Skip to content
Home » कुंडली व आपले अवयव

कुंडली व आपले अवयव

नक्षत्र – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“नक्षत्र” आता आपण नक्षत्रांचा व राशींच्या प्रकारांचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. आकाशातील विशिष्ट तारकांच्या समूहास नक्षत्र असे संबोधले जाते, अशी सर्वसाधारण व्याख्या आहे. ही नक्षत्रे… Read More »नक्षत्र – ड्रा.ज्योती जोशी

कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी

  • by

“कुंडली व आपले अवयव” आता आपण आपली कुंडली व आपले अवयव तसेच बारा राशी यांची ओळख करून घेणार आहोत. आपल्या कुंडलीतील वेगवेगळे स्थान हे वेगवेगळे… Read More »कुंडली व आपले अवयव – ड्रा.ज्योती जोशी