Skip to content

दैनिक परीक्षा

जातक जन्मदिनांक : 13 मार्च, 1939

 जन्मवेळ : पहाटे 02:15

 जन्मस्थळ : उज्जैन