीग व बँलन्ससाठी सर्वोत्कृष्ट मानला जातो. ध्यान मेडीटेशन करताना हा आपल्याला आपले भौतिक शरीर व प्रुथ्वीच्या ऊर्जेशी जोडून ठेवतो. हा क्रिस्टल पृथ्वीतत्वाचा असल्याने पृथ्वीशी आपले नाते अधिक मजबूत करण्यासाठी मदत करतो.
हँमिटाईट आपल्याला धैर्य सहनशक्ती, ईच्छाशक्ति व चैतन्य प्रदान करतो. आपल्यातील स्मृती व एकाग्रता यासाठी हा काम करतो. हँमिटाईट मधे चुंबकीय गुण असल्याने तो स्पाईनल अलायमेंट व हाडांचे फ्रॅक्चर्स, हाडांच्या दुखापती व आजार बरे होण्यास मदत करतो. रक्तपुरवठा सुधारतो, पायात क्रँम्पस येणे, चिंता, निद्रानाश यावरही काम करतो. अँनिमियासारख्या आजारातही याची ऊत्तम मदत होते.
हँमिटाईट नकारात्मक ऊर्जेला प्रतिबंध करतो, इतरांकडून येणार्‍या नकारत्मक ऊर्जेपासून आपले रक्षण करतो.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “हँमिटाईट क्रिस्टल Hematite Bracelet by Dr Jyoti Joshi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *