Skip to content
Home » गुरु परिवर्तन -  कन्या रास

गुरु परिवर्तन –  कन्या रास

गुरु परिवर्तन –  कन्या रास

  • by

परिश्रमाद्वारे उन्नती लाभासह इच्छापूर्ती   नमस्कार! मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश… Read More »गुरु परिवर्तन –  कन्या रास