Skip to content
Home » गुरु परिवर्तन – मेष रास

गुरु परिवर्तन – मेष रास

सुखशांतीसह जीवनमार्ग सोपा

होईल गुरु महाराजांची कृपा…

 

नमस्कार!

मी एस्ट्रोगुरु डॉ. ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषप्रेमी व अभ्यासकांचं मन:पूर्वक स्वागत करते. ग्रह सातत्याने भ्रमण करतात. गोचरद्वारे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतात. त्यांचा शुभ किंवा अशुभ परिणाम मनुष्य जीवनावर होत असतो. ग्रहांच्या या राशी परिवर्तनांचे विश्लेषण आपण करतच असतो. त्यानुसार येत्या एप्रिल महिन्यामध्ये सर्वच ग्रह राशी परिवर्तन करीत आहेत. त्यामध्ये नैसर्गिक शुभ ग्रह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुरु महाराजांचं राशी परिवर्तन हे अनेक अर्थाने सर्वच राशींसांठी अत्यंत शुभ ठणार आहे. कारण ते मीन या आपल्या स्वराशीत प्रवेश करीत आहेत. १३ एप्रिल रोजी गुरु महाराजांचं राशी परिवर्तन होणार असून त्यांच्या प्रभावांचं राशीनुसार विश्लेषण आपण करीत आहोत. त्यामध्ये आजच्या भागात आपण मेष राशीसाठी गुरु महाराजाचं हे राशी परिवर्तन कसं राहिल? यावर सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत.

ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी गुरु ग्रह व त्यांच्या कारकत्वाच्या बाबतीत माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे. मानवी आयुष्यात जीवकारक गुरुचं अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. गुरु म्हणजे जीव होय. मानवी आयुष्याची निर्मिती जेथून होते तेथून गुरु ग्रहाचं कार्य सुरु होतं. म्हणजे मनुष्याच्या जन्मापासून तर शेवटापर्यंत गुरु ग्रहाचं कार्य अत्यंत महत्त्वाचं असतं. जेव्हा आपण पत्रिकांचा अभ्यास करतो तेव्हा अनेक बाबी लक्षात येतात. गुरु हा जन्माचा, शिक्षणाचा, विवाहाचा, अर्थार्जनाचा आणि मोक्षाचा कारक ग्रह मानला जातो. थोडक्यात मानवी आयुष्यातील सर्व महत्त्वपूर्ण विभाग गुरु ग्रहाने व्यापलेले आहेत. निसर्ग कुंडलीचा आपण विचार केला भाग्य स्थानाचं स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. भाग्य, धर्म, लांबचे प्रवास आपण भाग्य स्थानावरुन पाहत असतो. गुरु महाराजांची धनु रास ही निसर्ग कुंडलीच्या नवम स्थानात येते. त्यामुळे या स्थानाचं स्थायी स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. धर्माने जगा आणि मोक्षाकडे चला असे आपल्याला सूचित करीत असतात. कारण मोक्षाच्या स्थानाचं म्हणजे पत्रिकेतील द्वादश स्थानाचं स्वामीत्व देखील गुरु महाराजांकडे येतं. निसर्ग कुंडलीतील नवम म्हणजे भाग्य स्थान आणि द्वादश म्हणजे व्यय स्थानाचं स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे आहे. कारण नवम स्थानात धनु तर व्यय स्थानात येणारी मीन रास या दोन्हीही गुरु महाराजांच्या राशी आहेत.

असे हे गुरु महाराज चतुर्थ स्थानात कर्क राशीत जाऊन उच्चीचे होतात. कर्क रास ही मातृत्व दर्शविणारी रास आहे. सुख, समाधान, शांती या सर्व गोष्टी आपण पत्रिकेतील चतुर्थ स्थानावरुन पाहतो. म्हणून त्याला सुख स्थान देखील म्हटलं जातं. मनुष्य आपल्या आयुष्यात जी काही धावपळ करतो, जे काही कार्य करतो त्या प्रत्येक गोष्टीच्या मागे एक सुप्त इच्छा असते की मी सुखानं राहावं. पैशांच्या मागे पळत असतांना, शिक्षण घेत असतांना, कर्तृत्व करीत असतांना, विवाह करीत असतांना प्रत्येक वेळी माणसाच्या मनात एक सुप्त इच्छा असते की यानंतर माझं आयुष्य चांगलं व्हावं. सुखाने, समाधानाने, आनंदाने मला जगता यावं. असं हे पत्रिकेतील सुख स्थान जे निसर्गच तुम्हाला जन्मत: देऊन पाठवतो त्या स्थानात गुरु महाराज उच्चीचे होतात. कारण तुम्ही सुखाने, आनंदाने राहिलात तर गुरु महाराजांना देखील आनंद होतो. असे हे गुरु महाराज १३ एप्रिल रोजी कुंभ राशीतून मीन या आपल्या स्वराशीत प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्या या राशी परिवर्तनाचा मेष राशीवर काय परिणाम होईल? हे आता आपण समजून घेऊया.

मेष राशीच्या दृष्टीने विचार केला असता, निसर्ग कुंडलीच्या प्रथम स्थानात ही रास येते. मेष ही अग्नीतत्त्वाची रास असून तिचा स्वामी मंगळ हा ग्रह आहे. धडाडी, कर्तबगारी, आक्रमक ही नैसर्गिक गुणधर्म या राशीत सामावलेले आहे. मेष पत्रिकेतील नवम आणि द्वादश या दोन स्थानाचं स्वामीत्व गुरु महाराजांकडे असतं. आता ते राशी परिवर्तन करुन मीन राशीत प्रवेश करणार आहेत. म्हणजे मेष पत्रिकेच्या व्यय स्थानात त्यांचं आगमन होणार आहे. जसं आपल्याला माहिती आहे की गुरु महाराजांना एकूण तीन दृष्ट्या असतात आणि स्थानापेक्षा त्यांची दृष्टी अत्यंत प्रभावशाली असते. कारण त्यांच्या दृष्टीला अमृततुल्य मानलं जातं. त्यानुसार व्यय स्थानातील गुरु महाराजांंची पंचम दृष्टी तुमच्या चतुर्थ स्थानावर, सप्तम दृष्टी षष्ठ स्थानावर आणि नवम दृष्टी अष्टम स्थानावर पडेल. त्यामुळे गुरु महाराज स्वत:च्या दोन राशी म्हणजे भाग्य आणि व्यय स्थान, त्यानंतर चतुर्थ, षष्ठ आणि अष्टम अशी एकूण पाच स्थानं एकाच वेळी मेष राशीसाठी शुभ करणार आहेत. म्हणजे या पाच स्थानांच्या कारकत्वानुसार मेष जातकांना अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होणार आहेत.

वास्तविक पाहता, पत्रिकेतील व्यय स्थानावरुन अनपेक्षित येणारे खर्च, हॉस्पिटलचे खर्च, परदेशगमन आदी गोष्टी बघत असतो. अनेक वेळा कारागृह योग ज्याला ज्योतिषीय भाषेत बंधन योग म्हणतात, तो देखील येथूनच बघितला जातो. त्यामुळे हे पत्रिकेतील थोडं नकारात्मक स्थान मानल्या जातं. त्यानुसार त्याचे नकारात्मक प्रभाव देखील जातकांवर होतात. मात्र तुमच्या या स्थानात गुरु महाराज आता प्रवेश करणार आहेत. त्यात ते स्वराशीचे असणार आहेत. परिणामी या नकारात्मक स्थानातून देखील गुरु महाराज तुम्हाला शुभ परिणाम नक्कीच देतील. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या काळात मेष जातक धार्मिक कार्यासाठी मोठा खर्च करतील आणि त्यातून भरभरुन लाभ देखील प्राप्त करतील. कारण व्यय स्थानावरुन आध्यात्मिक उन्नती देखील बघितली जाते. एखादं धार्मिक कार्य जेव्हा तुम्ही करता, धर्मासाठी, देशासाठी जेव्हा काही तरी करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा त्याची अत्यंत शुभ फळं तुम्हाला प्राप्त होतात. #astroguru #drjyotijoshi #astrogurudrjyotijoshi #astroguruma #guruparivartan

      अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या गुरु महाराज तुमचे भाग्येश देखील आहेत. त्यानुसार भाग्येश व्यय स्थानात येणार असल्यामुळे त्या दृष्टीनेही शुभ फळे तुम्हाला नक्कीच प्राप्त होतील. विशेषत: ज्या मेष जातकांचा व्यवसाय किंवा नोकरी परदेशाशी संबंधित असेल, हॉस्पिटलशी संबंधित असेल किंबहूना कारागृहाशी देखील संबंधित असेल तर तुम्हाला वेगळा लाभ येथून प्राप्त होईल. त्याचे विशेष शुभ परिणाम तुम्हाला प्राप्त होतील. त्यामुळे जे जातक या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतील त्यांनी ही बाब आधीच लक्षात घेऊन आपले प्रयत्न, परिश्रम वाढविले पाहिजेत. जेणे जास्तीत जास्त यश तुम्हाला प्राप्त होऊ शकेल. यानंतर आता आपण गुरु महाराजांच्या दृष्ट्यांचा प्रभाव समजून घेऊया.

आधी सांगितल्याप्रमाणे व्यय स्थानातील गुरु महाराजांची पंचम दृष्टी तुमच्या चतुर्थ स्थानावर पडणार आहे. या दृष्टीचे तुम्हाला अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होतील. घरातील सुखशांतीचं वातावरण टिकून राहणं, उत्तम वास्तुयोग निर्माण होणं यासारखे शुभ फळं त्यातून निर्माण होतात. घेतलेल्या वास्तुतून सुख, समाधानाची प्राप्ती होणं, समृद्धी येणं, घरातील सदस्यांमध्ये सुसंवाद असणं असे अनेक विषय गुरु महाराजांच्या या शुभ दृष्टीतून तुमच्यासाठी सकारात्मक होऊ शकतात. किंबहूना जे जातक गत काही काळापासून वाहन घेण्याचा विचार करीत असतील तर शुभ वाहन योग देखील तुमच्यासाठी निर्माण होतील. आता होतं कसं की गुरु महाराज तुमच्या व्यय स्थानात विराजमान होतील. तेथून ते तुम्हाला या सर्व गोष्टींसाठी योग्य ते पाठबळ देतील. मग चंद्र आणि शुक्राचं गोचर जसं बदलत जाईल, तसं तुमच्यासाठी वाहन योग निर्माण होतील. तसेच तुमचा चतुर्थेश चंद्र ग्रह असल्यामुळे चंद्र आणि गुरु यांच्यामध्ये जेव्हा शुभ योग तयार होईल तेव्हा वास्तुयोग, वाहनयोग तुमच्यासाठी निर्माण होऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या योगावर खरेदीतून तुम्हाला लाभासह सुखसमाधानाची प्राप्ती देखील होऊ शकते. किंबहूना चंद्र गोचरने जेव्हा जेव्हा गुरु महाराजांच्या दृष्टीत येईल तेव्हा तेव्हा तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ योग निर्माण होतील.

यानंतर गुरु महाराजांची सप्तम दृष्टी तुमच्या षष्ठ स्थानावर पडणार आहे. पत्रिकेतील षष्ठ स्थानावरुन आपण आरोग्य, नोकरी, कर्ज, स्पर्धक व हितशत्रु या सर्व गोष्टी बघत असतो. या स्थानावर पडणाऱ्या गुरु महाराजांच्या शुभ दृष्टीमुळे जे जातक नोकरी करीत आहेत त्यांच्यासाठी प्रगतीच्या अत्यंत संधी निर्माण होतील. तुमच्या कार्यात सुसुत्रता येईल. किंबहूना नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कार्याला, कर्तृत्वाला एक वेगळाच बहर येईल, असे आपण म्हणू शकतो. ज्या जातकांना कर्जाची आवश्यकता असेल त्यांना ते अगदी सहज प्राप्त होऊ शकेल. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या काळात तुमच्या स्पर्धकांची मानसिकता बदलेल. स्पर्धक हे स्पर्धेसाठी स्पर्धा न करता बौद्धिक स्तरावर तुमच्यासाठी स्पर्धा करणं हा भाग त्यातून पुढे येईल. म्हणजे जे काही करावं ते योग्य पद्धतीने करावं. तुम्हाला त्रास देण्यासाठी नव्हे तर स्वत:च्या प्रगतीसाठी ते स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करतील. इतर हितशत्रु केवळ तुमचे पाय ओढण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र गुरु महाराजांच्या कृपादृष्टीमुळे ते देखील तुमच्याशी योग्य पद्धतीनेच स्पर्धा करतील. थोडक्यात या सर्व दृष्टीने मेष जातकांना अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होतील.

यानंतर गुरु महाराजांची नवम दृष्टी तुमच्या अष्टम स्थानावर पडेल. या स्थानावर पडणारी गुरु महाराजांची दृष्टी ही तुमच्या दीर्घ आयुष्याकडे बोट दाखवित आहे. या काळात तुमच्यासाठी उत्तम आयुष्याचे योग निर्माण होतील. म्हणजे या काळात तुमचं आरोग्य उत्तम राहिल. कारण षष्ठ आणि अष्टम या दोन्ही स्थानांवर गुरु महाराजांची शुभ दृष्टी पडणार आहे. त्यामुळे या काळात तुमचं आरोग्य जास्तीत जास्त उत्तम राहिल. अर्थात, तुम्हाला या काळात कधीच सर्दी, ताप, खोकला होणार नाही, असे आपण म्हणू शकणार नाही. या गोष्टी जीवनाचा अविभाज्य भाग असतात. आपली थोडी देखील दिनचर्या चुकली तरी या गोष्टींचा त्रास आपल्याला होत असतो. परंतु मागील वर्षाच्या तुलनेत वर्षी उत्तम आरोग्य अत्यंत उत्तम राहिल. कुठलाच मोठा त्रास तुम्हाला होणार नाही, हे आपण निश्चितपणे सांगू शकतो.

एकंदीत पाहता, गुरु महाराजांची शुभ दृष्टी तुमच्या चतुर्थ, षष्ठ आणि अष्टम या तीन स्थानांवर पडणार असल्यामुळे ही तीन स्थानं या शिवाय भाग्य आणि व्यय ही गुरु महाराजांची स्वत:ची दोन स्थानं असे एकंदरीत पत्रिकेतील पाच स्थानं शुभ होणार आहेत. त्याचे अत्यंत शुभ परिणाम तुम्हाला जवळपास १३ महीने प्राप्त होणार आहेत. म्हणून मेष राशीसाठी हे गुरु परिवर्तन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्रगतीची, उन्नतीची एक नवीन दिशा या काळात तुम्हाला प्राप्त होणार आहे. त्याचा तुम्ही पूर्ण उपयोग करुन घ्यायला हवा.

उपायांच्या दृष्टीने विचार केला असता ज्योतिषशास्त्रात अनेक असे छोटे छोटे उपाय सांगण्यात आलेले आहेत जे कोणीही अगदी सहज करु शकतो. त्यासाठी विशेष असं काहीच करण्याची आवश्यकता नसते. शिवाय उपाय छोटे असले तरी त्यांचा परिणाम हा खूप मोठा होतो. फक्त अट एकच की पूर्ण श्रद्धेने ते उपाय करायला हवेत. त्यानुसार मेष राशीच्या दृष्टीने उपायांचा विचार केला असता मेष जातकांनी गोमातेला चारा खाऊ घालावा. कारण गुरु महाराज तुमच्या राशीचे भाग्येश आणि व्ययेश गुरु महाराज आहेत. गोमातेची सेवा करणं हा धर्म समजला जातो किंवा आपल्या संस्कृतीत गाईला मातेचं, देवीचं स्थान दिलेलं असल्यामुळे हा उपाय तुमच्यासाठी अत्यंत लाभदायक ठरेल.

अशाप्रकारे गुरु परिवर्तनाचे मेष राशीवरील प्रभाव समजून घेण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे, असं मला वाटतं. म्हणून आजच्या भागात आपण येथेच थांबूया. पुढील भागात पुढील राशीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. त्यामुळे पुढील भागात पुन्हा नक्की भेटूया. #astroguru #drjyotijoshi #astrogurudrjyotijoshi #astroguruma #guruparivartan

धन्यवाद!

 

शुभम भवतु!

अँस्ट्रोगुरु डॉ ज्योती जोशी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *