Skip to content
Home » dr jyoti joshi रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे

dr jyoti joshi रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे

रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे” आता आपण कुंडलीतील जन्म वेळेचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. जन्म वेळ व जन्म स्थळ यांशिवाय कुंडली काढता येत नाही. त्यातही विशेषतः जन्म… Read More »रवीनुसार जन्मवेळ ओळखणे – ड्रा.ज्योती जोशी