Skip to content
Sale!

कार्नेलियन ब्रेसलेट Carnelian Bracelet by Dr Jyoti Joshi

Original price was: ₹999.00.Current price is: ₹699.00.

कार्नेलियन क्रिस्टल हा अग्नीतत्वाचा असून याला हिलिंग क्रिस्टल किंवा सेमी प्रेशियस क्रिस्टल म्हणून ओळखले जाते. सर्व वयोगटातील महिला-पुरुष हे ब्रेसलेट वापरू शकतात. कार्नेलियनची निर्मित्ती भारत, ब्रिटन, आईसलँड, पेरू इत्यादी देशांमधे होते. हा क्रिस्टल अनेक प्रकारच्या समस्यांवर ऊपयुक्त आहे. याचा अंमल मुख्यत्वे स्वाधिष्ठान चक्रावर असून हा क्रिस्टल नवनिर्मितीस सहाय्य करतो मग ती नवनिर्मिती बाळाची असो किंवा तुमच्या नविन कार्याची, नविन योजनांची, किंवा तुमच्या नविन ऊपक्रमांची. कार्नेलियन ती पूर्ण करण्यास सहाय्य करतो. कार्नेलियन हा उत्साह वाढवतो, महत्वाकांक्षी बनवतो. संधीवात, पाठीच्या तसेच हाडांच्या आजाराचेही हिलिंग करतो.

कार्नेलियन क्रिस्टल हा अग्नीतत्वाचा असून याला हिलिंग क्रिस्टल किंवा सेमी प्रेशियस क्रिस्टल म्हणून ओळखले जाते. सर्व वयोगटातील महिला-पुरुष हे ब्रेसलेट वापरू शकतात. कार्नेलियनची निर्मित्ती भारत, ब्रिटन, आईसलँड, पेरू इत्यादी देशांमधे होते. हा क्रिस्टल अनेक प्रकारच्या समस्यांवर ऊपयुक्त आहे. याचा अंमल मुख्यत्वे स्वाधिष्ठान चक्रावर असून हा क्रिस्टल नवनिर्मितीस सहाय्य करतो मग ती नवनिर्मिती बाळाची असो किंवा तुमच्या नविन कार्याची, नविन योजनांची, किंवा तुमच्या नविन ऊपक्रमांची. कार्नेलियन ती पूर्ण करण्यास सहाय्य करतो. कार्नेलियन हा उत्साह वाढवतो, महत्वाकांक्षी बनवतो. संधीवात, पाठीच्या तसेच हाडांच्या आजाराचेही हिलिंग करतो.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “कार्नेलियन ब्रेसलेट Carnelian Bracelet by Dr Jyoti Joshi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *