Skip to content

Daily Exam Result

जातक १ (15-03-2022)

17.1 दोघांना वैवाहिक सुख आहे का ?.

 

  • जातकाचे बाबतीत, पंचमेश गुरु व लाभेश बुध प्रतीयोग, प्रेम विवाहाची प्रेरणा देणारा आहे
  • पण लग्न स्थानातील नीच चंद्र, हट्टी स्वभाव दाखवतो.
  • जातकाचे बाबतीत, विवाह स्वामी शुक्र असून, तो मकर राशीत, अस्तंगत वर्गोत्तम असून,  राहूयुक्त आहे. शुक्र मकर या  मित्रराशीत असला तरी, ती शनीची रास आहे, व तो वर्गोत्तम आहे. यामुळे विषयवासना विकृत असू शकते. त्यामुळे वैवाहिक सुख दूषित झाले आहे.
  • शुक्रा मागे मंगळ असता , हा योग वैवाहिक जीवनात,  बदनामी दाखवतो.
  • अष्टक वर्गात विवाह स्थानास 25 म्हणजे, 28 पेक्षा  कमी गुण असून, त्यात शुक्र व मंगळ यांचे प्रत्येकी तीन गुण आहेत हेही, वैवाहिक सुख मनासारखे नाही,  असे दाखवतात. 2, 5,9 या स्थानातील राशींना, अष्टक वर्गात, फारच कमी बिंदू आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक सुख,  संततीसुख,  वैवाहिक सुख,  हे बाधित झालेले आहे.
  • कुटुंब स्थानात, पापग्रहाचे आधिक्‍य असणे, हेही कौटुंबिक सुखासाठी, नकारात्मकता दर्शवते.
  • धनेश गुरू अष्टमात असून, धनस्थानी मंगळ,  बुध , शनी,  प्रजापती, नेपच्यून आदि  पापग्रहांचा भरणा आहे. त्यामुळे जातकात,  अविचारी बोलणे,  टाकून बोलणे,  तुसडे  बोलणे,  अशा प्रकारचे दोष निर्माण होऊ शकतात. यामुळेही वैवाहिक जीवनात,  बाधा येऊ शकते.

 

  जातीकेच्या कुंडलीत, पंचमेश शत्रू राशीतील  वर्गोत्तम बुध व सप्तमेश मंगळ, अन्योन्य योगात आहेत,  हे प्रेमप्रकरणातून विवाह दर्शवतात.

▪️सप्तमेश मंगळ असून,  तो धनस्थानी शत्रू राशीत, क्रूर नक्षत्रात, प्रजापती नेपच्यून, व वर्गोत्तम राहू यांचे दृष्टीत आहे.

 ▪️मंगळ राहु दृष्टियोग  असता जोडीदाराची प्रवृत्ती, अत्याचारी असू शकते. हा योग व मंगळ प्रजापती योग जोडीदारास अपघातही सुचवतो 

▪️मंगळ -प्रजापति,  जोडीदाराचा स्वभाव तापट,  सनकी,  लहरी दर्शवतो.

 ▪️मंगळ -नेपच्यून दृष्टीयोगामुळे विवाहात  फसवणूक होते.

▪️ सप्तमेश 2, 6, 8,12 स्थानी असता अशुभ समजला जातो.

▪️ बुध क्षेत्रीचा मंगळ, वैवाहिक सुखासाठी चांगला नसतो.

▪️ सप्तमेश मंगळ बिघडला असता,  स्त्रीचा,  पुरुषाकडून छळ  होतो.

 ▪️मंगळ व  वर्गोत्तम बुध, अन्योन्य योगात असल्यामुळे,  जातिकेच्या वाणीत सुद्धा अतिस्पष्टपणा, परखडपणाचा,  दोष निर्माण होऊ शकतो. हे सुद्धा, वैवाहिक सुख बाधित होण्यास,  कारण होऊ शकते.

 ▪️गुरुची चंद्रावर दृष्टी असता,  विरह योग होतो. पती पत्नीत दुरावा असणे,  संत तिसुखास प्रतिकूल असते. 

. ▪️जातीकेचा रवि,  मीन राशीत असून शनी दृष्टीत असल्याने,  व मंगळ मिथुन राशीत असल्याने,  जातीकेला रविबल,  मंगळबल नाही,  असेच  म्हणावे लागेल.

▪️ मानसिक सुखाचा कारक चंद्र, हा शनि ने  दूषित  झाल्याने,  मानसिक निराशेत वाढ होते आहे.

▪️ अष्टकवर्गात, विवाह स्थानास,  22 बिंदू असून, त्यात विवाह स्वामी मंगळाचा,  फक्त 1 बिंदू आहे. ही स्थिती खूपच नकारात्मकता दर्शवते.

 

 

 

17.2 समस्या असतील तर नेमक्या कोणत्या ? 

 

👫 दोघांच्या कुंडलीत, काही समान अशुभ योग आहेत.

 

▪️ प्रेम प्रकरणाचे संकेत,  दोन्ही कुंडल्यात आहेत. विशेष म्हणजे जातकाचे वृश्चिक लग्न असून,  जातीकेचे वृषभ लग्न आहे. ▪️वृश्चिक- वृषभ,  ह्या एकमेकाच्या  समोरील राशी आहेत. असा योग असता,  विवाह सुलभपणे जुळून येतो,  पण वैवाहिक सुख  मात्र,  आतील ग्रहस्थिती वरच अवलंबून असते.

 ▪️दोघांचेहि  सप्तमेश, हे  राहूयुक्त आहेत.

 ▪️दोघांच्याही धनस्थानी मंगळ असून,  त्याचा बुधाशी युती आणि अन्योन्य  योग असा संबंध आहे.यामुळे विसंवाद निर्माण होतो.

 ▪️दोघांच्याही कुंडलीत, मंगळ बाधित आहे.  जो  जातकाचा लग्नेश असून,  जातीकेचा सप्तमेश आहे.

▪️दोन्ही कुंडल्यात मंगळ,  प्रजापतीने दूषित झाला आहे. या योगामुळे, जातकास अपघात संभवतो. 

▪️ अष्टक वर्गात, दोघांच्याहि,  विवाहस्थानी असलेल्या राशीस,   28 पेक्षा कमी बिंदू  आहेत. दोघांचाही 2, 5, 9 या स्थानातील राशींना,  अष्टक वर्गात 28 पेक्षा कमी बिंदू आहेत. त्यामुळे दोघांचेही कौटुंबिक सुख, संततीसुख, विवाहसुख यात उणीव दिसते.

▪️ त्याचबरोबर,  संतती स्थानातील राशी सही, कमीच गुण आहेत. मूळ कुंडल्यात दोघांचाही  गुरु, शनीच्या दृष्टीत आहे. अष्टक वर्गातील ही स्थिती सुद्धा,  बेबनाव निदर्शक आहे.

▪️ विवाह स्थान व संतती स्थान,  हे एकमेकांशी संबंधित असल्यामुळे,  जर विवाह स्थानास  कमी गुण असले,  तर साधारणपणे संतती स्थानासही,  कमी गुण दिसतात,  हे इथे प्रकर्षाने आढळून येते.

 

17.3 खरं तर सामान्य समस्या नाही.

 

, ▪️प्रचलित गुणमेलन पद्धतीप्रमाणे, 23 गुण असूनही,  पती पत्नीचे पटत नाही असे दिसते.

▪️ दोघांच्या पत्रिकेत,  प्रेम विवाहाचे  संकेत असले तरी,  विवाहानंतर पटेनासे होते. ही सामान्य स्थिती म्हणता येणार नाही.

▪️ जातकाच्या पत्रिकेत धनात पापग्रह, धनेश पाप दृष्टीत, शुक्र ग्रहणयुक्त असणे, शुक्रा

 

च्या व्ययात शनि असणे, ही स्थिती नपुंसकत्वास  पोषक आहे.

▪️ जातीकेच्या कुंडलीत सप्तमेश पाप युक्त असणे,▪️ ग्रहणयोगात असणे,▪️ सप्तम  स्थानाची 6, 8, 12 स्थाने बिघडलेली असणे, ▪️शुक्र कृतिका नक्षत्रात असून, राहू प्रजापती नेपच्यूनच्या  षडाष्टक योगात असणे.

▪️ दोघांचाही सप्तमेशाचा,  राहूशी  संबंध असणे.

▪️जातकाचे कुंडलीत मंगळ -शनी -प्रजापती, तसेच जातिकेच्या पत्रिकेत मंगळ – हर्षल राहू  दृष्टियोगाने, अपघातामुळे, जातकात,  दखलपात्र व्यंग निर्माण झाले असेल, तर तेहि घटस्फोटास उद्युक्त करु शकते. असे असताही,  ही समस्या सर्वसामान्य नाही,  असे म्हणता येईल. 

▪️ ही घटस्फोटजन्य स्थिती आहे. त्यामुळे यास सामान्य परिस्थिती म्हणता येणार नाही.

 

17.4 दोन्ही पत्रिका वर लक्ष केंद्रित केले तर वेगळीच समस्या समोर येते.

 

 ▪️दोन्ही कुंडल्यात,  सप्तमेश राहूयुक्त असणे,  ▪️अष्टकवर्गात दोन्ही सप्तमस्थानात,  कमी बिंदू असणे,  ▪️संतती व कुटुंब स्थानासही, कमी गुण असणे,  ▪️दोघांच्या धनस्थानाशी,  मंगळ बुधाचा संबंध असणे. ▪️यामुळे वैवाहिक सुखात उणीव ,▪️ जातकात नपुंसकत्व,  ▪️संततीबाबत निराशा, त्यामुळे  घटस्फोटजन्य परिस्थिती दिसते.

 

▪️ दोघांच्याही कुंडलीत असलेला,  वाणी दोष प्रखरतेने लक्षात येतो. ▪️पत्रिका जुळवताना, एकाच्या पत्रिकेत असलेला  दोष,  दुसऱ्या पत्रिकेत  नसावा,  असे पाहण्यात येते. ▪️हा  संकेत, गुणमेलन करताना, पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला  आहे.

 

17.5 दोघांचे भविष्य काय असेल?

 

▪️ घटस्फोटासाठी शुक्र बिघडलेला असला पाहिजे. सप्तमेश बिघडलेला असला पाहिजे. त्यानुसार,  घटस्फोटजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

▪️जातिकेचे स्थिर लग्न असले तरी,  सप्तमेश, व चंद्र  द्विस्वभाव राशीत असल्याने,  द्वितीय विवाहाची प्रेरणा देतो.

▪️जातकाचे लग्न व चंद्र ही स्थिर राशीत  असून, सप्तमेश मात्र चर राशीत आहे.

▪️जातिकेचा घटस्फोटानंतर, पुनर्विवाह होऊ शकेल. ▪️पण जातकाचे बाबतीत मात्र  पुनर्विवाह शक्य वाटत नाही. त्यातून मंगळ  शनी,हर्षलमुळे जर काही गंभीर अपघात होऊन,  शारीरिक अपंगत्व आले असेल तर,  शक्यता मावळते. ▪️तसेही लग्नेश, अष्टमेश, तृतीयेश युति असणे,  वृश्चिक लग्नासाठी, शुभसूचक नाही.

 

 घटस्फोट होईल का ?

 

▪️वरील कारण मीमांसेनुसार घटस्फोटाचीच  शक्यता दिसते.

 

 केव्हापर्यंत ?

 

 

घटस्फोटाचे  दृष्टीने आगस्ट 2020 हा महिना संवेदनशील आहे.

▪️कारण जातकाच्या दशा विचारानुसार त्यांची शुक्र महादशेत, शनीची अंतरदशा,  शुक्राची  प्रत्यंतरदशा   13 ऑगस्ट 2020 पर्यंत आहे. शुक्र सप्तमेश आहे. गोचरीने राहूचे भ्रमण,  लग्नेश मंगळासमोरून आहे.

 

▪️जातिकेच्या बाबतीत बुधाचे महादशेत, शनीची  अंतरदशा, केतुची  प्रत्यंतरदशा  24 आगस्ट 2020 पर्यंत आहे. मूळ कुंडलीत,  केतू मंगळासह आहे. गोचरीने राहूचे भ्रमण,  सप्तमेश मंगळावरून आहे.

 

◾️या योगानंतर जातकाचा महादशेतील शु /श /रा /शु /रा यानुसार 22 जुलै 20  21 ते 26 जुलै 2021 हा काळ घटस्फोट घडवेल. कारण गोचर राहूचे सप्तमावरून भ्रमण राहील.

▪️जातिकेचा महादशेचा बु /श /मं /के सूक्ष्म दशेचा काळ, महत्वाचा ठरतो. कारण गोचरीने केतुचे भ्रमण,  सप्तमावरून राहील. 

 

17.6.विवाहाला दीड वर्ष झाले आहे.

 

▪️ विवाह समयी  जातकाचे शनी महादशा, त्यातच शनीची अंतर्दशा,  प्रत्यंतर दशा असावी. लग्न स्थानावरून गोचर गुरुचे भ्रमण असावे.

▪️ जातीकेच्या सप्तमातून गुरु शुक्राचे भ्रमण असावे.

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 2 (19-03-2022)

🔹 विशेष : कोरोनाचे निदान झाल्यावर, एका महिन्यात निधन झाले.

 

▪️ जन्म कुंडलीनुसार, जातकाचे कर्क लग्न असून,  ते आश्लेषा नक्षत्रात आहे. ▪️लग्नेश चंद्र, सप्तमात निर्बल राशीत असून,  कष्टेश व लाभेश गुरूच्या युतीत आहे. ▪️कष्टस्थानात राहु आहे. राहू गूढ प्रवृत्तीचा ग्रह असून,  विषारी ग्रह मानल्या गेला आहे.

▪️अष्टमात मंगळ,  17 अंशावर असून तो अष्टमेश शनीच्या,  दहाव्या दृष्टीत आहे.

▪️अष्टमातील मंगळ,  जर पापग्रहाने बाधीत असेल,  तर आकस्मिक,  तडकाफडकी मरण सुचवितो. तसे बऱ्याचशा,  अपघातप्रवण कुंडल्यात आढळून येते.

🔹निदान झाल्यावर,  एका महिन्यात निधन झाले,  या माहीतीवरून, गोचर स्थिती पाहण्यासाठी सहज,  अंदाजे 31 मे चे ग्रह घेतले असता,अष्टमस्थानात नेमका 17 अंशावरच मंगळ आढळला. तसेच चंद्र मंगळ दृष्टियोगही दिसून आला. चंद्रही “मघा” नक्षत्रात 13 अंशावर दिसून आला. ▪️चंद्र मंगळ दृष्टियोग,  उष्णतेचे विकार देणारा,  तसेच विषम ज्वर, देवी रोग देणारा, योग मानल्या जातो. ▪️हल्ली देवीरोगाचे  ऊच्चाटन झाले असले तरी, त्यांची जागा डेंग्यूने घेतली आहे, असे एक दोन कुंडल्यातून आढळले आहे. ▪️कोरोना विषाणुयुक्त आजार असल्याने,  हा योग,  त्यास पोषक ठरतो, असेच  म्हणावे लागेल. ▪️व्ययेश बुध व्ययात,  राहूचे “आर्द्रा “नक्षत्री असून,  राहुयुक्त आहे.

▪️जेव्हा समस्या,  शरीर स्वास्थ्याशी निगडित असते,  तेव्हा जन्मकुंडलीच्या लग्नराशीच्या संदर्भात, गोचर ग्रह पहायचे असतात,  हे तत्व यास्थळी,  विचारात घेतले आहे.

▪️मूळ कुंडलीत जसा, जीवनकारक रवि मंगळाचे दृष्टीत आहे, तसाच योग,  याहि काळात,  गोचरीने दिसून येतो.

 

▪️ D-9 मध्ये मूळ लग्नेश चंद्र, अष्टमेश होऊन कष्ट स्थानात,  उच्च राशीत बसला आहे. या  कुंडलीतही, रवि -मंगळ एकत्र आहेत.

 

▪️D-27 मधील स्थिती पाहता,  मूळ लग्नेश चंद्र, स्वराशीस असला तरी,  शनी युक्त आहे. व D-27 चा लग्नेश शुक्र,  अष्टमात आहे. ही स्थिती संतोषजनक नाही. 

 

 💢आयुर्दायचा विचार केला असता,

▪️प्रथम दर्शनी,  लग्नेश चर राशीत व अष्टमेश स्थिर राशीत असल्याने, अल्पायु योग दाखवतो.

▪️जन्मस्थ रवीपासून शनी 5, 6, 8, 9 स्थानी,  भ्रमण करीत असता, मृत्यू येण्याचा संभव असतो. ▪️या कुंडलीत जन्मस्थ रवीपासून, नवमात शनीची रास असून,  शनीचे स्वस्थानावरून, तसेच जन्मकुंडलीनुसार, जन्मलग्नेश चंद्रा वरूनही भ्रमण होते,  असे दिसते.

 

💢अष्टकवर्गात, प्रथम स्थानातील कर्क राशीस फक्त 27 बिंदू  असून, त्यात जीवनकारक रवीचा, फक्त एक बिंदू आहे.

▪️तसेच कष्टस्थानी असलेल्या धनु राशीस,  32,  असे लग्नराशीपेक्षा,  अधिक बिंदू आहेत.

▪️कष्टस्थानास, लग्नस्थानापेक्षा अधिक बिंदू  असता, आजार वरचढ होऊ शकतात.

 

💢 या कुंडलीच्या संदर्भात,  दशा विचारात घेतल्या असता, जातकास नवमेश व षष्ठेश असलेल्या गुरुची महादशा सुरु होती. ▪️गुरु महादशेत,  शनिसम फल देणाऱ्या,  राहूची अंतर्दशा सुरु होती. ▪️मृत्यूसमयी, तृतीयेश व व्ययेश बुधाची प्रत्यन्तर दशा होती. ▪️थोडक्यात दशा विचारही नकारात्मकता दर्शवतो.

 

💢 एक सर्वसाधारण विचार असा आहे की, कुंडलीतील,  कोणत्याही फक्त  एका ग्रहस्थितीचा,  विचार करून चालत नाही.

सर्व अंगानी, सर्व ग्रहांचा विचार करावा लागतो.

▪️त्यातून किती धनात्मक,  व ऋणात्मक, संदेश मिळतात याचा विचार केल्यावर,  शुभ संकेत जर अधिक प्रमाणात असतील,  तर शुभत्व प्रत्ययास येते. याउलट,  अशुभ संकेताची संख्या अधिक असल्यास, अशुभाचीच  जाणीव होते. 

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 3 (22-03-2022)

जातक 3

 

कुंडली 21

 

जातिका- जन्मतारीख: 21-12-1981

जन्मवेळ- सकाळी 10:45

 जन्मस्थळ -औरंगाबाद

 

1 मातृ सुख आणि आई सोबत नातं ?

2 विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे

3 संतती वागणूक

4 सर्व दुर्दैवाचे कारण काय

 

💢 मातृसुख व आईबरोबरचे नाते

 

▪️ मूळ जन्मकुंडलीत, मातृ सुखाचा स्वामी शुक्र असून, तो व्यय भावात,  वर्गोत्तम केतू सोबत आहे.

▪️ मातृ सुखाचा कारक चंद्र, भाग्यस्थानात असून,  चतुर्थ स्थानाच्या  षडाष्टक योगात आहे.

▪️चंद्र, शनि व प्रजापतीच्या,  पाप कर्तरीत आहे.

▪️लग्नेश  शनि,  अष्टमात,  वर्गोत्तम असून,  शत्रुग्रह मंगळासमवेत आहे. शनि मंगळ युती,  संघर्षदर्शक असल्यामुळे, अशा जातीकेचा स्वभाव, संघर्षप्रिय असू असतो. त्यामुळे कुणाशीहि  पटणे,  जरा अवघडच  असते.

▪️ दशमातील प्रजापतीही,  चतुर्थ स्थानावर,  पूर्ण दृष्टी ठेवत असल्याने,  चतुर्थ स्थान दूषित झाले आहे.

 ▪️चंद्राचा चतुर्थेशही शनी असून,  तो मंगळ युतीत  असल्याने,  हेच सांगतो.

 

🔹D-12 मध्ये मूळ चतुर्थेश,  चतुर्थात असून,  D-12 चा  चतुर्थेश बुध,  मेष  या शत्रू राशीत आहे. मातृकारक चंद्रही मकर या निर्बल राशीस,  केतूसह आहे.

 

🔹 अष्टकवर्गात, वृषभ राशिस  32 बिंदू  असले तरी,  लग्नेश शनीचे,  त्यात फक्त दोन बिंदू  आहेत. यावरूनही, आईशी पटत नाही, असा निष्कर्ष निघतो.

 

🎯 वरील सर्व बाबींवरून, आईशी  मतभेद असू शकतात, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

💢 विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे

 

, ▪️ मूलतः जन्म कुंडलीच कुंभ लग्नाची असल्याने,  पती-पत्नीत,  काहीतरी तडजोड असते. यामुळे बरेचदा  स्वभावही जुळत नाहीत.

▪️ सप्तमेश रवी,  धनु राशीस  असून,  रवि-बुध -नेपच्यून, हे तिन्ही ग्रह,  मूळ नक्षत्रात,  युतीत आहेत. तसेच,  ते  अष्टमातील मंगळाच्या दृष्टीने,  दूषित झाले आहेत.

▪️वैवाहिक सुखाचा कारक शुक्रही शनिराशीस  असून,  राहूचे दृष्टीत आहे. ▪️स्थिर लग्नास,  नवमेश शुक्र, बाधक ठरतो.

▪️रवी मंगळ केंद्रयोगामुळे,  जोडीदार तापट असू शकतो. बुधावरील मंगळाची दृष्टी,  हेकेखोरपणात भर घालते. सप्तमेशासह नेपच्यून असणे,  वैवाहिक सुखास  बाधक ठरते.

▪️ चंद्र गुरू युती,  विरहयोग दाखवते.

▪️ पाच अंशावर असलेला रवी,  आठ अंशावर  असलेल्या,  मंगळाच्या दृष्टीत असल्यामुळे, ही अपघात प्रवण स्थिती निर्माण झालेली आहे.

▪️रागाच्या भरात, जोडीदाराने चुकीचे पाऊल उचलणे, वा अपघात होणे,  अशा घटना,  दुर्दैवी असू शकतात.

▪️ चंद्राचा सप्तमेश मंगळ असून,   शनिसह,  चंद्राचे व्ययस्थानी आहे. हा योग ही,  पती-पत्नीत, सलोखा नसल्याचे सांगतो.

 

🔹D-9 मध्ये,  मूळ लग्नेश  शनि,  वर्गोत्तम,  व्ययात असून,  मूळ सप्तमेश रवी,  अष्टमात आहे. ,

▪️D-9 चा सप्तमेश मंगळ,  मीन या जलराशीत,  कष्टस्थानात आहे.

▪️सप्तमात लग्नेश/अष्टमेश शुक्र,  नेपच्यून युक्त आहे.

 

🔹 अष्टक वर्गात,  सप्तमस्थानास 29 बिंदू  असून, मनकारक चंद्राचे फक्त दोन बिंदू  आहेत.

▪️ कुंडलीच्या 2, 7,  11 या स्थानाचे एकूण बिंदू 86 (किमान )येतात. त्यात शुक्राचे बिंदू दहा ( कमी ) आहेत.

▪️ 2, 4,  5, 7 11 या पाच स्थानाचे  एकूण 143 (सामान्य )आहेत.

▪️4 व  5 स्थानांचे, शुक्र बिंदू अकरा (सामान्य) आहेत.

▪️मंगळाचे या पाच स्थानांना अठरा (कमी) बिंदू आहेत व गुरुचे 24 (सामान्य )बिंदू आहेत.

 

▪️ जन्मपत्रिकेत  कुंभ लग्न असल्याने,  सप्तमात रवीची  राशी येते.

▪️ हे दोन्ही परस्पर शत्रू ग्रह असून,  यात मतभिन्नता,  तडजोड  आढळते. ▪️पती-पत्नीच्या  वयात,  लक्षणीय फरक असू शकतो. त्यात मकर या शनीच्या राशीत असलेला शुक्र,  अधिक भर घालतो.

▪️शुक राहूने पीडित असल्याने, जोडीदार पुनर्विवाहाचा सुद्धा असू शकतो.

▪️ मूळ कुंडलीत,  रवी शनी केंद्रयोग करत असल्यामुळे,  पतीचे व जातीकेचे  पटेलच, याची शाश्वती नाही. बहुदा पटतच नाही.

 

🎯 वरील सर्व बाबींवरून, जोडीदाराशी फारसे पटत नाही,  हे प्रकर्षाने लक्षात येते.

 

💢 संतती वागणूक

 

 ▪️जन्म कुंडलीचा पंचमेश  बुध अस्तंगत असून, मूळ नक्षत्रात,  व मंगळाच्या दृष्टीत आहे.

▪️पंचमस्थान शनीच्या दृष्टीत आहे.

 

🔹 D-7 मध्येही,  पंचमेश  बुध असून,  तो लग्नस्थानी  आहे.

▪️बुध व शनी अन्योन्य योग,  षडाष्टकात  योग करतात.

, ▪️ पंचमात, प्रजापती हा विक्षिप्त ग्रह आहे.

 

🔹अष्टक वर्गात,  मिथुन राशीस  25 बिंदू  असून,  पंचमेश बुधाचे, त्यात फक्त दोन बिंदू  आहेत. यावरून संतती असली तरी,  तिच्याशी फारसे पटत नाही,  असे दिसते..

 

 लग्नेश  शनि,  पंचम  स्थानाशी केंद्रयोगात,  तसेच पंचमेशाशीही केंद्रयोगात येतो.

▪️या कुंडलीत,  बुध पंचमेश व अष्टमेश अशा दुहेरी भूमिकेत आहे. तो  अस्तंगत असल्याने, लाभात असला तरी,  शुभ फळे देणार नाही. अशुभ  फळांकडे बुधाचा कल असेल. कारण बुध जर पापग्रहासह असेल तर पापफळे  देतो.

मंगळ,  बुधाचा कट्टर शत्रू असल्याने,  बुध अतिशय दूषित होतो. बुधासवे नेपच्यूनही क्रूर नक्षत्री आहे. नेपच्यून हा अंतःप्रेरणेचा व बिघडल्यास, व्यसनाचाही कारक आहे. त्यामुळे संतती द्वाड, हट्टी, हेकेखोर,छंदी -फंदी,  हट्ट पुरवण्यास वाटेल त्या स्तरावर जाणारी, अवज्ञा करणारी,  अशी निपजू शकते.

 

? सर्व दुर्दैवाचे कारण काय ?

 

▪️ दशा विचार: हल्ली जातिका लग्नेश  शनिच्या महादशेत,   योगकारक शुक्राच्या अंतर्दशेत तसेच,  कष्ट स्थानातील वर्गोत्तम राहुच्या  प्रत्यंतर दशेत आहे.

▪️ वैवाहिक  सुखाचा कारक शुक्र,  व्ययस्थानात मकर राशीत  केतु युक्त असणे,

 ▪️सप्तमेश मूलतः पापग्रह  रवि असून  , पापग्रह नेपच्यून व पंचमेश /अष्टमेश बुधासोबत,   क्रूर अशा मूळ नक्षत्रात असून,  मंगळाच्या दृष्टीत असणे.

▪️ जन्म कुंडलीत,  सप्तम स्थान हे,  प्रथम स्थान मानून,  जर आपण पाहिले,  तर चतुर्थातील प्रजापती,  शनीच्या दृष्टीत येतो तसेच,  चतुर्थेश मंगळ,  शनीच्या युतीत येतो. म्हणजे पतीचे चतुर्थ स्थान दूषित दिसते.

▪️हृदयाचा कारक  रविही,  क्रूर नक्षत्रात आहे. यावरून,  पतीस  हृदय विकार,  वा तत्सम आजार असण्याची शक्यता वाटते.

▪️ गुरु चंद्रयुति  विरह योग असणे,  या प्रमुख बाबी म्हणता येतील.

▪️ या पत्रिकेत गुरु चंद्र युति योग, शनी प्रजापती दृष्टी योग, मंगळाचा -रवी,  नेपच्यून दृष्टी  योग, हे नकारात्मक फल देणारे आहेत.

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 4 (23-03-2022)

जातक 4

 

कुंडली 22

 

 जातिका- जन्मतारीख :12-11-1981

जन्मवेळ- 09:40

 जन्मस्थळ – नाशिक

 

1 मातृ सुख आणि आई सोबत नातं ?

2 विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे

3 संतती वागणूक

4 सर्व दुर्दैवाचे कारण काय

 

💢 मातृसुख व आईबरोबरचे नाते ?

 

▪️ ही  कुंडली धनू लग्नाची असून,  कष्टेश / लाभेश शुक्र,  लग्नी  आहे. ▪️चतुर्थेश /लग्नेश गुरुचा,  शुक्राशी अन्योन्य योग आहे.

▪️जन्मलग्न व शुक्र, दोन्ही मूळ नक्षत्रात असून,  चंद्र कृतिका नक्षत्री,  नेपच्यून ज्येष्ठा नक्षत्री  आहेत.

मातृसुखा संबंधी :

▪️ चतुर्थेश गुरु,  शत्रु राशीत, चतुर्थाचे अष्टमात असून, शनि- प्रजापति नेपच्यूनच्या पाप कर्तरीत  आहे.

▪️ मातृसुखाचा कारक चंद्र,  अष्टमेश होऊन,  क्रूर नक्षत्रात,  चतुर्थाच्या व्ययात,  चतुर्थेश गुरुवर,  दृष्टी टाकून आहे.

▪️चंद्राच्या चतुर्थात,  वर्गोत्तम राहू आहे. ▪️चतुर्थ स्थानावर,  शनीची दृष्टी आहे. ▪️चंद्राच्या षष्ठात,  अष्टमात पापग्रह आहेत.

 

🔹D-12 मध्ये मात्र,  मूळ चतुर्थेश दशमात असून, या कुंडलीचा चतुर्थेश चतुर्थात आहे.

 

 🔹अष्टक वर्गात, मातृस्थानास  29  बिंदू असून,  त्यात गुरुचे 3,  व मातृ कारक चंद्राचे,  फक्त 2 बिंदू आहेत.

 

 🎯 जन्मकुंडली व अष्टक वर्गानुसार,  मातृ सुखात,  दुरावा निर्माण झाला आहे असे वाटते.

 

 💢 विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे?

 

▪️ जन्म कुंडलीनुसार, लग्नेश गुरु व सप्तमेश बुधाची लाभस्थानी युती आहे. यावरून,  स्थळ पूर्वपरिचित असावे, असे वाटते.

 ▪️कुंडलीत रवी,  नीच राशीचा आहे. ▪️वैवाहिक सुखाचा कारक शुक्र ही क्रूर नक्षत्रात आहे. तो या कुंडलीस षष्टेश / लाभेश होतो.

, ▪️ हा शुक्र,  राशि कुंडलीचा सप्तमेशही आहे.

▪️सप्तमेश बुधावर, अष्टमेश चंद्राची दृष्टी आहे. हा सप्तमेश -अष्टमेश, दृष्टी योग होतो.

▪️ चंद्र गुरु दृष्टी योग,  विरह योग दाखवतो.

▪️ चंद्राचे षष्ठात- अष्टमात,  पापग्रह असता, मानसिक कुचंबणा होते. चंद्राचे त्रिकस्थानी पापग्रह असू नये.

▪️धनु द्विस्वभाव लग्न असल्याने,  सप्तमेश बुध,  त्याला बाधक ठरतो.

▪️बुध, शनि -प्रजापति नेपच्यूनच्या पाप कर्तरीत  आहे.

▪️मूळ कुंडलीचे सप्तमस्थान,  हे प्रथम स्थान गृहीत धरल्यास, चतुर्थ स्थानी अष्टमेश शनी येतो. हृदय कारक रवि नीच राशीत आहे. मिथुन लग्नास,  कष्टेश मंगल असून, त्यांची हर्षल नेपच्यून वर दृष्टी येते. त्यामुळे,  पतीस हृदयविकार वा तत्सम आजार त्रास देऊ शकतात. हर्षल,  शनी -मंगल- नेपच्यूनने,  प्रभावित असल्याने,  अपघात प्रवण स्थिती तयार होते. ही दुर्दैवी घटनांची नांदी असावी.

 

🔹D-9 मध्ये वृषभ हे शत्रू ग्रहाचे लग्न असून, सप्तमेश मंगल शत्रू राशीत आहे. सप्तमात अष्टमेश /लाभेश गुरु आहे. कारक शुक्र राहुयुक्त आहे. मनकारक चंद्र अष्टमात येतो. मूळ सप्तमेश बुध भाग्यात, मित्रराशीस केतूयुक्त आहे.

 

🔹 अष्टक वर्गात मिथुन राशि 29 बिंदू असले तरी, 2+7+11 स्थानाचे,  एकूण बिंदू 80 (कमी ) आहेत. त्यात शुक्राचे 10 (कमी ) बिंदू आहेत.

▪️2+4+5+7+11या पाच स्थानांना,  एकूण बिंदू , 132 (कमी ) येतात. मंगळाने या स्थानांना,  13 ( कमी ) बिंदू दिले आहेत. व गुरु महाराजांनी 22 (सामान्य ) बिंदू दिले आहेत. 

▪️4+5 स्थानास शुक्राने 9 (सामान्य ) बिंदू दिले आहेत.

 

▪️जन्म पत्रिकेत चंद्र -गुरु,  “विरह योग ” आहे.

▪️लग्न द्विस्वभाव राशीचे असून कुटुंबेश शनीही द्विस्वभाव राशीस आहे.

 ▪️यामुळे जातिकेवर पुनर्विवाहाचा योग येऊ शकतो.

 

🎯 वरील ग्रहस्थितीनुसार वैवाहिक सुख समाधान कारक नाही. असे दिसते.

 

💢 संतती वागणूक ?

 

  ▪️जन्म कुंडलीनुसार,  पंचमेश मंगळ भाग्यस्थानात असून,  संतती कारक गुरू लाभस्थानी आहे.

▪️मात्र  पंचम स्थानात,  अष्टमेश चंद्र,  क्रूर. नक्षत्री आहे. त्यामुळे संतती असून देखील,  संतती पासून मिळणाऱ्या सुखात उणीव निर्माण होते.

 

🔹D-7 मध्ये, शनी ग्रहाचे लग्न असून,  मूळ पंचमेश मंगळ,  व्यय भावात,   शत्रू राशीत, शत्रू ग्रहसोबत आहे.

▪️या कुंडलीचा पंचमेश मात्र,  शुक्र उच्च राशीत  असून,  गुरूशी अन्योन्य  योग करतो.

▪️गुरु पंचमेश व पंचम स्थानाचे,  षडाष्टक योगात येतो.

▪️मूळ जन्म कुंडलीत पंचमाचे चतुर्थ स्थान पाहिले असता,  पंचम स्थानाचे चतुर्थात,  राहू येतो.

▪️ पंचमेश मंगळाच्या चतुर्थात,  प्रजापती व नेपच्यून येतात.

▪️पंचमेश मंगळ भाग्यस्थानात असला तरी, शनि व राहुच्या पाप कर्तरीत आहे.

▪️ हा अग्नी तत्वाचा ग्रह,  अग्नी राशीतच आहे. त्यामुळे, मुलाचा स्वभाव अतिशय मानी,  तापट,  स्वतःचे म्हणणे खरे करणारा,  आईशी तात्विक मतभेद असणारा,  असा असू शकतो.

 

 🔹अष्टक वर्गात,  मेष राशीस  23 बिंदू येतात. त्यात पंचमेश मंगळाचा फक्त 1 बिंदू आहे. कष्टेश  शुक्राचे 5,  व अष्टमेश चंद्राचे मात्र 6 बिंदू आहेत.

 

, 🎯 ही स्थिती सुद्धा,  संतती असली तरी,  संतती पासुन, समाधान कारक सुख मिळणार नाही,  असे दर्शवते.

 

💢 सर्व दुर्दैवाचे कारण काय ?

 

 दशा विचार : जातीकेस,  अष्टमात असणाऱ्या,  वर्गोत्तम राहूची महादशा असून,  त्यात पंचमेश मंगळाची  सांप्रत अंतर्दशा ( कालावधी -17-07-2020 ते 09-08-2020 ) आहे.

 मूळ

 

मंगळ 18 अंश  58 कलावर  असल्याने, बुधाच्या कक्षेत आहे. नवमस्थानास मंगळाचे 4 बिंदू असले तरी,   व्ययस्थानास  मंगळाचे  2,  व पंचम स्थानास  मंगळाचा 1 गुण आहे. ही स्थिती समाधानकारक निश्चित नाही. त्यामुळे पंचमेश मंगळ,  भाग्यस्थानात,  मित्र राशीस  असला तरी,  फार मोठ्या प्रमाणात शुभ फले मिळणार नाहीत.

▪️ या पत्रिकेत गुरु चंद्र दृष्टी  योग, शनी प्रजापती दृष्टी योग, मंगळाचा – हर्षल,   नेपच्यून दृष्टी  योग, हे नकारात्मक फल देणारे आहेत.

▪️मूळ कुंडलीचे सप्तमस्थान,  हे प्रथम स्थान गृहीत धरल्यास, चतुर्थ स्थानी अष्टमेश शनी येतो. हृदय कारक रवि नीच राशीत आहे. मिथुन लग्नास,  कष्टेश मंगल असून, त्यांची हर्षल नेपच्यून वर दृष्टी येते. त्यामुळे,  पतीस हृदयविकार वा तत्सम आजार त्रास देऊ शकतात. हर्षल,  शनी -मंगल- नेपच्यूनने,  प्रभावित असल्याने,  अपघात प्रवण स्थिती तयार होते. ही दुर्दैवी घटनांची नांदी असावी.

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 5 (24-03-2022)

जातक 5

कुंडली क्रमांक 23

 

 जातक जन्मदिनांक: 4 जुलै 1959.

 जन्मवेळ : सकाळी 05:30

 जन्मस्थळ : अकोला

 

  1. – या जातकाचा स्वभाव कसा असेल? व तो कोणता ग्रह स्थितीमुळे?

2 – आरोग्य कसे राहील? तक्रारी असल्यास कोणत्या? व कोणता ग्रह स्थितीमुळे ?

3-  संतान सुखाबाबत काय सांगू शकाल ?

 

 23.1. – या जातकाचा स्वभाव कसा असेल? व तो कोणता ग्रह स्थितीमुळे?

 

▪️ मिथुन हे वायुतत्वाचे  लग्न आहे. अशाप्रकारचे जातक कुशाग्र बुद्धी,  व्यवहार चतुर असतात. लग्नेश बुध  धनस्थानात असल्यामुळे,  चातुर्याच्या जोरावर,  पैसा कसा कमावता येईल ?  याकडे विशेष लक्ष असते.

▪️परंतु हा बुध कष्टेश व लाभेश असणाऱ्या,  क्रूर नक्षत्रातील मंगळ व प्रजापती या विक्षिप्त ग्रहासोबत आहे. यामुळे वाणीत उग्रता, खोचक बोलणे, आदि दोष निर्माण होतात.▪️ धनेश चंद्र व्ययात असल्यामुळे,  या प्रवृत्तीस अधिक खतपाणी मिळते.

▪️मिथुन लग्नास, मंगळ अतिशय क्रूर फले देतो. कारण बुध व मंगळ परस्पर कट्टर शत्रू आहेत. वाणी दोषामुळे नातेवाईक,  मित्र,  संबंध दुरावण्याची संभावना असते. अशा जातकाचा जनसंग्रह कमी असतो.

▪️ व्यय स्थानात मनकारक चंद्र,  उच्चीचा असल्याने,  असे जातक जनमताची  पर्वा करीत नाहीत .

▪️ लग्न कुंडलीत,  व्ययेश पराक्रमात असून, पराक्रमेश लग्नी आहे. हाच योग चंद्रकुंडलीतही उद्भवला आहे.

▪️D-9 मध्येही पराक्रमेश लग्नी येतो.

▪️जातकाच्या बाबतीत,  एखादा योग जर  वेगवेगळ्या कुंडलीतून,  वारंवार,  दृग्गोचर होत असेल,  तर त्या योगासंबंधी,  फार प्रभावी फल मिळण्याची शक्यता असते. ▪️याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, जातकाचे हातून,  स्वहितास मारक,  अशी कामे होऊ शकतात. त्यामुळे अपप्रसिद्धी होऊ शकते.

▪️मंगळाच्या दृष्टीमुळे,  गुरु दूषित होऊन अहंकार निर्माण होतो. या योगामुळे निर्माण होणारा, फाजील आत्मविश्वासही  घातक ठरु  शकतो.

▪️ बुद्धीचा कारक बुधही,  मंगळ प्रजापतीने दूषित असल्याने, बुधास मंगळ अतिरिक्त ऊर्जा पुरवतो. त्यामुळे जातकाच्या हातून अवैधानिक, समाजमान्य नसलेली,  कार्यें होण्याची संभावना असते.

▪️ अष्टमेश शनी व अष्टमाचा अष्टमेश,  रवि,  याचा क्रूर नक्षत्रातून,  दृष्टियोग होत आहे. हा बंधन वा कारावास योग आहे. यामुळेंहि,  जातकाचे हातून,  बेकायदेशीर कामे होण्याची,  संभावना व्यक्त होते.

 

💢 थोडक्यात,  जातक तल्लख बुद्धीचा, पण बुद्धीचा वापर चुकीच्या मार्गाने करणारा, त्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगणारा, जनसंग्रह मर्यादित असणारा असा असू शकतो.  

 

23.2 – आरोग्य कसे राहील? तक्रारी असल्यास कोणत्या? व कोणता ग्रह स्थितीमुळे ?

 

▪️प्रथम दर्शनी असे निदर्शनास येते की, जातकाचे लग्न व सहा ग्रह,  हे क्रूर नक्षत्रात आहे. लग्न व रवि -आर्द्रा, मंगळ व प्रजापती -आश्लेषा, शुक्र -मघा, प्लूटो -जेष्ठा, व शनी -मूळ अशी क्रूर नक्षत्रे आहेत.

▪️या बाबतीत असे सांगितले जाते की, 4 वा 4 पेक्षा अधिक ग्रह,  क्रूर नक्षत्री असता, जातकास आरोग्यविषयक समस्या असू शकतात. या कुंडलीत तर सहा ग्रह (50%) क्रूर नक्षत्रात आहेत. म्हणजे निश्चितच, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल.  

▪️ज्या कुंडलीत मंगळ  व प्रजापती युति असते.,  त्या जातकास,  रक्तदाब या विकाराची संभावना असते. विशेष म्हणजे हा योग दोन क्रूर नक्षत्रातून होत आहे. व क्रूर नक्षत्रातील ग्रह, आरोग्याशी अधिक खेळतात. यात मंगळ तरुण ग्रह असल्याने, तारुण्यात, या व्याधीची संभवना असते. 

▪️मिथुन लग्नास, मंगळ षष्ठेश असून,  तो जर क्रूर नक्षत्रात असेल तर,  बुध हा त्वचेचा कारक,  व मंगळ रक्ताचा कारक असल्याने, अशा जातकास त्वचा विकार होतात. सोरायसिस, इसबगोल, असे आजार पाहण्यात आलेले आहेत.  

▪️रविशनी दृष्टी योगहि,  क्रूर नक्षत्रात आहे. हा सुद्धा,  एक आरोग्याच्या दृष्टीने अशुभ फल देणारा योग आहे. रवि व शनी कट्टर शत्रू असल्याने,  यात हाडाचे विकार बळावतात. शनी हा वयस्कर व दीर्घकालीन ग्रह असल्यामुळे, हे आजार मध्यमवयानंतर, क्रॉनिक स्वरूपाचे, तर काही बाबतीत,  असाध्य असतात.

▪️हा बंधन योग, कारावास योग असल्याने,  अवैध कामात दोषी ठरल्यास तुरुंगात,  वा आरोग्य बिघाड असल्यास,  हॉस्पिटल मध्ये, बरेच दिवस पलंगास खिळून रहावे लागते.

▪️आरोग्यविषयक बरेचसे ग्रह नकारात्मक असता,  रवि शनी योग,  कर्क रोगाचीही सूचना देतो.

▪️लग्नेश अष्टमेषादि विचार केल्यास,  ही  अल्पायु योगाची कुंडली होते.

 ▪️D -27 कुंडलीत  लग्न तूळ आहे . मूळ लग्नेश मित्र गृहीअसला तरी , D-27 चा कष्टेश गुरु,  मात्र राशीनुसार बलवान व  शनीमंगळाने युक्त आहे ▪️ मूळ धनेश,  इथे दशमेश म्हणून, मनकारक चंद्र,  अष्टमात आहे.

 

  💢 थोडक्यात बरेच ग्रह क्रूर नक्षत्री असल्याने, अशा जातकाच्या, अनेक,  आरोग्यविषयक समस्या असू शकतात.

 

 

23.3-  संतान सुखाबाबत काय सांगू शकाल ?

 

▪️संततिसुख हे आपण पंचमेश व पंचम स्थानापासून पहात असलो तरी,  संततीचे प्रेरक स्थान म्हणून,  सप्तम स्थानास महत्व हे आहेच.

▪️ या कुंडलीत सप्तमात भाग्येश /अष्टमेश शनी( नपुसंक ग्रह ) मूळ या क्रूर (नपुसंक ) नक्षत्रात आहे. हि स्थिती अधिक परीक्षण करण्यास बाध्य करते.

▪️म्हणून बीजस्फूटाचा विचार करण्यासाठी (स्पष्ट रवि +शुक्र +ग

 

ुरु याची बेरीज ) बीज स्फुट राशीं,  वृषभ येत असून कर्क नवमांश येतो. हे दोन्ही, सम असल्याने  बीजस्फूट, नकारात्मकता दर्शवते.

▪️शुक्रामागे मंगळ असणे, हे वैवाहिक जीवनात बदनामीकारक असते. हा योग बीजस्फूटसंबंधीच्या निर्णयाचा,  समर्थक आहे.

▪️अष्टक अष्टकवर्गात मिथुनेस ( लग्नास ) 27, तुळेत ( पंचमास )  26 व धनूत ( सप्तमास ) 24 ही बिंदुस्थितीही ऋणात्मक निर्णयाची,  पुष्टी करणारी आहे.

▪️कुटुंबेश चंद्र,  व्ययात उच्च राशीस,  मृग या नपुसंक नक्षत्री असल्याने,  हा निर्णय,  अधिक ठळक होत जातो.

▪️पंचमेश शुक,  अग्नी तत्वाचे राशीत व क्रूर नक्षत्री, विद्यमान आहे .

▪️पंचमात वक्री गुरु,  शत्रू राशीत, मृतावस्थेत  व कष्टेश मंगळाचे दृष्टीत, फसवणूक करणाऱ्या नेपच्यूनसह स्थित आहे . ▪️सप्तमेश /दशमेश म्हणूनही गुरुचे शुभत्व कमी झाले आहे.

▪️चंद्रपंचमेश बुधही,  मंगळ प्रजापती  मूळे दूषित झाला आहे.

▪️चंद्रसप्तमेश,  मंगळही क्रूर नक्षत्री अशुभ स्थितीत आहे.

▪️D-7 कुंडलीत, लग्नेश बुध,  शत्रुराशीत सप्तमेश गुरु, व लाभेश चंद्रासह अष्टमात आहे.

▪️या कुंडलीचा पंचमेश शनी असून,  तो कष्टात,  स्वराशीत आहे. मूळ पंचमेश शुक्र,  इथे व्ययस्थानी गेला आहे.

▪️अष्टकवर्गात तुला या संततिस्थानातील राशीस 26 बिंदू प्राप्त झाले असून भाग्येश शनीचे फक्त 2 गुण आहेत. म्हणजे संतती स्थानास भाग्याची साथ नाही असेच म्हणावे लागेल.

 

💢 थोडक्यात, वरील ग्रहस्थितीनुसार, जातकास संतानसुख नाही,  असेच म्हणावे लागेल.

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 6 (25-03-2022)

जातक 6

कुंडली क्रमांक  24

 

 जातक जन्मदिनांक : 06, ऑक्टोबर 1962

 जन्मवेळ : दुपारी. 2:00

 जन्मस्थळ : अमरावती.

 

1 – या जातकाचे आरोग्य कसे राहील ? आरोग्यविषयक समस्या असल्यास,  त्याचे  स्वरूप दर्शवणारी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

 2 – जातकाचे व्यवसाय क्षेत्र कोणते असावे ? त्यात अडचणी येतील का ?

 3 – वैवाहिक जीवन कसे असेल ? ग्रह स्थितीनुसार स्पष्ट करा.

 

1 – या जातकाचे आरोग्य कसे राहील ? आरोग्यविषयक समस्या असल्यास,  त्याचे  स्वरूप दर्शवणारी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

 

 ▪️सर्वसाधारणपणे,  लग्नी  स्वराशीचा शनि,  चांगला समजला जातो. शनि मुळातच कर्म प्रधान ग्रह असल्याने,  ही व्यक्ती आपल्या कर्तृत्वाने श्रेष्ठ होते.

▪️परंतु यात महत्त्वाची बाब  अशी आहे की,  हा ग्रह कुठल्याही पाप ग्रहाने दृष्ट किंवा युक्त नसावा. असे असता,  शुभ फळांपेक्षा अशुभ  फलांचीच वृद्धी जास्त होताना दिसते.

 ▪️कुंडलीतील,  लग्नी वक्री असलेला शनी,  मंगळाचे दृष्टीत असून,  केतूच्या अंशात्मक युतीत आहे.

▪️ शनि मंगळ योग, जीवनात संघर्ष निर्माण करणारा आहे.

▪️ तसेच शनी राहू हा अंशात्मक दृष्टी योग,  शनी ज्या भावाचा स्वामी असेल,  अथवा जे भाव, त्याच्या दृष्टिपथात येतील,  त्यासंबंधी, गोचरीने वा दशादि  काळात,  अशुभ फळे देण्याची शक्यता असते. ▪️त्यातून केंद्रात असलेला हा योग, अधिक  प्रभावी मानला जातो.

▪️ शनी मंगळ दृष्टी  योग, हा कुंडलीत अपघात प्रवण स्थिती दाखवतो. किंवा जीवनात,  काही ऑपरेशन सुद्धा होऊ शकतात.

▪️मंगळ राहु युती सुद्धा,  ऑपरेशनचे समर्थन करणारी आहे.

▪️ मंगळ हा रक्ताचा कारक असून, तो राहू युक्त असल्याने,  त्वचा विकाराची बाधा होऊ शकते.

 ▪️D-27 कुंडलीमध्येही,  मूळ लग्नेश  शनी षष्ठात,  केतुयुक्त असून,  लग्नेश गुरु अष्टम स्थानात आहे. ही  स्थितीसुद्धा वरील विधानास,  दुजोरा देणारी आहे.

 

2 – जातकाचे व्यवसाय क्षेत्र कोणते असावे ? त्यात अडचणी येतील का ?

 

 ▪️कुंडलीत  योगकारक ग्रह,  शुक्र हा  दशमात,  स्वराशीत असून,  तो पंचमेशही आहे.

▪️पंचम स्थान, हे विद्या स्थान असल्याने व पंचमेश- दशमेश,  अशी शुक्राची भूमिका असल्याने,  तो राशीबली असल्याने,  जातकाचा व्यवसाय,  अध्यापन क्षेत्राशी निगडित असावा.

▪️पत्रिकेत जर,  कुंभ राशीत  गुरु महाराज  असतील तर, जातकाच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकांपैकी कुणीतरी वा जातक ,  शिक्षण संस्थेशी  संबंधित असतो.

▪️हा योग,  मी बऱ्याच कुंडल्यातून,  फलद्रूप होताना पाहिलेला आहे.

▪️धनस्थानातील कुंभ राशीचे  गुरु महाराज , जातक, अध्यापन क्षेत्राशी निगडित असावा हे सुचवितात .

▪️चंद्रकुंडलीनुसार,  चंद्राचे दशमातील बुध, हाहि वकृत्व प्रधान व्यवसायच  सुचवितो.

▪️ शुक्र, राशीनुसार जरी बलवान असला तरी, तो नेपच्यूनने पीडित असून,  शनि व मंगळाच्या दृष्टीत आहे. त्यामुळे,  व्यवसायात,  तसेच  शुक्र वैवाहिक जीवनाचा कारक असल्याने, वैवाहिक जीवनात,  संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. या योगामुळे अशी दुधारी फळे मिळू शकतात.  ▪️D-10 कुंडलीतही,  वृश्चिक हे शत्रू ग्रहाचे लग्न असून,  मूळ दशमेश कर्केत आहे.

 ▪️D-10 चा दशमेश रवी,  हा प्रजापती युक्त व अष्टमेश/ लाभेश असलेल्या,  बुधा सोबत आहे. ही  स्थिती सुद्धा मिश्र फल दर्शवणारी आहे.

 

3 – वैवाहिक जीवन कसे असेल ? ग्रह स्थितीनुसार स्पष्ट करा.

 

▪️ जेव्हा मुळातच शनी ग्रहाचे लग्न असते,  तेव्हा पती-पत्नीत,  काहीतरी विषमता असू शकते. त्याचे मूलभूत तत्त्व असे की,  शनी हा वयस्कर ग्रह आहे आणि त्याच्या सप्तमात येणारी राशी,  ही  त्याच्या  शत्रू ग्रहाची आणि विरुद्ध तत्वाची असते.  अशा जातकात व त्याचे जोडीदारात, उंची रंग-रूप,  शिक्षण,  यात कुठेतरी तडजोड केलेली असते. लग्नेश  व सप्तमेश  हे  परस्पर शत्रू असल्यामुळे,  वैचारिक मतभेद सुद्धा संभवतात. अश्या  जातकांनी तडजोड केली तरच,  अशा व्यक्तींचा संसार काहीसा  सुखाचा होतो.

 D-9 मध्येही,  लग्नेश शनि असल्याने,  या विधानात दुजोरा मिळतो.

▪️ मूळ कुंडलीत,  राशी बली असलेला शनी, नवमांशात,  नीचराशीत केतुयुक्त झाला आहे.

▪️ सप्तम स्थानी मंगळ असला,  की ज री तो नीचराशीत असला तरी, ती  मंगळाची कुंडली संबोधली जाते. यात पुन्हा शनि आणि मंगळ  हे सुद्धा परस्पर कट्टर  शत्रू आहेत,  हे विसरता येत नाही.▪️ लग्न व सप्तमात,  दोन्हीकडे पापग्रह असल्यामुळे,  जातकाच्या जीवनात,  वैवाहिक संघर्ष,  वेळप्रसंगी कोर्टकचेरी सुद्धा असू शकते.

▪️ सप्तम भावातील ग्रहाबरोबरच, सप्तमेश यांची स्थिती पाहणे सुद्धा आवश्यक असते. सप्तमेश चंद्र व्यय  भावात गेला आहे. हा सुद्धा वैवाहिक सुख  दूषित करणारा योग आहे.यामुळे  विवाह टिकणार नाही.,  मतभेद होतील,  पती-पत्नी वेगवेगळे राहतील,  अशी अपमानास्पद व बदनामीकारक फळे,   मिळण्याची संभावना असते.

▪️ वैवाहिक सुखासाठी शुक्राचाहि विचार करणे अगत्याचे असते. कुंडलित  शुक्र स्वराशीचा असला तरी,  नेपच्यून या भ्रम  व गोंधळ निर्माण करणाऱ्या ग्रहासोबत,  आहे. हे सुद्धा वैवाहिक सुखाबाबत भ्रमनिरास होईल,  असा संकेत देते. ▪️सप्तमातील राहू 11 अंशावर असून,  शनीशी तो पूर्ण अंशात्मक दृष्टीयोग करतो.

ही  या कुंडलीतील,  सर्वात अशुभ स्थिती म्हणावी लागेल. सप्तमातील तामस ग्रहअसलेला मंगळ,  राहूयुक्त असल्याने

 

तो सप्तमासारख्या नाजूक स्थानास  मुळीच मानवणारा नाही.

▪️ मंगळाची  शुक्रावर असलेली दृष्टी,  विषयवासना तीव्र करणारी,  तर शनीची असलेले दृष्टी,  त्यामध्ये उणीव आणणारी ठरते.

▪️चंद्रसप्तमेश बुध,  हाहि अस्तंगत वक्री असल्याने,  हेच सुचवतो

▪️अष्टक वर्गातही, लग्नव  सप्तमास समाधानकारक बिंदू  दिसत असले तरी,  लग्नस्थानी असलेल्या मकर राशीस, शनीचे फक्त 2 बिंदू,  तर सप्तमातील कर्क राशीस, चंद्राचे फक्त 3 बिंदू आहेत. लग्न व सप्तम भावासंबंधी,  भावेशानी आपल्या भावास,  योग्य ते सहकार्य केलेले नाही,  असेच म्हणावे लागेल.

 

💢 वरिलनुसार,  सर्व ग्रहस्थितीचा विचार करता, जातकाचा  व्यवसाय व वैवाहिक जीवन संघर्षमय आहे, हे प्रकर्षाने लक्षात येते.

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 7 (26-03-2022)

जातक 7

कुंडली क्र.  25

 जातिका -जन्मदिनांक 25-08-1987

जन्मवेळ : सकाळी  06:42

जन्मस्थळ : अमरावती

 

1- जातिकेचा स्वभाव कसा असावा ? त्यासंबंधी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

2- विवाह आयोजित असेल कि  प्रेमविवाह ? कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

3- वैवाहिक सुख कसे असेल ? कोणत्या ग्रहस्थितीनुसार?

 

1- जातिकेचा स्वभाव कसा असावा ? त्यासंबंधी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

 

 ▪️जन्म कुंडलीनुसार एकूण पाच ग्रह लग्नस्थानात विद्यमान आहेत. विशेष म्हणजे लग्नेश लग्नस्थानात असून,  तो पंचमेश गुरूच्या दृष्टीत,  भाग्येश मंगळ बरोबर आहे. लग्नी  रवी असता व्यक्ती स्वाभिमानी,  अधिकार प्रिय असते,  पण रवि मंगळ अंशात्मक युतीत असल्याने,  व्यक्ती तापटही होते.

▪️धर्म त्रिकोणात 1, 5, 9 ह्या अग्नी राशी आहेत. त्यामुळे त्या पित्तप्रकृती दाखवतात. हे पाचही ग्रह, गुरूच्या दृष्टीत असल्याने,  लग्न बलवान असल्याने,  राजयोगाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. ▪️ज्या वेळेस अनेक ग्रह,  कुंडलीत एका स्थानी असतात तेव्हा,  ग्रहांच्या परस्पर संबंधामुळे,  फलादेशाच्या वेगवेगळ्या  छटा निर्माण होतात.

 मंगळ बुध  युति,  व्यक्तीला हेकेखोर बनवते. या योगामुळे  व्यक्तींची स्मरणशक्ती,  गणित,  इलेक्ट्रॉनिकस  हे विषय खूप चांगले असतात.

▪️पण व्ययेश चंद्रहि  लग्नी  असल्यामुळे,  नवांश  कुंडलीत,  वर्गोत्तम लग्न,  तसेच चंद्रहि  वर्गोत्तम असल्यामुळे,  या व्यक्तीचे निर्णय चुकीचे असू शकतात.

▪️ रवि, मंगळ, बुध या ग्रहांची  आग्रही भूमिका असल्यामुळे,  कुणाचाहि  सल्ला,  यांना मानवत नसावा.

▪️वरील पाच ग्रह,  जसे गुरुच्या शुभ दृष्टीत आहेत,  तसेच ते,  कष्टेश /सप्तमेश शनीच्या दृष्टीतहि आहेत.

, ▪️ त्यामुळे कुंडलीत,  काही  शुभ तर काही बाबतीत अशुभ स्थिती निर्माण होत आहे. यावरून  जातिकेचा काही काळ तिच्या मनाप्रमाणे सुखद,  तर शनीच्या महादशेत, अंतर्दशेत वा गोचर भ्रमणात  तो दुःखकारक जाईल.

 

💢 वरील ग्रहस्थिती वरून,  जातिकेचा स्वभाव., मानी, स्वतः चेच म्हणणे खरे करणारी,आततायीपणे निर्णय घेणारी,भावनेत वाहून जाणारी,  दूरदर्शित्वाचा अभाव असणारी,  असे थोडक्यात वर्णन करता येईल.  

 

2- विवाह आयोजित असेल कि  प्रेमविवाह ? कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 

 ▪️विवाहाचा विचार केला असता,  ज्या वेळेला सिंह लग्न असते,  त्या वेळेला पती आणि पत्नी,  यांच्यामध्ये काहीतरी विषमता असते,  हे निश्चित जाणावे. ▪️विवाह स्वामी शनी असल्याने,  हा संसार तडजोडीचा असतो. या कुंडलीत शुक्र नेपच्यून नवपंचम योग,  मंगळ शुक्र युती, पंचमेश गुरुची लाभेश बुधावर दृष्टी,  सप्तमेश शनीची रविवर दृष्टी,  हे योग प्रेमप्रकरणास,  खतपाणी घालणारे आहेत. ▪️चंद्र मंगळ शुक्र,  ही त्रयी,  प्रेम प्रकरणाबाबत, मानसिक नियंत्रण करण्यास, असमर्थ मानली जाते.

▪️ विवाहस्वामी शनी बरोबर,  प्रजापती हा विक्षिप्त, आकस्मिक  घटनांचा कारक प्रजापती,  असून हे  दोघेही,  क्रूर नक्षत्रात आहेत.

▪️शनि मंगळ,  क्रूर नक्षत्रातून परस्पर दृष्टीत असल्यामुळे, प्रेम प्रकरणासंबंधी,  वा विवाह करताना,  कुटुंबात खूप वाद-विवाद झाले असावेत.  संघर्ष निर्माण झाला असावा.

▪️विवाह स्वामी शनी,  मंगळाचे  राशीत असल्याने,  पती-पत्नी एकमेकास निश्चितच अनुरूप नसतात.

▪️ अशा स्थितीत,  निवडलेला जोडीदार हा पुनर्विवाहाचा, अतिशय वयस्कर,  किंवा शाखाभेद, जातीभेद, धर्मभेद  असलेला असू शकतो. व अशा विषमतेमुळे,  कुटुंबात संघर्ष निर्माण होतो.

▪️ चतुर्थात असलेला सप्तमेश,  चतुर्थेशा च्या दृष्टीत असल्यामुळे,  जोडीदार स्था निकही असू शकतो.

▪️मुलतः लग्नी रवि  मंगळ बुध,  युति असल्यामुळे,  जातिका,  कुणाचे ऐकणारे नसावी. त्यामुळे नाइलाजाने का होईना?,  पालकांनी परवानगी दिली असावी.  ▪️कारण,  या ग्रहयोगावर गुरूची दृष्टी आहे.

 

💢 वरील विवेचनावरून हा प्रेमप्रकरणातून आयोजित विवाह असावा, असे वाटते..

 

3- वैवाहिक सुख कसे असेल ? कोणत्या ग्रहस्थितीनुसार?

 

 ▪️प्रेम प्रकरण वा प्रेम विवाहाची  पत्रिका असली की, हा विवाह होईल का ?  झाल्यास, तो टिकेल का ?  याचा विचार करणे क्रमप्राप्त असते.

 ▪️सिंह लग्न असल्याने,  संसार मुळातच  तडजोडीचा असतो.

▪️शनीची शुक्रावर असलेली दृष्टी,  याबाबत फारच बोलकी आहे. धनेश बुध मंगळयुक्त असल्यामुळे,  व जातिकेने स्वतः निर्णय घेतलेला असण्याची शक्यता असल्यामुळे, तसेच व्ययेश चंद्र,  लग्नी  असल्यामुळे,  नंतरहि  वाद होऊ शकतात. ▪️मंगळ शुक्र शनि प्रजापती नेपच्यून,  असे एकूण पाच ग्रह, क्रूर नक्षत्री  असल्याने,  काही आरोग्यविषयक समस्या असू शकतात, याचाहि  वैवाहिक सुखावर परिणाम होतो.

▪️ चंद्र मंगळ शुक्र हा अधिक रक्तस्राव देणारा आजार आहे.

▪️कुंडलीत रवी शुक्र बुध ही त्रयी  असणे, चंद्र शुक्र युती असणे, गुरु चंद्र युति असणे हे विरह योगाचे कारण ठरू शकते.

▪️ केवळ  सप्तम स्थानाचा  लग्न म्हणून विचार केला असता, सप्तमाचा लग्नेश अष्टमेश व अष्टमाचा अष्टमेश,  म्हणजे तृतीयेश, हे परस्पराशी संबंधित आहेत.  हा योग अशुभसूचक आहे.

▪️सौभाग्यासाठी, रवी मंगळ योग,  जातिकेच्या पत्रिकेत अशुभ मानला जातो. हा योग अंशात्मक आहे,  हे विशेष म्हणता येईल.

▪️शनी चंद्र योग

 

हि,  मानसिक विषादात,  भर घालणारा आहे.

 ▪️नवमांश कुंडलीत,   लग्नाबरोबर, चंद्रही वर्गोत्तम असून,  लग्नस्थानी आहे.

▪️जन्मकुंडलीतील हा योग पुन्हा नवमांशात उध्दहृत झाला आहे.

▪️ यामुळे जातिकेतेचे निर्णय चुकीचे ठरतील,  याला दुजोरा मिळतो.

▪️ सप्तमेश शनी बलवान असला तरी,  कष्ट स्थानात आहे.

 ▪️अष्टक वर्गात,  सप्तमस्थानास  केवळ 25 बिंदू असून,  सप्तमेश शनी व कारक शुक्राचे फक्त दोन बिंदू आहेत. ही स्थिती सुद्धा चिंतनीय आहे.

▪️ पंचम स्थानासहि एकूण 23 बिंदू असून,  लग्नेश रवीचे  3 तर सप्तमेश शनी चा  फक्त एक बिंदू आहे. पंचमाचे  बिंदू समाधानकारक म्हणता येत नाहीत.

 

 💢 वरील सर्व विवेचनावरून असे दिसते की,  जीवनाचा पूर्वार्ध जरी सुखकारक असला,  तरी  उत्तरार्ध मात्र,  वैवाहिक  सुखाच्या दृष्टीने,  खडतर जाईल.

▪️यासाठी जातिकेचा स्वभाव,  वा दैवी  आपदा,  कारण ठरू शकतात.

▪️गुरु नेपच्यून नवपंचम योग,  मात्र जीवनाच्या उत्तरार्धात,  अध्यात्मिक बैठक देणारा आ

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 8 (27-03-2022)

जातक 8

कुंडली क्र.  26

 

जातिका -जन्मदिनांक : 23-01-1956.

जन्मवेळ – पहाटे 02:30

जन्मस्थळ -अकोला.

 

1- जातिकेचा स्वभाव कसा असावा ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे?

2 – वैवाहिक सुखाबद्दल काय सांगू शकाल ? त्यासंबंधी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

3- जातिकेच्या आरोग्याबाबत काय सांगता येईल ? याबाबत जर  समस्या असतील तर कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 

1- जातिकेचा स्वभाव कसा असावा ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 

 ▪️प्रस्तुत पत्रिका ही  वृश्चिक या स्थिर लग्नाची असून, लग्नेश मंगळ लग्नी आहे. तिचा चंद्रहि,  वृषभ या स्थिर राशीत आहे. ▪️या लग्नाचे जातक, हे आपल्या विचारा वर ठाम असतात. ते आपल्या निर्णयात,  सहसा,  बदल करीत नाहीत.

▪️ अशा व्यक्तीचे, जोडीदारावर प्रभुत्व असते. किंबहुना, जोडीदार समजून घेणारा व यांच्या तत्त्वाप्रमाणे वागणारा असल्यासच, त्यांचा संसार सुखाचा होतो. ▪️अन्यथा असे जातक, आक्रमक स्वरूपाचे होतात.

▪️वृश्चिक राशी,  ही  विषारी राशी मानल्यामुळे,  तसेच लग्नी राहु,  हा विषारी ग्रह असल्यामुळे, यांचा स्वभाव अधिक हट्टी व तामसी असू शकतो.

▪️मनाचा कारक चंद्र, कृतिका नक्षत्री  असून, तो शनि- मंगळ -राहुच्या  दृष्टीत आहे. तसेच नेपच्यूनशी  षडाष्टक योग करतो.

▪️ त्यामुळे, जीवनात मनस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या गोष्टी, घडू शकतात. बऱ्याचशा, मानसिक विवंचना असू शकतात.

▪️ आत्माकारक रवी  व बुद्धी कारक बुध,  हे दोन्ही ग्रह,  शनी व प्रजापतीच्या दृष्टीत असल्यामुळे, दूषित झालेले आहेत. यामुळे, स्वभाव एककल्ली, विक्षिप्त, सनकी बनतो.

 

 

2 – वैवाहिक सुखाबद्दल काय सांगू शकाल ? त्यासंबंधी ग्रहस्थिती स्पष्ट करा.

 

 

 ▪️पाप ग्रहाचे लग्न असून,  लग्न स्थानामध्ये पापग्रह असता,  ते सप्तम स्थानावर,  पूर्ण दृष्टी ठेवत असल्यामुळे,  वैवाहिक सुखात, उणीव निर्माण करतात.

▪️ सप्तमात  चंद्र असल्यामुळे, चंद्र कुंडलीतहि चंद्राचे सप्तम स्थानात, पापग्रहाचे अधिष्ठान आहे.

▪️ लग्न कुंडलीत, सप्तमेश शुक्र,  चतुर्थ स्थानात असून, तो पंचमेश गुरूच्या दृष्टीत आहे. अशा स्थितीत,  स्थळ पूर्वपरिचित असू शकते. शुक्र नेपच्यून नवपंचम योग,  यास पुष्टी कारक आहे.

▪️ सप्तमेश शुक्र चतुर्थात असणे, भाग्येश चंद्र, उच्चीचा, सप्तमात असणे तसेच,  चंद्रसप्तमेश  मंगळ, चंद्रसप्तमात असणे,  हे सर्व योग,  जोडीदार भौगोलिक दृष्ट्या,  अगदी जवळचा असावा किंवा,  स्थानिक असावा, असे दर्शवतात.

▪️ सप्तमेश शुक्र,  कुंभ या शनीचे राशीत असून, तो शततारका या,  नपुसक नक्षत्रात आहे. याचा अर्थ,  वैवाहिक सुखात,  येनकेनप्रकारेण,  बाधा उत्पन्न होईल,  असे दिसते.

▪️पतीसुख पहाण्यासाठी, सप्तम स्थान,  हे प्रथम स्थान म्हणून विचार केला असता, लग्नेश शुक्र, अष्टमेश गुरुचे दृष्टीत येतो. तसेच,  अष्टमाचा अष्टमेश, चंद्र हा लग्नस्थानात येतो. हा योगहि  वैवाहिक सुखात उणीव निर्माण करणारा आहे.

▪️ चंद्र 3 अंशावर व शनि 7 अंशावर,  असा दृष्टीयोग आहे. हा योगहि  वैवाहिक सुखात अडचणी आणतो.

▪️ मनाची निराशा होते. सप्तमातील  चंद्र जर बिघडलेला असेल,  तर जोडीदार विषयलोलूप,  व्यसनाधीन असण्याचीहि  संभावना असते. असे असता,  वैवाहिक जीवनात, विसंवाद निर्माण  होतो.

▪️ गृहस्थाश्रमात,  घरातील अधिकारी व्यक्ती, म्हणजे पती,  म्हणूनहि रवीकडे पाहिले जाते. या कुंडलीत रवि निर्बल राशीत आहे.  हा रवी,  हर्षलने दूषित असता,  घटस्फोट जन्य परिस्थिती,  निर्माण होऊ शकते.

▪️लग्नातील शनी-मंगळ,  हे राहूयुक्त असल्याने, संसारातील वाद, हे अधिक चिघळण्याचीच शक्यता,  अधिक असते.

▪️नवांश कुंडलीतहि  कर्क लग्न उदित होत असल्याने, पती पत्नीतील मतभिन्नता, दुजोरा देणारी ठरते. येथील चंद्र राहुयुक्त व राशीनिर्बली आहे. सप्तमेश शनीहि  प्रजापतीयुक्त आहे.

▪️अष्टक वर्गात विवाहस्थानास केवळ 25 बिंदू असून चतुर्थेश सुखस्वामी शनीने  एकहि बिंदू दिलेला नाही. हेहि  विवाहा पासून सुख नाही,  असेच दर्शवते.

 

💢 वरील सर्व बाबी पहाता, विवाह झाला तरी, खऱ्या अर्थाने, वैवाहिक सुख या जातीकेस  नाही, असेच म्हणावे लागेल.

 

 

3- जातिकेच्या आरोग्याबाबत काय सांगता येईल ? याबाबत जर  समस्या असतील तर कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 

 

▪️वरील वर्णनानुसार,  चंद्र बराच दूषित असल्याने, या जातिकेस मानसिक शांती नाही.

▪️ मनस्वास्थ्य बिघडलेले आहे. मन जर सबल नसेल,  तर शरीरातील विविध ग्रंथी,  आपले स्त्राव सोडण्याचे कार्य,  नीट करीत नाहीत, त्यामुळे आरोग्यावरहि  विपरीत परिणाम होतो, हे तर  सर्वश्रुत आहे.

▪️चंद्र -मंगळामुळे, मासिक पाळीच्या तक्रारी, जीवनात कधीतरी विषम ज्वर, आजचे रूपांतरित स्वरूप, डेंग्यू सम आजार होतात.

▪️मंगळ राहुमुळे,  त्वचा विकाराचीहि  बाधा होऊ शकते. 

 ▪️या पत्रिकेत, एकंदर 4 ग्रह, क्रूर नक्षत्री आहेत.राहू -जेष्ठा, चंद्र -कृतिका, तर गुरु व प्लूटो -मघा या क्रूर नक्षत्रात आहेत.

▪️ क्रूर नक्षत्रातील ग्रह, शारीरिक आरोग्यावर, अधिक विपरीत परिणाम करणारे ठरतात.

▪️शनी -मंगळ -राहू,  हे क्रूर नक्षत्री असल्यास, ते ज्या भावात आहेत, वा  ज्या भावाचे स्वामी आहेत, वा त्यांच्या दृष्टीत जे ग्रह आहेत,  त्यांच्या कारकत्वाखाली येणाऱ्या अवयवासंबंधी, ऑपरेशन, शल्यक्रिया, होण्याची संभावना असते.

▪️बरेचदा र

 

वि -शनी -मंगळाचा युति- दृष्टी संबंध,  क्रूर नक्षत्रातुन होत असल्यास, होणारे आजार, हे असाध्य असतात.

▪️त्यात शनीचा सहभाग असल्यामुळे,  ही शरीरपीडा, उत्तर आयुष्यात होण्याची संभावना जास्त असते.

▪️यात हृदयकारक रवि दूषित असल्याने, चतुर्थेश शनीहि  दूषित असल्याने, तसेच  चतुर्थाचा कारक चंद्रहि दूषित असल्याने, हृदयविकार, वा बायपास शल्यक्रिया उदभवू शकते.

▪️प्रथम स्थान,  हे मनुष्याचे शीर्षस्थान असल्याने, असे जातक शिरोरोगीही असू शकतात. यात डोके, मेंदूसंबंधीहि , शस्त्रक्रियेची संभावना असते.

▪️स्थूल मानाने, लग्नेश -अष्टमेशादि राशींचा  विचार केला असता, ही पत्रिका मध्यायु योगाची ठरते. त्यामुळे, या उर्वरित आयुष्यात,  शरीरपीडेचा भयंकर उपद्रव राहू शकतो.

▪️D-27 कुंडलीत, शत्रू ग्रहाचे, कुंभ लग्न असून, लग्नेश शनी, कष्ट स्थानात, प्रजापतीयुक्त,  कर्क या निर्बल राशीत आहे. तसेच लग्नस्थानात, शनीचा शत्रुग्रह रवि, निर्बल राशीत आहे. चतुर्थेश शुक्र अष्टम स्थानात, नीच राशीत, कष्टेश चंद्रासमवेत आहे.  ही स्थिती आरोग्यासाठी चिंतनीय आहे.

▪️अष्टक वर्गात,  चतुर्थ स्थानास, फक्त  24 बिंदू असून, स्वतः सुखेश शनीचे व लग्नेश मंगळाचे,  फक्त 2/2 बिंदू आहेत. म्हणजे  सुखस्थान, स्वस्वामी व लग्नेशाकडून, दुर्लक्षित केले गेले आहे.        

 

💢 वरील सर्व बाबी पहाता,  आरोग्य विषयक बराचसा त्रास, या जातिकेस आहे असे दिसते.

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 9 (28-03-2022)

जातक 9

कुंडली 27

  जातक जन्मतारीख : 07-10-1966

 जन्मवेळ : सकाळी 11:00

 जन्मस्थळ : Ernakulam

 

1- जातकाचे करियर /व्यवसाय स्वरूप, ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

2- वैवाहिक आयुष्याबद्दल काय सांगता येईल? ,

3 आयुष्यातील  अचानक  काही घडलेल्या घटना घडलेल्या असतील कां ? 

त्या कशाच्या आधारे?

4- संतानसुख कसे असेल ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

5- जातकाचे आरोग्याबाबत, ग्रहस्थितीनुसार काय सांगता येईल ?

 

1- जातकाचे करियर /व्यवसाय स्वरूप, ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

 

💢 ही  कुंडली वृश्चिक लग्नाची असून,  लग्नेश मंगळ,  दशम भावात, सिंह या राज राशीत आहे.

 ▪️मंगळ जसा लग्नेश आहे,  तसाच तो दशमस्थानाचा भाग्य स्वामी,  कष्टेश  म्हणूनही दशमामध्ये आहे ▪️ मंगळ अग्नी तत्वाचा ग्रह असून,  तो  सिह या अग्नी तत्वीय राशीत आहे.

 ▪️तसेच दशमेश रवीहि,   लाभस्थानात आहे.

 ▪️मित्र राशीतील मंगळ,  हा मुदित अवस्थेत असल्याने,  उद्योगधंद्यासंबंधीची बाजू भक्कम झाली आहे.

 ▪️मंगळ कष्टेश  असल्याने,  ही व्यक्ती नोकरी करणारी असू शकते.

 ▪️सिंह ही राजराशी असल्याने,  जातक,  केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी, जसे  आयकर विभाग,  डाक तार  विभाग,  रेल्वे,  आकाशवाणी,  अशा क्षेत्रात, अधिकार पदावर असू शकतो.

 ▪️दशमातील शुभ स्थितीतील मंगळ,  गणवेशधारी नोकरी,  देण्याची प्रवृत्ती दाखवतो.मेडिकल क्षेत्रातील एप्रन,  सुरक्षारक्षक विभागातील  खाकी,  हिरवा, असा  कुठलाहि  गणवेशधारी,  नोकरी असू शकते.

 ▪️दशमेश स्वतःच्या  धनस्थानात,  म्हणजे लाभात असल्यामुळे,  नोकरीची स्थिती उत्तम असावी.

 ▪️धनेश व पंचमेश गुरु, नवमात,  आपल्या उच्च राशीचा आहे. अशी व्यक्ती,  स्वतःच्या, व्यक्तित्व विकासास प्राधान्य देणारी असते. हाही योग आदर प्राप्त नोकरी असण्यास,  पोषक ठरतो.

 💢 दशमांश  कुंडलीतही,  दशमात मकर राशी असल्यामुळे, जातक, नोकर वर्गातील असावा असे दिसते.

 💢 अष्टक वर्गातही, दशम स्थान संबंधित सिंह राशिस,  31 असे भक्कम बिंदू  असून,  कष्टस्थानास 32 बिंदू,  तर सप्तम स्थानात 28 बिंदू हेही,  जातक नोकरदार असल्याचे सुचविते.

 

 

 

27.2- वैवाहिक आयुष्याबद्दल काय सांगता येईल? ,

 

 ▪️सप्तमेश शुक्र, लाभस्थानात, अस्तंगत अवस्थेत,  कन्या राशीत असून,  तो,  पंचमातील वक्री शनीच्या दृष्टीत आहे.

 ▪️या कुंडलीत शुक्र व्ययेशहि  आहे.

 ▪️शुक्राच्या  सप्तमात,  शनी असणे चांगले नाही. यामुळे विवाह होताना,  अडथळे येऊ शकतात.

 ▪️कन्येचा शुक्र,  नीच राशीचा समजला जातो परंतु,  बुध व शुक्र यांचा अन्योन्य योग असल्याने,  शुक्राची अशुभता,  जरा कमी झाली आहे. ▪️तरी पण,  शुक्रा मागे मंगळ असणे, हे विवाह ठरताना,  किंवा विवाहात,  काहीतरी बदनामी करणारे असते. त्यामुळे,  वैवाहिक जीवन, बेताचे आहे, असेच म्हणावे लागेल

 💢 नवमांश कुंडलीतहि  विवाह स्वामी बुध  धनु राशीत असून,  प्रजापती युक्त आहे. या कुंडलीतही बुध व गुरु अन्य योगात आहेत. त्यामुळे, तडजोडीने संसार होत असावा.

 💢 अष्टक वर्गातहि,  सप्तमस्थानास  28 बिंदू असले तरी,  लग्नेश मंगळाचे,  फक्त त्यात 2 बिंदू आहेत. त्यामुळे जातकाच्या दृष्टीने वैवाहिक सुखास  फार  समाधान कारक स्थिती,  वाटत नाही.

 

 

27.3 आयुष्यातील  अचानक  काही घडलेल्या घटना घडलेल्या असतील कां ?  त्या कशाच्या आधारे?

 

💢 अचानक- आकस्मिक,  ही शब्द विशेषणे, बहुतांशी,  प्रजापतीच्या अखत्या रीत येतात.

, ▪️या पत्रिकेत मंगळ प्रजापति युती असून,  चतुर्थेश शनिवर,  मंगळाची आठवी दृष्टी आहे. यामुळे जातकास हृदय विकार असू शकतो. रक्तदाबाचा विकार असू शकतो. अचानक अपघात होऊ शकतो,  वा हार्टअटकहि  येऊ शकतो.

▪️सिंह राशीत हा योग असल्याने,  जातक स्वतःचे म्हणणे खरे करणारा,  हटवादी स्वभावाचा असू शकतो. त्यामुळे,  कुटुंबात खटके ही उडू शकतात.

 

 

27.4- संतानसुख कसे असेल ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 

 ▪️पंचमेश गुरु, भाग्यस्थानात उच्चीचा असला तरी,  पंचम  स्थानात, वक्री शनी असून, तो क्रूर मंगळाचे दृष्टीत आहे. त्यामुळे संतती झाली असेल,  पण त्यात काही विलंब, अडथळे  असू शकतात. ▪️शनि अपूर्णतेचा कारक असल्यामुळे, पंचमात मीन ही जलराशी व गुरु ही कर्क  या जलराशीत असल्यामुळे,  फक्त कन्या संतान झाली असावी,  असे वाटते.

 ▪️चंद्राचा पंचमेश शुक्रही,  स्वतःच्या व्यय  स्थानात  असून,  शनीच्या दृष्टीत येतो. यामुळेहि,  वरील विधानास पुष्टी मिळते.

💢 सप्तमांश कुंडलीतही,  पंचमेश गुरु स्व व्ययात असून,  प्रजापति युक्त आहे.

 पंचम स्थानात  केतू हा पाप ग्रह आहे.

 💢 अष्टक वर्गातही पंचम  स्थानात,  फक्त 26 बिंदू असून,  पंचमेश गुरुचे 4 बिंदू असले तरी, भाग्येश  चंद्राचे 3 व सुखेश शनीचे 2 बिंदू आहेत. ही स्थिती फार समाधान कारक आहे,  असे म्हणता येत नाही.

 💢 वरील ग्रहस्थिती वरून,  संतती सुख,  अगदी सुमार दर्जाचे आहे, असे म्हणता येईल.

 

 

27.5- जातकाचे आरोग्याबाबत, ग्रहस्थितीनुसार काय सांगता येईल ?

 

, 💢 आरोग्याच्या बाबतीत,  काही ग्रह स्थिती,  फार लक्षवेधक आहे.

 ▪️वृश्चिक लग्न,  हे जेष्ठा या क्रूर नक्षत्रात असून, ते 27 अंशावर आहे.

 ▪️या नक्षत्री लग्न,  जेव्हा 23 अंश 21 कलाचे पुढे,  धनु लग्न उदित होऊन ते 6 अंश 40 कला पर्यंत असता, जन्म “अभुक्त मूळ ”  या लग्न गंडातात  मोडतो. (हा अंशावधी 2  जेष्ठा व मूळ या क्रूर नक्षत्रांचा संधी

 

काळ आहे ) त्यामुळे हे लग्न “अभूक्त मुळात ” येते. अशा जातकास होणारी दुखणी,  ही मृत्यूतुल्य कष्ट देणारी ठरतात, असा अनुभव आहे.

▪️ त्याच बरोबर लग्नेश असलेला मंगळ,  हाही, “मघा” या क्रूर नक्षत्रात आहे.

 ▪️लग्न  व लग्नेश हे दोन्हीही,  क्रूर  नक्षत्रात असणे, आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले नाही.

▪️तसेच,  चंद्रही अष्टम स्थानात, आर्द्रा या क्रूर नक्षत्रात आहे.

▪️पंचमातल्या  वक्री शनिवर,  मंगळाची आठवी, तसेच रवीची सातवी दृष्टी येते. ▪️रवि-शनी योगामुळेही,  भयंकर त्रासदायक व्याधी, उत्पन्न होऊ शकतात.

 ▪️हा दूषित झालेला  शनी,  पंचम  स्थानात असल्यामुळे,  अपेन्डिसायटीस,  हाडाचे विकार, किडनीचे विकार,  रक्तदाब,  हृदय विकार व त्या प्रित्यर्थ कराव्या लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया, याचे प्रॉब्लेम्स  दिसतात.

 ▪️यात शनि 1 अंशावर व मंगळ 3 अंशावर आहे,  ही विशेष उल्लेखनीय बाब आहे.

▪️वाणीकारक बुधही राहू दृष्टीत असल्याने,  वाणी जडत्व येऊ शकते. वा त्वचा  विकाराची बाधा होते.

 💢सप्तमांश कुंडलीनुसार,  मुळ  लग्नेश मंगळ,  कष्ट स्थानात असून,  मिथुन या शत्रू राशीत  आहे.

▪️या कुंडलीचा लग्नेश शनी,  राहू युक्त आहे. अष्टमेश रवी,  लग्नस्थानात,  दुर्बल राशीत आहे.

▪️कष्टेश  बुध स्वतः च्या व्यय  स्थानात आहे. या कुंडलीवरूनही,  जातकाचे आरोग्य,  हे त्यास त्रासदायक आहे,  असेच  दिसते.

▪️लग्नेश -अष्टमेशादी विचार केल्यास,  ही कुंडली,  मध्यम आयुष्याची वाटते.

 

💢वरील ग्रहस्थिती नुसार,  जातकाला आरोग्याच्या, बऱ्याच गंभीर तक्रारी असाव्यात, असे दिसते.

 

 

 

 

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 10 (29-03-2022)

जातक 9

कुंडली 27

  जातक जन्मतारीख : 07-10-1966

 जन्मवेळ : सकाळी 11:00

 जन्मस्थळ : Ernakulam

1- जातकाचे करियर /व्यवसाय स्वरूप, ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

2- वैवाहिक आयुष्याबद्दल काय सांगता येईल? ,

3 आयुष्यातील  अचानक  काही घडलेल्या घटना घडलेल्या असतील कां ? 

त्या कशाच्या आधारे?

4- संतानसुख कसे असेल ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

5- जातकाचे आरोग्याबाबत, ग्रहस्थितीनुसार काय सांगता येईल ?

1- जातकाचे करियर /व्यवसाय स्वरूप, ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

💢 ही  कुंडली वृश्चिक लग्नाची असून,  लग्नेश मंगळ,  दशम भावात, सिंह या राज राशीत आहे.

 ▪️मंगळ जसा लग्नेश आहे,  तसाच तो दशमस्थानाचा भाग्य स्वामी,  कष्टेश  म्हणूनही दशमामध्ये आहे ▪️ मंगळ अग्नी तत्वाचा ग्रह असून,  तो  सिह या अग्नी तत्वीय राशीत आहे.

 ▪️तसेच दशमेश रवीहि,   लाभस्थानात आहे.

 ▪️मित्र राशीतील मंगळ,  हा मुदित अवस्थेत असल्याने,  उद्योगधंद्यासंबंधीची बाजू भक्कम झाली आहे.

 ▪️मंगळ कष्टेश  असल्याने,  ही व्यक्ती नोकरी करणारी असू शकते.

 ▪️सिंह ही राजराशी असल्याने,  जातक,  केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी, जसे  आयकर विभाग,  डाक तार  विभाग,  रेल्वे,  आकाशवाणी,  अशा क्षेत्रात, अधिकार पदावर असू शकतो.

 ▪️दशमातील शुभ स्थितीतील मंगळ,  गणवेशधारी नोकरी,  देण्याची प्रवृत्ती दाखवतो.मेडिकल क्षेत्रातील एप्रन,  सुरक्षारक्षक विभागातील  खाकी,  हिरवा, असा  कुठलाहि  गणवेशधारी,  नोकरी असू शकते.

 ▪️दशमेश स्वतःच्या  धनस्थानात,  म्हणजे लाभात असल्यामुळे,  नोकरीची स्थिती उत्तम असावी.

 ▪️धनेश व पंचमेश गुरु, नवमात,  आपल्या उच्च राशीचा आहे. अशी व्यक्ती,  स्वतःच्या, व्यक्तित्व विकासास प्राधान्य देणारी असते. हाही योग आदर प्राप्त नोकरी असण्यास,  पोषक ठरतो.

 💢 दशमांश  कुंडलीतही,  दशमात मकर राशी असल्यामुळे, जातक, नोकर वर्गातील असावा असे दिसते.

 💢 अष्टक वर्गातही, दशम स्थान संबंधित सिंह राशिस,  31 असे भक्कम बिंदू  असून,  कष्टस्थानास 32 बिंदू,  तर सप्तम स्थानात 28 बिंदू हेही,  जातक नोकरदार असल्याचे सुचविते.

27.2- वैवाहिक आयुष्याबद्दल काय सांगता येईल? ,

 ▪️सप्तमेश शुक्र, लाभस्थानात, अस्तंगत अवस्थेत,  कन्या राशीत असून,  तो,  पंचमातील वक्री शनीच्या दृष्टीत आहे.

 ▪️या कुंडलीत शुक्र व्ययेशहि  आहे.

 ▪️शुक्राच्या  सप्तमात,  शनी असणे चांगले नाही. यामुळे विवाह होताना,  अडथळे येऊ शकतात.

 ▪️कन्येचा शुक्र,  नीच राशीचा समजला जातो परंतु,  बुध व शुक्र यांचा अन्योन्य योग असल्याने,  शुक्राची अशुभता,  जरा कमी झाली आहे. ▪️तरी पण,  शुक्रा मागे मंगळ असणे, हे विवाह ठरताना,  किंवा विवाहात,  काहीतरी बदनामी करणारे असते. त्यामुळे,  वैवाहिक जीवन, बेताचे आहे, असेच म्हणावे लागेल

 💢 नवमांश कुंडलीतहि  विवाह स्वामी बुध  धनु राशीत असून,  प्रजापती युक्त आहे. या कुंडलीतही बुध व गुरु अन्य योगात आहेत. त्यामुळे, तडजोडीने संसार होत असावा.

 💢 अष्टक वर्गातहि,  सप्तमस्थानास  28 बिंदू असले तरी,  लग्नेश मंगळाचे,  फक्त त्यात 2 बिंदू आहेत. त्यामुळे जातकाच्या दृष्टीने वैवाहिक सुखास  फार  समाधान कारक स्थिती,  वाटत नाही.

27.3 आयुष्यातील  अचानक  काही घडलेल्या घटना घडलेल्या असतील कां ?  त्या कशाच्या आधारे?

💢 अचानक- आकस्मिक,  ही शब्द विशेषणे, बहुतांशी,  प्रजापतीच्या अखत्या रीत येतात.

, ▪️या पत्रिकेत मंगळ प्रजापति युती असून,  चतुर्थेश शनिवर,  मंगळाची आठवी दृष्टी आहे. यामुळे जातकास हृदय विकार असू शकतो. रक्तदाबाचा विकार असू शकतो. अचानक अपघात होऊ शकतो,  वा हार्टअटकहि  येऊ शकतो.

▪️सिंह राशीत हा योग असल्याने,  जातक स्वतःचे म्हणणे खरे करणारा,  हटवादी स्वभावाचा असू शकतो. त्यामुळे,  कुटुंबात खटके ही उडू शकतात.

27.4- संतानसुख कसे असेल ?  कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

 ▪️पंचमेश गुरु, भाग्यस्थानात उच्चीचा असला तरी,  पंचम  स्थानात, वक्री शनी असून, तो क्रूर मंगळाचे दृष्टीत आहे. त्यामुळे संतती झाली असेल,  पण त्यात काही विलंब, अडथळे  असू शकतात. ▪️शनि अपूर्णतेचा कारक असल्यामुळे, पंचमात मीन ही जलराशी व गुरु ही कर्क  या जलराशीत असल्यामुळे,  फक्त कन्या संतान झाली असावी,  असे वाटते.

 ▪️चंद्राचा पंचमेश शुक्रही,  स्वतःच्या व्यय  स्थानात  असून,  शनीच्या दृष्टीत येतो. यामुळेहि,  वरील विधानास पुष्टी मिळते.

💢 सप्तमांश कुंडलीतही,  पंचमेश गुरु स्व व्ययात असून,  प्रजापति युक्त आहे.

 पंचम स्थानात  केतू हा पाप ग्रह आहे.

 💢 अष्टक वर्गातही पंचम  स्थानात,  फक्त 26 बिंदू असून,  पंचमेश गुरुचे 4 बिंदू असले तरी, भाग्येश  चंद्राचे 3 व सुखेश शनीचे 2 बिंदू आहेत. ही स्थिती फार समाधान कारक आहे,  असे म्हणता येत नाही.

 💢 वरील ग्रहस्थिती वरून,  संतती सुख,  अगदी सुमार दर्जाचे आहे, असे म्हणता येईल.

27.5- जातकाचे आरोग्याबाबत, ग्रहस्थितीनुसार काय सांगता येईल ?

 

, 💢 आरोग्याच्या बाबतीत,  काही ग्रह स्थिती,  फार लक्षवेधक आहे.

 ▪️वृश्चिक लग्न,  हे जेष्ठा या क्रूर नक्षत्रात असून, ते 27 अंशावर आहे.

 ▪️या नक्षत्री लग्न,  जेव्हा 23 अंश 21 कलाचे पुढे,  धनु लग्न उदित होऊन ते 6 अंश 40 कला पर्यंत असता, जन्म “अभुक्त मूळ ”  या लग्न गंडातात  मोडतो. (हा अंशावधी 2  जेष्ठा व मूळ या क्रूर नक्षत्रांचा संधी

काळ आहे ) त्यामुळे हे लग्न “अभूक्त मुळात ” येते. अशा जातकास होणारी दुखणी,  ही मृत्यूतुल्य कष्ट देणारी ठरतात, असा अनुभव आहे.

▪️ त्याच बरोबर लग्नेश असलेला मंगळ,  हाही, “मघा” या क्रूर नक्षत्रात आहे.

 ▪️लग्न  व लग्नेश हे दोन्हीही,  क्रूर  नक्षत्रात असणे, आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले नाही.

▪️तसेच,  चंद्रही अष्टम स्थानात, आर्द्रा या क्रूर नक्षत्रात आहे.

▪️पंचमातल्या  वक्री शनिवर,  मंगळाची आठवी, तसेच रवीची सातवी दृष्टी येते. ▪️रवि-शनी योगामुळेही,  भयंकर त्रासदायक व्याधी, उत्पन्न होऊ शकतात.

 ▪️हा दूषित झालेला  शनी,  पंचम  स्थानात असल्यामुळे,  अपेन्डिसायटीस,  हाडाचे विकार, किडनीचे विकार,  रक्तदाब,  हृदय विकार व त्या प्रित्यर्थ कराव्या लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया, याचे प्रॉब्लेम्स  दिसतात.

 ▪️यात शनि 1 अंशावर व मंगळ 3 अंशावर आहे,  ही विशेष उल्लेखनीय बाब आहे.

▪️वाणीकारक बुधही राहू दृष्टीत असल्याने,  वाणी जडत्व येऊ शकते. वा त्वचा  विकाराची बाधा होते.

 💢सप्तमांश कुंडलीनुसार,  मुळ  लग्नेश मंगळ,  कष्ट स्थानात असून,  मिथुन या शत्रू राशीत  आहे.

▪️या कुंडलीचा लग्नेश शनी,  राहू युक्त आहे. अष्टमेश रवी,  लग्नस्थानात,  दुर्बल राशीत आहे.

▪️कष्टेश  बुध स्वतः च्या व्यय  स्थानात आहे. या कुंडलीवरूनही,  जातकाचे आरोग्य,  हे त्यास त्रासदायक आहे,  असेच  दिसते.

▪️लग्नेश -अष्टमेशादी विचार केल्यास,  ही कुंडली,  मध्यम आयुष्याची वाटते.

💢वरील ग्रहस्थिती नुसार,  जातकाला आरोग्याच्या, बऱ्याच गंभीर तक्रारी असाव्यात, असे दिसते.

 

 

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 11 (30-03-2022)

जातक 11

कुंडली 29

 जातिका जन्मतारीख : 5 जुलै, 1983

 जन्मवेळ : पहाटे  00:30

 जन्मस्थळ : नागपूर

 

 प्रश्न 29.1 – ग्रहस्थितीच्या आधारे जातिकेच्या स्वभावाचे वर्णन करा.

29.2- जातिकेचे  शिक्षण कोणत्या शाखेतून असू शकते ?

29.3 -जातिकेचा विवाह,  आयोजित असेल की,  प्रेम विवाह ?

29.4- वैवाहिक सुखाबद्दल काय सांगता येईल ?

29.5 -काही आरोग्यविषयक समस्या असतील कां  ?  ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

 

प्रश्न 29.1 – ग्रहस्थितीच्या आधारे जातिकेच्या स्वभावाचे वर्णन करा.

 ▪️जातिकेचे मीन लग्न, हे वर्गोत्तम लग्न असून, ते 27 अंशावर,  रेवती या बुधाच्या नक्षत्रात येते.

▪️ बुध कुंडलीचा चतुर्थेश व सप्तमेश आहे.

▪️तसेच लग्नेश गुरू  भाग्यस्थानात,  पुष्कर नवांशात असून,  त्याची  लग्नावर पूर्ण दृष्टी आहे.

▪️ या बाबी,  जातिका अतिशय हुशार,  कल्पक व बुद्धिमान असल्याचे दर्शवते. ▪️पंचमेश चंद्र मेष राशीला,  धनस्थानात आहे. अशा व्यक्ती स्कॉलरशिप,  वा विद्या बक्षिसे मिळवू  शकतात.

▪️ चतुर्थ स्थानात रवी- मंगळ- बुध- राहू एकत्र असल्याने,  स्वभाव तापट,  बोलण्यात सडतोडपणा. ! मग कुणाला काय वाटेल ?,  याची तमा करायची नाही. असे असू शकते.

 

29.2- जातिकेचे  शिक्षण कोणत्या शाखेतून असू शकते ?

 ▪️कुंडलीतील मंगळ- बुध युती,  इलेक्ट्रिक,  इलेक्ट्रॉनिक्स,  कम्प्युटर,  या विषयांमध्ये चांगली गती देते .

▪️भाग्यात  लग्नेश गुरु, भाग्येश मंगळ  सुखस्थानी  व सुखेश बुधाच्या युतीत. गुरुची पंचम स्थानावर पूर्ण दृष्टी,  या सर्व बाबी, जातिका उच्च पदवीधर असल्याचे दर्शवतात.

▪️पंचमेश चंद्र,  मेष राशीत असल्याने,  कृषिशास्त्र या विभागात सुद्धा,  या व्यक्तीचे शिक्षण होऊ शकते.

 

29.3 -जातिकेचा विवाह,  आयोजित असेल की,  प्रेम विवाह ?

 ▪️पंचमेश  चंद्र व लाभेश शनी परस्पर दृष्टी योगात आहेत. तसेच शुक्र नेपच्यून नवपंचम योग आहे. त्यामुळे प्रेम प्रकरण असू शकते.

▪️ परंतु  लग्नेश  गुरुची,  लग्नावर दृष्टी असल्याने,  तसेच विवाह कारक शुक्र,  सिंह या मानी  राशीत असल्याने,  विवाह आयोजित स्वरूपाचा असेल.

 ▪️अष्टकवर्गनुसार पंचम स्थानास  फक्त 22 बिंदू  असून,  पंचमेश चंद्राचा फक्त 1 बिंदू ,  तसेच लाभेश /व्ययेश शनीचे  फक्त 2 बिंदू  आहेत.

▪️ यावरून असे दिसते,  की हे प्रेम प्रकरण सफल झाले नसावे. कारण चंद्र शनी या शुभ व पापग्रह दृष्टी योगामुळे झालेले प्रेम प्रकरण, यशस्वी होईलच असे नाही. 

▪️तसेच लग्न द्विस्वभाव  राशीचे असल्यामुळे,  लग्नेश बुध ही द्विस्वभाव राशीत असल्यामुळे,

💢 हे प्रेम प्रकरण विस्कळीत होऊन, नंतर अन्य स्थळी,  विवाह झाला असावा.

 

29.4- वैवाहिक सुखाबद्दल काय सांगता येईल ?

 ▪️वैवाहिक  सुखाची स्थिती,  मात्र या कुंडलीत  चिंताजनक आहे. कारण,  विवाह स्वामी बुध,  हा द्विस्वभाव राशीला,  अस्तंगत,  राहूयुक्त व पापग्रह समवेत आहे.

▪️ विवाह कारक शुक्रही  क्रूर नक्षत्रात,  व कष्ट स्थानात आहे.

▪️ स्त्री पत्रिका असताना,  रवी व मंगळ यांचे बल पाहणे आवश्यक असते. या ग्रहा चे बल पाहता,  हे दोन्ही ग्रह, मंगळाच्या नक्षत्रातील  राहूयुक्त असल्याने, बलहीन झालेले आहेत.

 ▪️नवमांश कुंडलीतही,  वर्गोत्तम लग्न येते. पण लग्नेश  गुरू,  निर्बल राशीत,  सप्तमात येतो. या कुंडलीचा सप्तमेशही मकर राशीत,  मंगळ युतीत आहे.

 ▪️अष्टक वर्गाचा विचार केला असता,  पंचम स्थानात,  फक्त 22 बिंदू ,  तसेच सप्तम स्थानात,  फक्त 26 बिंदू  आहेत.  विवाह स्थानात,  कारक शुक्राचे,  फक्त 2 बिंदू आहेत.

💢 त्यामुळे या जातीकेस विवाह सुख नाही,  असेच म्हणावे लागेल.

 

29.5 -काही आरोग्यविषयक समस्या असतील कां  ?  ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

 

▪️कुंडलीत  चंद्र व रवी हे, अनुक्रमे मन  कारक व आत्मा कारक. दोन्ही ग्रह दूषित आहेत.

▪️यात  चंद्र 3 अंशावर,  शनी 4 अंशावर असा, पुर्ण  अंशात्मक दृष्टीयोग आहे.

अशा व्यक्तीच्या जीवनात नैराश्य,  न्यूनगंड निर्माण होतो. याचे प्रमुख कारण,  प्रत्येक गोष्ट मनासारखी न होणे, अपेक्षित यश न मिळणे, यामुळे त्रास होतो.

▪️ कुंडलीत रवी मंगळ बुध केतू नेपच्यून शुक्र हे  5 ग्रह, क्रूर नक्षत्रात आहेत. कुंडलीत  4 किंवा 4 पेक्षा अधिक ग्रह क्रूर नक्षत्रात असता,  आरोग्यविषयक त्रास असतो.

 ▪️शुक्र  मघा नक्षत्रात असला,  की पांढरे डागाचा  त्रास संभवतो.

▪️मेषेत  चंद्र दूषित असेल,  तर मायग्रेनचा त्रास संभवतो.

▪️रवी मंगळ युती,  ब्लडप्रेशरचा त्रास देऊ शकते.

▪️मंगळ बुध युतीमुळे, त्वचाविकार होऊ शकतात.

▪️D-27 कुंडलीमध्ये,  लग्नेश  शनि लग्नस्थानात आहे. त्यामुळे लग्नस्थान बलवान झाले आहे. तसेही मूळ कुंडलीतील अष्टमातला शनि,  हा दीर्घायुषी करतो. परंतु, मूळ कुंडलीत, 5 ग्रह क्रूर नक्षत्रात असल्याने,  तब्येतीची कुरकूर ही राहतेच.

 

 

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 12 (31-03-2022)

जातक 12

कुंडली 30

 जातक जन्मदिनांक : 13 मार्च, 1939

 जन्मवेळ : पहाटे 02:15

 जन्मस्थळ : उज्जैन

 

30.1 -जातकाचे कॅरियर व व्यवसायाचे स्वरूप, ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

30.2- जातकाच्या वास्तुसुखाबद्दल काय सांगता येईल ?

30.3 – जातकाचा विवाह आयोजित असेल की प्रेम विवाह ?

30.4 -जातकाचे वैवाहिक सुख कसे असेल ?

30.5- आरोग्यविषयक काही समस्या असू शकतात का ? ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

 

 30.1 -जातकाचे कॅरियर व व्यवसायाचे स्वरूप, ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

▪️ जातकाचे धनु हे मूळ  नक्षत्रातील लग्न असून, लग्नेश गुरु, तृतीय स्थानात,  भाग्येश  रवीच्या युतीत आहे. गुरु महाराज स्व नक्षत्रात असून,  वृषभ या पुष्कर  नवांशात आहेत. तसेच रवीहि  गुरु नक्षत्रात आहे.

▪️लग्नस्थानी व्ययेश व पंचमेश मंगळ,  मूळ नक्षत्रात असून,  मेष  या स्व नवमांशात आहे. असे जातक साहसी,  पराक्रमी, स्वकर्तृत्वावर विश्वास असणारे व धडाडीने प्रगती करणारे असतात.

▪️ धनेश- पराक्रमेश  शनि,  चतुर्थात  स्वनवमांशी असुंन,  कष्टेश – लाभेश शुक्र,  धनस्थानात,   वृषभ या पुष्कर नवांशी  आहे.

▪️ लाभस्थानातील  राहु,  राहुच्या नक्षत्रात असून,  तो पुष्कर नावांशी आहे.

याचा अर्थ आर्थिक सुसंपन्नता आहे.

▪️ दशमेश बुध, मीन या द्विस्वभाव राशीत,  चतुर्थात असून, त्याची दशम  स्थानावर पूर्ण दृष्टी आहे.

▪️ D-10 कुंडलीतही, दशमेश शनी चतुर्थ स्थानात आहे.

, ▪️ नवमांश कुंडलीत,  दशमेश मंगळ दशमात स्वराशीत  येतो.

▪️अष्टक वर्गात,  दशमस्थानास  एकूण 36 गुण असून,  लग्नेश  गुरुचे व दशमेश बुधाचे प्रत्येकी सहा गुण आहेत. भाग्येश  रवीने ही पाच गुण दिलेले आहेत.

▪️ कुंडलीत  कुंभेचा गुरु असता,  व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कुणीतरी,  शिक्षक असू शकते.

▪️ दशमेश बुध,  वाणीचा कारक असल्यामुळे,  जातक वक्तृत्व प्रधान व्यवसाय, जसे शिक्षक,  वकील,  प्रवचनकार असू शकतो. वकिली क्षेत्रही जातकास मानवणारे आहे. कारण  धनु हे शूर लग्न, लग्नी लढवैय्या मंगळ, शनी -मंगळ संघर्षप्रिय केंद्र योग, वृश्चिक राशीत ठाम विचाराचा, संधी मिळताच एखाद्या घटनेचा बदला घेण्याची प्रवृत्ती असलेला व्ययातील चंद्र, बुधावर असलेली मंगळाची दृष्टी हे सर्व यॊग वकिली क्षेत्रास व त्यातल्या त्यात फौंजदारी केसेस मध्ये यशास फार अनुकूल आहेत.

💢 त्यामुळे जातकास भाग्याची साथ असून, जातक स्वपराक्रमाने भाग्योदय करून घेणारा, सांपत्तिक स्थिती उत्तम असणारा असू शकतो. 

 

 

30.2- जातकाच्या वास्तुसुखाबद्दल काय सांगता येईल ?

 ▪️जन्म कुंडलीत चतुर्थेश गुरु,  स्वतःच्या व्यय स्थानात,  शनीच्या राशीत,  अस्तंगत आहे. चतुर्थात सप्तमेश- दशमेश बुध  व धनेश -पराक्रमेश  शनि आहे.

, ▪️ शनि व गुरु अन्योन्य योगात आहेत. लग्नेश + चतुर्थेश +भाग्येश  असा योग असता, वास्तु सुख मिळतेच.

▪️ शनि स्वनवांशी  असल्याने,  व गुरु स्वनक्षत्री असल्याने,  स्वतःच्या परिश्रमाच्या आधारावर  जातकास वास्तू मिळेल.

▪️ D-4 कुंडलीतहि ,  मीन हे गुरुचे लग्न असून, लग्नेश  भाग्यस्थानी आहे.

▪️तसेच चतुर्थेश बुधहि राशिबली असून सप्तमात आहे,  ही सकारात्मक स्थिती आहे.

▪️ अश्टकवर्गात  चतुर्थस्थानात 24 बिंदू असून,  चंद्र- मंगळ- शनिचे प्रत्येकी दोन बिंदू  असले तरी,  चतुर्थेश गुरुचे सहा बिंदू  आहेत. ही स्थिती सुद्धा, स्वपराक्रमाने घर होईल, असे सुचवते.

 

30.3 – जातकाचा विवाह आयोजित असेल की प्रेम विवाह ?

 ▪️पंचमेश लग्नी  असणे,  प्रेम प्रकरणाची आवड दर्शवतो.

▪️पंचमेश मंगळाची सप्तमेश बुधावर पूर्ण दृष्टी येते.पण बुध मात्र मंगळास पहात नाही. त्यामुळे एकतर्फी प्रेम प्रकरण असू शकते. बुध मंगळ योग, जातकास आटोकाट प्रयत्न करण्यास,  उद्युक्त करु शकतो.

 ▪️ शुक्रामागे मंगळ असणे, हा विवाह प्रित्यर्थ,  काहीतरी बदनामी दाखवतो. ▪️पंचमात प्रजापति असता,  प्रेम प्रकरण हे, लॉटरीच्या तिकीटा सारखे, बेभरवशाचे  असते.

▪️मुख्यत्वे,  जेव्हा द्विस्वभाव लग्न असेल तर सप्तमातहि द्विस्वभाव राशी येते. या कुंडलीत  सप्तमेश बुध,  हा द्विस्वभाव व  नीच राशीत आहे. बुध मुळातच,  द्विस्वभावी  ग्रह आहे.

▪️ सर्वात महत्वाचे म्हणजे, बुधासह  शनी असता,  प्रयत्न निष्फळ होऊ शकतात. शनि मंगळ या केंद्र योगाचा संबंध,  बुधा शी असल्यामुळे,  विवाह होताना व विवाह उपरांत, अडथळे-समस्या येऊ शकतात. ▪️अशा स्थितीत, प्रथम प्रेमप्रकरण विस्कटून,  नंतर रीतसर  दुसरीकडे, विवाह होण्याची शक्यता असते.

 

30.4 -जातकाचे वैवाहिक सुख कसे असेल ?

 ▪️मंगळ लग्नी  असल्यामुळे,  ही मंगळाची कुंडली म्हटली जाते.

▪️ मंगळ जसा पंचमेश आहे,  तसाच तो व्ययेशही आहे. त्यामुळे,  बरेचदा  व्यक्तीचे निर्णय चुकू शकतात.

▪️वृश्चिक राशीचा चंद्र व्यक्तीस हट्टी, ठाम  विचाराचा करतो.

 ▪️शुक्र मित्र राशिस असला तरीही,  तो शनीच्या राशीत आहे.

▪️ शुक्रामागे मंगळ येतो. वर सांगितल्याप्रमाणे बुधाशी,  शनी आणि मंगळाचा संबंध,  संघर्षमय स्थिती घडवणारा आहे.

‌▪️ D-9 कुंडलीतहि, कर्क हे आठवे लग्न असून, मूळ सप्तमेश बुध,  मंगळाचे राशीस आहे. D-9 चा सप्तमेश शनी,  अष्टम स्थानात आहे.  शुक्र जरी स्वराशीत असला तरी शुक्रा मागे मंगळ,  नवाश  मध्येही आहे. ही स्थिती,  मनासारखे  वैवाहिक सुख नाही असेच  दर्शवते.

‌▪️ अष्टक वर्गात,  विवाह स्था

 

नास फक्त 22 बिंदू  असून,  मनकारक चंद्राचा  1 व कुटुंबेश शनीचे फक्त 2 बिंदू  आहेत. अष्टकवर्गात  सुद्धा वैवाहिक सुख मनासारखे नाही,  असे प्रतीत होते.

 

30.5- आरोग्यविषयक काही समस्या असू शकतात का ? ग्रह आधारे स्पष्ट करा.

 ▪️लग्नी  अग्नीतत्वाची राशी,  लग्नस्थानात अग्नी तत्वाचा ग्रह मंगळ,  हे दोन्ही क्रूर नक्षत्रात असल्याने,  पित्त प्रकृती चा त्रास होऊ शकतो.

▪️ कुंडलीत शनी मंगळ केंद्रयोग,  एखादे  ऑपरेशन व अपघात याची  सूचना देतात. ▪️मंगळ दृष्टी असलेला बुध,  त्वचाविकाराची संभावना दर्शवतो.

 ▪️D-27 कुंडलीत, गुरुचेच,  मीन लग्न असून,  लग्नेश गुरू पंचम स्थानात,  उच्चराशीस आहे. म्हणजे,  आरोग्याचे विशेष प्रॉब्लेम राहणार नाहीत.

▪️ अष्टक वर्गातही,  कष्ट स्थानात 29 बिंदू असले तरी, लग्नस्थानात 38 बिंदू आहेत.त्यात लग्नेश गुरुचे 6 बिंदू आहेत.

लग्नस्थानास षष्ठापेक्षा अधिक गुण असता,  आरोग्यपीडा फारशा त्रास देत नाहीत.  हि स्थितीसुद्धा जातकाचे आरोग्याचे प्रॉब्लेम, फार असणार नाहीत हेच सुचवते.

 

 

 

श्री पुंडलिक दाते

अलंकार परीक्षा समन्वयक

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 13 (01-04-2022)

जातक 13

जातक क्रमांक ३१

जन्मतारीख – 4/07/1980

जन्मवेळ – पहाटे 3.50

जन्मस्थळ – Achalpur

 

१) जातकाचा स्वभाव कसा असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

२)आर्थिक स्थिती बद्दल काय सांगता येईल? ग्रह स्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

३) वैवाहिक सौख्य कसे असेल?कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत असेल?

४) घटस्फोट होईल का?कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे?

 

३१.१) जातकाचा स्वभाव कसा असेल?ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◼️ जातकाचे वृषभ लग्न असून लग्नेश शुक्र वक्री लग्न भावारंभी २२ अंशावर रोहिणी या चंद्राच्या नक्षत्रात.

◼️ चंद्र मीन राशीत भाग्यात ०० अंशावर  भावारंभी असून पूर्वाभाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ राशीस्वामी गुरू चतुर्थात सिंह राशीत शनि युक्त असून मघा या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तम स्थानात नेपच्यून वक्री असून ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तमेश मंगळ शत्रू राशीत ०२ अंशावर पंचम भावारंभी प्लुटो युक्त उत्तराफाल्गुनी रविच्या नक्षत्रात आहे.

◼️वक्री शुक्राचा शनिशी दृष्टी अधिष्ठीत केंद्रयोग.

◼️वक्री शुक्राचा वक्री नेपच्यून शी प्रतियोग.

◼️वक्री शुक्राचा वक्री हर्षलशी षडाष्टक योग.

◼️ वृषभ लग्नाच्या जातकाचा स्वभाव कष्टाळू , दीर्घोद्योगी, हसतमुख ,देखणा ,बेहिशोबी, घमेंडखोर ,हट्टी ,आपलेच म्हणणे खरे करणारा, संतापी, कष्टाळू असा असू शकतो.

◼️ मंगळ कन्या शत्रू राशीत चंद्राच्या अंशात्मक प्रतियोगात  असल्याने फटकळ ,तापट ,रागीट, उद्धट, महत्त्वाकांक्षी स्वभावाचा जातक असू शकतो.

◼️ वाणीचा कारक बुध वक्री अस्त असून कर्क या शत्रूराशीत  राहू युक्त पराक्रम स्थानात विराजमान आहे.  जातक अविचारी, लहरी.

◼️ वाणीच्या स्थानात चतुर्थेश रवि आर्द्रा या राहुच्या क्रूर नक्षत्रात आहे. जातकाचा स्वभाव तिरसट, लहरी, उधळ्या.

◼️चन्द्रकुंडली नुसार लग्नावर  मंगळाची अंशात्मक दृष्टी.

◼️ शिवाय मंगळ रविच्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रात परिणामी जातकाचा स्वभाव ,तापट, अहंकारी,मानी,दुराग्रही, आपलेच म्हणणे खरे करणारा असावा या गोष्टीला दुजोरा मिळतो.

◼️ चंद्र कुंडलीनुसार वाचा स्थानावर वक्री हर्षलची दृष्टी असल्याने लहरी, विक्षिप्त स्वभाव.

◼️D 9 कुंडलीत मूळ कुंडलीतील लग्नेश शुक्र लग्नात चंद्र , गुरु, बुध युक्त कर्क नवमांशी.

◼️वाणीस्थानात प्लुटोसारखा पापग्रह सिंह नवमांशी.

◼️D 9 राशीस्वामी गुरू लग्नी उच्चीचा.

◼️चंद्र एकटाच मंगळ दृष्ट  एकलकोंडा स्वभाव ,एकटेपणाची आवड असणारा , आपल्याच विश्वात रमणारा लहरी,विक्षिप्त , हेकेखोर असा  जातकाचा स्वभाव असू शकतो.

 

जातक ३१

३१.२) आर्थिक स्थिती बद्दल काय सांगता येईल ? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

◼️ जातकाचे वृषभ लग्न असून लग्नेश शुक्र वक्री लग्न भावारंभी २२ अंशावर रोहिणी या चंद्राच्या नक्षत्रात.

◼️ चंद्र मीन राशीत भाग्यात ०० अंशावर  भावारंभी असून पूर्वाभाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ राशीस्वामी गुरू चतुर्थात सिंह राशीत शनि युक्त असून मघा या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ आर्थिक स्थितीचा विचार करताना धन स्थान, पंचम , अष्टम लाभ व व्यय तसेच चंद्र , शुक्र व संपत्तीकारक गुरु या सर्वांचा विचार करावा लागतो.

◼️ लग्नेश शुक्र वक्री असून रोहिणी या चंद्राच्या  शुभ नक्षत्रात असल्यामुळे जातकाला स्त्रियांकडून अनपेक्षित लाभ मिळू शकतो.

◼️लग्नेश  शुक्र लग्नात असल्याने जातकाचे जीवन आर्थिक दृष्ट्या सुखासीन असते.

◼️ धनस्थानी चतुर्थेश रवि विराजमान असून धनेश बुधाची भाग्यस्थानावर दृष्टी.

◼️शिवाय धनेश बुध वर्गोत्तम .

◼️ चतुर्थातील संपत्तीकारक गुरु हा लाभेश असून  स्थावर इस्टेट जातकाला उत्तम लाभते.

◼️ लाभातील चंद्रामुळे देखील पत्नी किंवा अन्य स्त्रीकडून जातकाला लाभ होऊ शकतो.

◼️ षष्ठेश शुक्र लग्नात परिणामी द्रव्य सुख उत्तम असते.

◼️ अष्टमेश गुरु देखील चतुर्थात असल्याने जातकाला वडिलार्जित वारसाहक्काने धन मिळू शकते.

◼️ लाभेश गुरू चतुर्थात असल्याने स्थावर इस्टेटीचा लाभ, वाहन आणि वास्तू सौख्य उत्तम लाभते.

◼️शिवाय लाभस्थानावर राहूची दृष्टी.

◼️ दशम या कर्म स्थानावर गुरु आणि शनीची दृष्टी नोकरी किंवा व्यवसाय यांच्या द्वारे लाभ.

◼️D 9 मध्ये धनेश  रवि भाग्यात मीन नवमांशी.

◼️D 9 मध्ये भाग्येश लाभेश लग्नस्थानात.

◼️D 9 मध्ये बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र सर्व शुभ ग्रह कर्क नवमांशी जातकाची सांपत्तिक स्थिती उत्तम असल्याचा दुजोरा मिळतो.

◼️होरा कुंडलीत सिंह होर्‍यात गुरु हा पुरुष ग्रह तर शुक्र हा स्त्री ग्रह दोघेही संपत्तीचे कारक.

◼️कर्क होर्‍यात चंद्र हा स्त्री ग्रह तर मंगळ व रवि हे पुरुष ग्रह.

◼️ परिणामी जातकाची आर्थिक स्थिती चांगली असावी हेच सूचित होते.

       ♦️ अष्टकवर्ग विचार ♦️

◼️अष्टकवर्गात द्वितीय स्थानाला ३३ इतके उत्तम गुण असून शुक्राने ८ गुण दिले आहेत.

◼️धनेश बुधाने ६ गुण दिले आहेत.

◼️लाभ स्थानाला देखील ३७ एवढे उत्तम गुण मिळाले आहेत.

◼️गुरुने ६ गुण ,

◼️चंद्राने ५ गुण ,

◼️शुक्राने ६ गुण दिले आहेत.

 

◼️ वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाची आर्थिक स्थिती अतिशय उत्तम असू शकते.

 

 

जातक ३१

३१.३) वैवाहिक सौख्य कसे असेल? कोणती ग्रह

 

शनी षष्ठात आहे.

◼️D 9 शुक्राचे बुधाबरोबरचे सानिध्य लैंगिक जीवनात त्रास निर्माण करणारे असते.

     ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◼️ सप्तम स्थानाला फक्त २३गुण मिळाले आहेत.

◼️ सप्तमेश मंगळाने फक्त ३ गुण दिले आहेत.शुक्राने ४ गुण दिले आहेत.

 

◼️ वरील सर्व ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाचा घटस्फोट होण्याची शक्यता आहे.

 

 

स्थिती कारणीभूत असेल?

◼️ जातकाचे वृषभ लग्न असून लग्नेश शुक्र वक्री लग्न भावारंभी २२ अंशावर रोहिणी या चंद्राच्या नक्षत्रात.

◼️ चंद्र मीन राशीत भाग्यात ०० अंशावर  भावारंभी असून पूर्वाभाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ राशीस्वामी गुरू चतुर्थात सिंह राशीत शनि युक्त असून मघा या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तम स्थानात नेपच्यून वक्री असून ज्येष्ठा या  मारकेश बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️वक्री शुक्राचा वक्री नेपच्यून शी प्रतियोग.

◼️ सप्तमेश मंगळ शत्रू राशीत ०२ अंशावर पंचम भावारंभी प्लुटो युक्त उत्तराफाल्गुनी रविच्या नक्षत्रात आहे.

◼️वैवाहिक सौख्याचा कारक ग्रह शुक्र आणि चंद्र यांचा विचार पुरुषांच्या कुंडलीत केला जातो.

◼️ चंद्र हा ०० अंशावर भावारंभी असून मीन राशीत लाभात पूर्वा भाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ शुक्र हा लग्नेश असून स्वराशीचा असला तरी तो वक्री आहे.शिवाय त्यावर कोणत्याही शुभ ग्रहांची दृष्टी नाही.

◼️ लग्न स्थानावर शनीची दृष्टी आहे.

◼️ वक्री शुक्राशी शनीचा अंशात्मक केंद्रयोग होत आहे.वैवाहिक सुखाची हानी दर्शवितो.

◼️ सप्तम स्थानात नेपच्यून वक्री असून ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ वक्री शुक्राचा वक्री

नेपच्यूनशी  अंशात्मक प्रतियोग देखील होत आहे जो वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने अशुभयोग आहे.

◼️ सप्तमेश मंगळ पंचम स्थानात शत्रू राशीत ०२ भावारंभी असून प्लुटो युक्त आहे.

◼️प्लुटो देखील चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात आहे.

◼️ कुटुंबेश व पंचमेश बुध  वक्री  व अस्त असून शत्रू राशीत आहे आणि राहुने युक्त आहे.

◼️ अष्टमेश गुरू चतुर्थात मघा या केतुच्या क्रूर नक्षत्रात शनि युक्त.

◼️ शनी हा पृथकतावादी ग्रह असल्यामुळे जातक घरातील भांडणामुळे वैतागलेला  ,उद्विग्न मनस्थिती झालेला असावा.

◼️ चतुर्थातील शनि हा कौटुंबिक सुख नीट देत नाही.

◼️ पराक्रमातील राहू कर्क या शत्रू राशीत आश्लेषा या बुधाच्या क्रूर व शत्रू नक्षत्रात.

◼️शिवाय बुध वर्गोत्तम देखील आहे.

◼️ अशा स्थितीत जातकाचे कोणाशीही फारसे पटत नाही.

◼️ अविचारी वृत्ती असते तसेच निर्णय घेण्याची क्षमता कमी असते ‌

◼️प्लूटो हा मंगळाच्या नक्षत्रात असल्याने संसार सुखाचा अभाव दिसतो.

◼️ सप्तमेश मंगळ पापकर्तरीत शत्रू राशीत प्लुटो युक्त.

◼️ सप्तमाच्या अष्टमात रवि आर्द्रा या राहूच्या नक्षत्रात.

◼️ तर सप्तमाच्या व्यय स्थानात हर्षल वक्री विशाखा या गुरूच्या क्रूर नक्षत्रात.

◼️ शुक्राच्या षष्ठस्थानात वक्री हर्षल सारखा पापग्रह आहे.

◼️D 9 मूळ कुंडलीतील लग्नेश शुक्र लग्नात कर्क नवमांशी स्थानबळ व राशीबळ नसलेला.

◼️D 9 कुंडलीत सप्तम स्थानात मंगळ उच्चीचा शनि नवमांशी.सप्तम स्थान मंगळाला न मानवणारे.

◼️ लग्नी मारकेश, षष्ठेश, अष्टमेश ग्रहांची युती.

◼️ लग्न स्थान तसेच शुक्र देखील पाप कर्तरीत .

        ♦️अष्टकवर्गविचार♦️

◼️अष्टकवर्गात लग्न स्थानाला ३३ गुण असून लग्नेश शुक्राने ८ गुण दिले आहेत.

◼️मात्र सप्तम स्थानाला २३ गुण असून लग्नेश शुक्राने ४ तर सप्तमेश मंगळाने ३ गुण दिले आहेत.

 

◼️वरील सर्व ग्रहस्थितीचा  विचार करता , जातकाची ही स्थिती वैवाहिक सौख्यात उणीव निर्माण करणारी आहे.

 

जातक ३१

३१.४) घटस्फोट होईल का? कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे ?

◼️ जातकाचे वृषभ लग्न असून लग्नेश शुक्र वक्री लग्न भावारंभी २२ अंशावर रोहिणी या चंद्राच्या नक्षत्रात.

◼️ चंद्र मीन राशीत भाग्यात ०० अंशावर  भावारंभी असून पूर्वाभाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◼️ राशीस्वामी गुरू चतुर्थात सिंह राशीत शनि युक्त असून मघा या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तम स्थानात नेपच्यून वक्री असून ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तमेश मंगळ शत्रू राशीत ०२ अंशावर पंचम भावारंभी प्लुटो युक्त उत्तराफाल्गुनी रविच्या नक्षत्रात आहे.

◼️ सप्तमेश मंगळ पापकर्तरीत व पाप ग्रह युक्त शत्रू राशीत पंचम स्थानात विराजमान आहे.

◼️ सप्तम स्थानावर राहुची दृष्टी असून सप्तमेशावर केतूची दृष्टी आहे.

◼️ वक्री शुक्र हा वक्री नेपच्यूनच्या प्रतियोगात हा योग वैवाहिक जीवनासाठी अशुभ.

◼️  वक्री शुक्राचा शनीशी दृष्टी अधिष्ठीत केंद्रयोग देखील आहे.

◼️ कुंडलीत वैवाहिक जीवनाचा  कारक ग्रह शुक्र वक्री असणे हा एक अशुभ योगच आहे.

◼️  शुक्र तसेच चंद्र देखील वक्री हर्षलच्या षडाष्टक योगात आहे.

◼️ तर वक्री शुक्राचा वक्री नेपच्यून शी प्रतियोग होत आहे.

◼️ चंद्राच्या वक्री नेपच्यून शी त्रिकोण योगामुळे व्यक्ती भावनांच्या आहारी गेली असण्याची शक्यता आहे.

◼️ चंद्रावर मंगळाची पूर्ण दृष्टी आहे.

◼️रवि कुटुंब स्थानात विराजमान असल्याने

◼️पापग्रहाचे कुटुंब स्थानातील अधिष्ठान वैवाहिक सुखासाठी अत्यंत फलदायी असते.

◼️D 9 कुंडलीत सप्तम नवमांशात मंगळ हा पापग्रह उच्चीचा .

◼️ तर लग्नी गुरू उच्चीचा.

◼️लग्नी गुरू चंद्र युती विरह योग दर्शविते.

◼️D 9 मधील सप्तमेश

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 14 (02-04-2022)

जातक 14

जातिका क्रमांक ३२

जन्मतारीख – 26/04/1986

जन्मवेळ – 11.00 Am

जन्मस्थळ – Nagpur

 

१) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह असेल ? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

२)विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे कसे असेल?कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असेल?

३) संतती सौख्याविषयी काय सांगता येईल?

४) घटस्फोट होईल का? ग्रह स्थितीच्या आधारे सांगा.

 

३२.१) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह असेल ? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◼️ जातिकेच्या पत्रिकेत मिथून लग्न हे पुर्नवसु या गुरुच्या नक्षत्रात आहे.

◼️ राशीस्वामी मंगळ सप्तमात स्थानात नेपच्यून युक्त धनु राशीत आहे.

◼️चंद्र वृश्चिक राशीत षष्ठ स्थानात नीचेचा शनि व हर्षल युक्त आहे.

◼️पंचमात केतु व प्लुटो सारखे पापग्रह विराजमान आहेत.

◼️पंचमेश शुक्र व्ययात वृषभ राशीत कृत्तिका या रविच्या क्रुर नक्षत्रात आहे.

◼️सप्तमात नेपच्यून मूळ या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.तसेच तो मंगळ युक्त आहे.

◼️सप्तमेश गुरु भाग्यात कुंभ या शनीच्या राशीत आहे.

◼️लाभेश मंगळ सप्तमात पूर्वाषाढा या शुक्राच्या नक्षत्रात आहे.

◼️शय्यासुखासाठी व्यय स्थानाचा विचार केला असता व्ययात वृषभ राशीत शुक्र असून तो कृत्तिका या रविच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◼️व्यय स्थानावर शनि , चंद्र व हर्षलची पूर्ण दृष्टी आहे.

◼️पंचमेश शुक्र व सप्तमेश गुरु यांचा केंद्रयोग होत आहे.

◼️तसेच पंचमेश शुक्र व लाभेश मंगळ यांचा षडाष्टक योग झाला आहे.

◼️चंद्र शुक्र यांचा त्रिक स्थानातून अंशात्मक पूर्ण प्रतियोग .

◼️कुटुंबेश चंद्र षष्ठात शनि व हर्षल युक्त वृश्चिक राशीत.

◼️चंद्र कुंडली नुसार कुटुंबेश गुरु चतुर्थात .

◼️D 9मध्ये देखील सप्तमात बुध धनु नवमांशी.

◼️D 9 मध्ये चंद्र पराक्रमात सिंह नवमांशी.

◼️D 9 कुंडलीत मूळ कुंडलीतील सप्तमेश गुरु लाभात मेष नवमांशी विराजमान आहे.

◼️वरील सर्व ग्रहस्थितीचा विचार करता , प्रेमविवाहासाठी कोणताही योग पुरक नसल्याने जातिकेचा विवाह हा  घरच्यांकडून आयोजित  केलेला विवाह असावा.

 

३२.२) विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे कसे असेल ? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असेल ?

◼️ जातिकेच्या पत्रिकेत मिथून लग्न पुनवर्सु या गुरूच्या नक्षत्रात आहे.

◼️लग्नेश बुध नीचेचा रेवती या बुधाच्याच नक्षत्रात आहे.

◼️ राशी स्वामी मंगळ नेपच्यून युक्त धनु राशीत सप्तमात.

◼️चंद्र वृश्चिक राशीत नीचेचा शनि व हर्षलयुक्त षष्ठात विराजमान आहे.

◼️शिवाय चंद्र पापकर्तरीत आहे.

◼️लग्नेश बुध व मंगळ यांचा केंद्रयोग.

◼️मंगळ सप्तमात असल्याने मंगळाची दृष्टी लग्नेश बुधावर,लग्न स्थानावर आणि कुटुंब स्थानावर आहे.

◼️ सप्तमेश गुरु भाग्यात कुंभ राशीत पूर्वाभाद्रपदा या गुरूच्याच नक्षत्रात आहे.

◼️सप्तमाच्या व्ययात शनी,हर्षल सारखे पापग्रह.

◼️ शिवाय मंगळ शुक्राचा षडाष्टक ही स्थिती वैवाहिक सुखास अशुभ फलदायी.

◼️ कुटुंब सुखाचा विचार करता जातिकेच्या कुटुंबेश चंद्र नीचेचा वृश्चिक या मंगळाच्या राशीत षष्ठात.

◼️ शिवाय चंद्र शनि व हर्षल या पापग्रहांनी युक्त आहे.

◼️शनि अनुराधा या शनीच्याच नक्षत्रात तर हर्षल ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात दोन्ही वक्री.

◼️ सुख स्थानाचा विचार करता जातिकेच्या पत्रिकेत चतुर्थात कन्या रास असून चतुर्थेश बुध नीचेचा मीन राशीत दशम स्थानात विराजमान आहे.

◼️सप्तमात मंगळ असल्याने ही मंगळाची कुंडली आहे.ही स्थिती वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने घातक.

◼️सप्तम स्थानावर व सप्तमातील ग्रहांवर कोणत्याही शुभ ग्रहांची दृष्टी नाही.

◼️स्त्रीच्या पत्रिकेत रवि व मंगळ या दोन ग्रहांचा विचार वैवाहिक सुखासाठी केला जातो.

◼️रवि हा केतुच्या नक्षत्रात व राहूयुक्त  असल्याने ग्रहण दोष देखील आहे.

◼️  D 9   कुंडलीत चतुर्थात मंगळ कन्या नवमांशी.

D 9 कुंडलीत देखील  सौम्य मंगळ दोष आहे.

◼️चतुर्थस्थानातील  पापग्रह कौटुंबिक सौख्य लाभू देत नाही.

◼️ सप्तमाच्या व्ययात शनी , हर्षल सारखे पापग्रह.

◼️D 9 मध्ये मूळ कुंडलीतील व नवमांश कुंडलीतील सप्तमेश गुरु लाभात मेष नवमांशी.

◼️D9  कुंडलीत शुक्र कुंभ नवमांशी .

◼️ लग्नेश बुध सप्तमात धनु नवमांशी.

◼️ सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे वैवाहिक सौख्याचा कारक ग्रह शुक्र कृत्तिका या रविच्या क्रूर नक्षत्रात.

◼️जातिकेस सध्या केतुमध्ये चंद्राची महादशा सुरू आहे.

     ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◼️ सप्तम स्थानाला २८ गुण असून सप्तमेश गुरुने ६ व लग्नेश बुधाने ७ गुण  दिले आहेत.

◼️मात्र मंगळ व शुक्राने फक्त ३-३ गुण तर चंद्राने फक्त २ गुण दिले आहेत.

◼️२+७+११ या स्थानांचे एकूण गुण ८३ (कमी) आहेत.

◼️त्यात शुक्राचे १० गुण ( कमी) आहेत.

◼️मंगळाचे १० गुण (कमी) आहेत.

◼️ वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता विवाहानंतर जोडीदाराचे वागणे चांगले नसावे.

 

३२.३) संतती सौख्य विषयी काय सांगता येईल ?

◼️संतती सौख्याचा विचार पंचम स्थान, पंचमेश,पंचमातील स्थित ग्रह ,सप्तमांश कुंडली व संततीकारक गुरु वरुन केला जातो.

◼️ जातिकेच्या पत्रिकेत मिथून लग्न पुनर्वसु या गुरुच्या नक्षत्रात  आहे.

◼️ लग्नेश बुध नीचेचा दशमात रेवती या बुधाच्याच नक्षत्रात आहे.

◼️ राशी स्वामी मंगळ सप्तमात धनु राशीत नेपच्यून युक्त.

◼️चंद्र वृश्चिक राशीत नीच असून

शनि व हर्षल या पापग्रहांनी युक्त आहे.

◼️ शिवाय चंद्र पापकर्तरीत आहे.

◼️ जातिकेच्या पत्रिकेत लग्नी मिथून ही पुरुष रास असून लग्ने

 

श बुध मीन ह्या स्त्री राशीत विराजमान आहे.

◼️जातिकेच्या पत्रिकेत पंचम स्थानी तुळ ही पुरुष रास ,पुरुष नवमांश असून पंचमेश शुक्र स्री राशीत.

◼️पंचमात केतु ,प्लुटो सारखे पापग्रह.

◼️मात्र पंचम स्थानावर गुरुची दृष्टी.

◼️पंचमेश शुक्र व्ययात वृषभ राशीत .

◼️राशी स्वामी मंगळ पुरुष ग्रह असून तो धनु या पुरुष राशीत सप्तमात विराजमान आहे.

◼️D 9 मध्ये देखील पंचमात रवि हा पुरुष ग्रह सिंह नवमांशी.

◼️ भाग्यात कुंभ ही पुरुष रास तर भाग्यात गुरू विराजमान आहे.

◼️ दशमात मीन रास तर दशमेश देखील गुरुच आहे.

◼️ लाभात मेष ही पुरुष रास तर  लाभात रवि राहुने युक्त आहे.

◼️ चतुर्थात कन्या रास असून चतुर्थेश बुध मीनेचा दशमात.

◼️  D 9 चतुर्थात मंगळ कन्या नवमांशी तर  दशमात हर्षल  संततीसंबंधी अशुभ सुचक अशा वेळी गर्भपाताची शक्यता असते.

◼️ संतती कारक गुरू मात्र पूर्वाभाद्रपदा या गुरुच्याच नक्षत्रात आहे.

◼️D 7 कुंडलीत धनु लग्न असून लग्नेश गुरू सप्तमात.

◼️ पंचमेश मंगळ पंचमात मेष राशीत.

◼️ या कुंडलीत देखील  मंगळ पंचमात  असल्याने जातिकेस प्रथम संतती होऊन गेली असावी , गर्भपात झाला असावा या गोष्टीला दुजोरा मिळतो.

     ♦️अष्टकवर्गविचार ♦️

◼️ अष्टक वर्गात पंचम स्थानाला २३ गुण असून

◼️ पंचमेश मंगळाने फक्त २ गुण दिला आहे.

◼️ म्हणजेच जातिकेला संतती कमी असावी किंवा एकच पुत्र असावा.

◼️ लग्नेश बुधाने देखील फक्त १गुण दिला आहे.

 ◼️मात्र सप्तमेश व संततीकारक गुरुने ५  गुण  दिल्याने जातिकेला संतती पासून सुख मिळेल.

 

◼️ वरील सर्व ग्रहस्थितीचा विचार करता जातिकेला पुत्रसंतती असेल परंतु एखादी संतती गेली असावी.

 

३२.४) घटस्फोट होईल का? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◼️ जातिकेच्या पत्रिकेत मिथून लग्न पुनर्वसु या गुरुच्याच नक्षत्रात आहे.

◼️लग्नेश बुध नीचेचा रेवती या बुधाच्याच नक्षत्रात दशम स्थानात.

◼️ राशी स्वामी मंगळ सप्तमात वक्री नेपच्यून युक्त धनु राशीत.

◼️सप्तमात वक्री नेपच्यून मूळ या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात.

◼️चंद्र वृश्चिक राशीत षष्ठात नीचेचा शनि व हर्षल युक्त .

◼️ शनि अनुराधा या शनीच्याच नक्षत्रात.तर हर्षल ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात.

◼️शिवाय दोन्ही ग्रह वक्री आहेत.

◼️ शुक्र कृत्तिका या रविच्या क्रूर नक्षत्रात.

◼️ शुक्रावर शनि , हर्षल या पापग्रहांची दृष्टी.

◼️ सप्तमेश गुरु पूर्वाभाद्रपदा  या गुरुच्याच नक्षत्रात कुंभ राशीत भाग्यात विराजमान आहे स्थानबल असले तरी राशीबल नाही.

◼️शुक्राचा मंगळ आणि वक्री नेपच्यून बरोबर षडाष्टक योग.

◼️लग्नेश बुध नीचेचा दशमात.

◼️स्त्रियांच्या कुंडलीत मंगळ व रवि चा विचार वैवाहिक सौख्यासाठी केला जातो.

◼️रवि ,मंगळ दोन्ही राहु व नेपच्यून या पापग्रहांनी दूषित.

◼️D 9 कुंडलीत लग्न वर्गोत्तम .

◼️ मूळ कुंडलीतील सप्तमेश गुरु D 9 कुंडलीत मेष नवमांशी लाभात.

◼️D 9 सप्तम नवमांशात बुध .

◼️ शुक्राच्या षष्ठात केतु ,प्लुटो सारखे पापग्रह ,अष्टमात मंगळ , नेपच्यून सारखे पापग्रह तर व्ययात रवि राहू सारखे पापग्रह.

ही स्थिती वैवाहिक सुखास अनुकूल नाही.

◼️चंद्र कुंडलीनुसार चंद्र नीच राशीत ,तर चंद्र शनि ,हर्षल युक्त.

◼️D 9 कुंडलीत मंगळ सुख स्थानात कन्या नवमांशी.

◼️ नवमांश कुंडलीत सौम्य मंगळ दोष.

◼️ शुक्र मंगळ षडाष्टक योग.

◼️ सप्तमाच्या व्ययात शनी, हर्षल .

◼️चंद्र कुंडली नुसार कुटुंब स्थानात मंगळ नेपच्यून सारखे पापग्रह.

◼️ पाप ग्रहाचे कुटुंब स्थानातील अधिष्ठान वैवाहिक सुखास अत्यंत वाईट असते.

◼️ चंद्र कुंडली नुसार शनीची सप्तमावर दृष्टी.

◼️व्यय स्थान हे शय्या सुखाचे स्थान.

◼️व्ययात शुक्र कृत्तिका नक्षत्रात.

◼️ शनी शत्रू राशीत असल्याने मंगळाच्या राशीतील शनी वैवाहिक जीवन सफल करण्यास कारणीभूत ठरतो.

◼️जातिकेस सध्या केतुमध्ये चंद्राची महादशा सुरू आहे.

◼️ एकंदरीतच ,व्यय भावारंभी असलेला कृत्तिका नक्षत्रातील शुक्र ,त्याचा शनि ,हर्षल या पापग्रहां बरोबर त्रिक स्थानातून प्रतियोग ,लग्न व नवमांश कुंडलीतील मंगळ दोष ,मंगळाचा शुक्राशी षडाष्टक योग ही स्थिती

जातिकेला वैवाहिक सौख्य नसावे . परिणामी घटस्फोटाची शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 15 (03-04-2022)

जातक 15

जातक क्रमांक 33

जन्मतारीख – 27/03/1978

जन्मवेळ – 19.11 Pm

जन्मस्थळ – Gondia

 

१)जातकाची आर्थिक स्थिती कशी असेल ? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

२) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह ? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत असावी ?

३) या जातकाला अंगावर कोड आहे ? ते कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे असावे स्पष्ट करा.

४)या जातकाचा वाहन अपघात झाला होता.तो कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा ?

 

३३.१) जातकाची आर्थिक स्थिती कशी असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

◾जातकाचे कन्या लग्न उदित होत असून ते २५ अंशावर चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात आहे.

लग्नी प्लुटो वक्री असून २२ अंशावर लग्न भावारंभी तर राहू १२ अंशावर दोन्ही हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात आहे.

लग्नी असलेला कन्या राशीतील राहू अनपेक्षित लाभ देतो.

◾लग्नेश बुध अष्टमात ०० अंशावर स्तंभी मेष राशीत अश्विनी या केतूच्या नक्षत्रात.

मृत्युपत्राद्वारे लाभ,वारसा किंवा पूर्वाजित इस्टेट मिळण्याची शक्यता दर्शवतो.

◾लाभेश चंद्र धन स्थानात १९ अंशावर स्वाती या राहूच्या नक्षत्रात तर वक्री हर्षल २२ अंशावर विशाखा या गुरुच्या क्रूर नक्षत्रात ,चंद्र हर्षलची अंशात्मक युती तुळ राशीत.

धनातील चंद्रामुळे जातक हिशोबाने वागणारा असला तरी हर्षलच्या अंशात्मक युतीत असल्याने छानछोकीवर पैसा खर्च करण्याची वृत्ती जास्त असण्याची शक्यता.शिवाय चंद्र देखील तुळ राशीत व राशीस्वामी शुक्र उच्चीचा असल्याने या गोष्टीला दुजोरा मिळतो.

◾राशीस्वामी व धनेश शुक्र उच्चीचा २८ अंशावर रेवती या बुधाच्या नक्षत्रात वर्गोत्तम सप्तमात मीन राशीत रवि केतू युक्त.

◾पंचमात शनीची मकर रास असून पंचमेश शनि वक्री असून व्यय स्थानात सिंह या शत्रूराशीत ०० अंशावर मघा या केतुच्या क्रुर नक्षत्रात असल्याने जातकाचे नशीब त्याच्याविरुद्ध असते.नोकरी किंवा व्यवसायात फार कष्ट व त्रास ,परिणामी आर्थिक स्थिती सामान्य राहण्याची शक्यता असते.

◾अष्टमात बुध ०० अंशावर भावारंभी स्तंभी शिवाय शत्रूराशीत जमाखर्च नीट ठेवला जात नसावा.शिवाय मृत्युपत्राने लाभ,वारसा,पुर्वाजित इस्टेट मिळण्याची शक्यता असते.

◾अष्टमेश मंगळ लाभात नीचेचा अचानक धनलाभ संभवतो.म्हणून काही काळ आर्थिक स्थिती चांगली राहण्याची शक्यता.मात्र लाभात अडथळे , नुकसानीची शक्यता. तर लाभेश चंद्र धन स्थानी असल्याने पूर्वाजित इस्टेट मिळण्याची शक्यतेला पुष्टी मिळते.शिवाय वाहनसुख चांगले असते.

◾दशमात गुरु शत्रूराशीत असल्याने नोकरी व्यवसायात विशेष यश संपादन करता येत नाही.तर दशमेश बुध अष्टमात शत्रूराशीत.

◾D 9 कुंडली नुसार देखील लग्नेश रवि नीचेचा.

◾D 9 मूळ कुंडलीतील पंचमेश शनि नीचेचा हर्षल, बुध, राहू युक्त.

◾D 9 मूळ कुंडलीतील लग्नेश बुध वर्गोत्तम असला तरी मेष या मंगळाच्या शत्रूराशीत.

◾D 9 राशीस्वामी शुक्र उच्चीचा चंद्राने युक्त  वर्गोत्तम अष्टमात असल्याने स्त्री वर्गाकडून आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता.

◾चंद्रकुंडलीनुसार लग्नेश शुक्र षष्ठात रवि केतु युक्त.गुरु भाग्यात मिथून या शत्रूराशीत.धनात वृश्चिकेचा नेपच्यून वक्री.तर लाभात शनि सिंहेचा शत्रूराशीत.

◾D 2 कुंडलीनुसार सिंह खोऱ्यात गुरु ,शुक्र ,शनि सारखे ग्रह असून कर्क होर्‍यात चंद्र, मंगळ ,रवि असल्याने जातकाची आर्थिक स्थिती चढ-उताराची दर्शवते. स्त्री राशी चंद्र तर पुरुष राशीत शुक्र ,गुरु सिंह होर्‍यात असल्याने अडचणीच्या काळात पैसा कुठूनही उभा राहतो.

     ♦️ अष्टक वर्ग विचार♦️

अष्टकवर्गानुसार धनस्थानाला २५ गुण लाभेश चंद्राने ४ तर शुक्राने ६ गुण दिले आहेत.लग्नेश बुधाने ३ गुण दिले आहेत.

तर व्यय स्थानाला ३० गुण

असून चंद्राने ४ गुण ,शुक्राने २ गुण ,गुरुने ५ गुण दिले आहेत.

 दशम २९ गुण तर लाभस्थानाला २४ गुण चंद्राने ४ गुण तर शुक्राने २ गुण ,संपत्तीकारक गुरूने ६ गुण दिले आहेत.

ही स्थिती बोलकी आहे.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाची आर्थिक स्थिती ही मध्यम स्वरुपाची असण्याची शक्यता आहे.जितका पैसा येईल तितकाच खर्च होत असण्याची शक्यता आहे.

 

३३.२) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह ? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत असावी?

◾ जातकाच्या लग्नस्थानी कन्या ही पृथ्वी तत्वाची रास उदित होत असून २५ अंशावर चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात. लग्नात राहू १२ अंशावर तर प्लूटो वक्री असून २२ अंशावर दोन्ही हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात.

लग्नेश बुध अष्टमात ०० अंशावर भावारंभी स्तंभी मेष या शत्रू राशीत अश्विनी या केतूच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ चंद्र द्वितीयात हर्षलच्या अंशात्मक युतीत तुळ राशीत.

हर्षल वक्री विशाखा या गुरूच्या क्रूर नक्षत्रात. चंद्रावर मंगळ ,गुरु , वक्री शनाची तसेच बुधाची दृष्टी आहे.

◾ राशी स्वामी शुक्र सप्तमाचा उच्चीचा २८ अंशावर मीन राशीत वर्गोत्तम रेवती या बुधाच्या नक्षत्रात तसेच तो रवी व केतु युक्त आहे.

सप्तमेश गुरू मिथुन या शत्रू राशीत ०४ अंशावर भावारंभी मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात दशम स्थानात विराजमान आहे.

◾ नेपच्यून वक्री ज्येष्ठा या बुधाच्या नक्षत्रात पराक्रमात वृश्चिक राशीत विराजमान आहे.

 पंचमाच्या लाभातील नेपच्यूनचा सप्तमातील उच्चीच्या शुक्राशी त्रिकोण योग.

◾ लग्नी असलेल्या राहूची सप्तमस्थ उच्चीच्या शुक्रावर दृष्टी तसेच सप्तमावर देखील दृष्टी आहे. चंद्र स्वाती तर राहू हस्त नक्षत्रात. चंद्र आणि राहूचा 

नक्षत्रगत अन्योन्ययोग.

◾ लाभेश चंद्राचा सप्तमेश गुरूशी त्रिकोण योग. पंचम स

 

्थानावर मंगळाची दृष्टी असल्याने व्यक्ती आपल्या भावना व्यक्त करत असते.

◾ सप्तमेश गुरू दशमात नोकरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी ओळखीतून प्रेमविवाहाची शक्यता. भाग्येश शुक्र उच्चीचा वर्गोत्तम सप्तमात असल्याने मनासारखा जोडीदार मिळतो तसेच लग्नानंतर भाग्योदय होतो.

◾ पराक्रमेश मंगळ लाभात कर्क राशीत नीचेचा ०२ अंशावर भावारंभी पुनर्वसू या गुरूच्या नक्षत्रात.

◾ लाभस्थान हे इच्छापूर्तीचे स्थान असून लाभेश चंद्र हर्षलच्या युतीत कुटुंब स्थानी राहूच्या नक्षत्रात परिणामी कुटुंबाच्या विरुद्ध जाऊन प्रेमविवाह. शिवाय लग्नी राहू चंद्राच्या नक्षत्रात असल्याने कालांतराने या प्रेमविवाहाला घरच्यांची संमती  मिळाली असावी. वक्री शनीचे भाग्यस्थानावर दृष्टी या गोष्टीला दुजोरा देते. चंद्रावर पंचमेश शनीची दृष्टी असल्याने  प्रेम प्रकरण दिर्घकाळ चालते . कालांतराने विवाहात रूपांतर होते.

◾D 9 कुंडलीत नेपच्युन-कुंभ नवमांशी सप्तम नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत शुक्र चंद्र युति अष्टमात मीन राशीत शुक्र उच्चीचा वर्गोत्तम असल्याने वर्गोत्तम ग्रह साधारण शुभ फळे देतात शिवाय प्रेम विवाहासाठी शुक्र प्रधान व्यक्तिमत्व अनुकूल असते.

     ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गात सप्तमाला २६ गुण असले तरी पंचम स्थानाला ३३ तर व्यय स्थानाला ३० गुण आहेत.

 

३३.३) या जातकाला अंगावर कोड आहे? ते कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे असावे स्पष्ट करा.

 

◾ लग्न ,लग्नेश, षष्ठ अष्टम भाव राहू, केतूचा बुधाशी संबंध तसेच रवी मंगळ शुक्र या ग्रहांचा देखील विचार करावा लागेल.

◾ निसर्ग कुंडलीत बुध आणि चंद्र यांना त्वचेचा कारक ग्रह मानले जाते.

◾दोन्ही दूषित झाल्यावर त्वचा विकाराची तसेच अंगावरील कोडाची शक्यता बळावते.

◾ मंगळ ग्रहाचा त्वचेवरील  उतींसाठी विचार केला जातो.

◾ लग्न लग्नेश हे शरीराचे प्रतिनिधित्व करत असतात. लग्नेश बिघडल्यास तसेच तो त्रिक स्थानात असल्यास अशुभ फलदायी ठरतो.

◾कन्या व तूळ रास या बुध आणि शुक्राच्या राशी बिघडल्यास देखील त्वचा विकाराची शक्यता असते.

◾ शुक्र हा सौंदर्याचा कारक ग्रह पापग्रहबरोबर असता किंवा पापग्रहाची शुक्रावर दृष्टी असता अशुभ फलदायी होतो.

◾ रवी हा आरोग्याचा कारक ग्रह असून तो बिघडल्यास त्वचा विकाराची शक्यता असते.

◾ चंद्र हर्षल युक्त दूषित चंद्राचा बुधाशी प्रतियोग.

◾ रवी केतूच्या युतीत असता जन्मत:च शरीर अनुवांशिक रोगांना पोषक असते परिणामी त्वचा विकार किंवा कोड.

◾ लग्नी राहु बुधाच्या कन्या राशीत तर लग्नेश बुध अष्टमात स्तंभी केतूच्या नक्षत्रात त्वचा विकार ,कोड उत्पन्न करण्यास हा योग बरेच काही सांगून जातो.

◾ सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लग्नेश बुध अष्टमात मेष राशीत वर्गोत्तम. शिवाय लग्नेश बुधाचा निचेच्या मंगळाशी केंद्रयोग.

◾ मंगळाच्या राशीत मंगळाच्या केंद्रयोगातील मेसेज चा बुध असल्याने जातकाच्या अंगावर कोड असावे इतकेच नाही तर

D 9 कुंडलीत देखील बुध मेष नवमांशी  तर मंगळ कर्क नवमांशी केंद्रयोग या योगामुळे वरील विधानास पुष्टी मिळते.

◾D 9 कुंडलीत चंद्र शुक्र युती अष्टमात मीन राशीत त्वचे संबंधित आजार दर्शवते.

◾ जातकाला जन्मतः राहूची महादशा देखील सुरू होती.

वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता जातकाला अनुवांशिक रीत्या अंगावर कोड उत्पन्न झाले असावे.

 

३३.४)या जातकाचा वाहन अपघात झाला होता.तो कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा?

◾ जातकाचे कन्या लग्न उदित होत असून लग्नेश व दशमेश असलेला बुध स्तंभी असून मेष या शत्रू राशीत शिवाय अष्टमात.

◾एक विशेष बाब म्हणजे बुध नुसता  मेषेत नाही तर तो स्तंभी असून हर्षलच्या प्रतियोगात आहे.

◾ आरोग्य अपघात या दृष्टीने लग्न लग्नेश चंद्र राशीस्वामी तसेच तृतीय, अष्टम ,षष्ठ ही स्थाने महत्त्वाची असतात.

◾मंगळाला अपघात कारक ,राहूला अचानक घटनांचा कारक ,शनिला वाहन कारक

मानले जाते.

◾चंद्र ,हर्षल युती अष्टमेश मंगळाच्या केंद्रयोगात शिवाय मंगळ नीचेचा.

◾लग्नेश बुध स्तंभी अष्टमात केतुच्या नक्षत्रात.

◾राश्याधिपती शुक्र राशीकडून षष्ठात. चंद्र पापकर्तरीत.चंद्र ,राहू नक्षत्रगत अन्योन्ययोग.

◾लग्नी प्लुटो वक्री राहू युक्त कन्या राशीत.

◾अष्टमेश मंगळ नीचेचा वक्री हर्षलच्या केंद्रयोगातअपघातप्रवण

योगास पुष्टी.

◾तृतीयात नेपच्यून वक्री ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात प्रवासात अपघात दर्शवतो.

◾षष्ठेश शनि व्ययात वक्री सिंह या शत्रूराशीत ०० भावारंभी स्तंभी.

◾D 9 कुंडलीत भाग्यात मेष नवमांशी राहू ,शनि , बुध ,हर्षल युतीत.

◾D 9 कुंडलीत मेष नवमांशी असलेल्या शनि , हर्षलच्या चतुर्थात मंगळ,प्लुटो.

◾अपघात झाल्याच्या दिवशी असलेल्या गोचर कुंडलीनुसार तुळ लग्न आहे.

◾चतुर्थ , चतुर्थेश वाहन अपघात म्हणून शुक्राचा देखील विचार केला असता अपघाताच्या दिवशीची गोचर स्थिती खूप बोलकी आहे.

◾चतुर्थात शनिच्या मकर राशीत मंगळ ,रवि ,राहू,बुध , गुरु, नेपच्यून सारखे पापग्रह एकत्र.

विशेष म्हणजे हे सर्व ग्रह चंद्राच्या अष्टमात आहेत.

◾गोचर कुंडली

 

नुसार राशी स्वामी चतुर्थात भावारंभी स्तंभी पापग्रहांनी युक्त.

◾शनिचा वक्री हर्षलशी प्रतियोग.

◾रविचा वक्री शनिशी अन्योन्य योग , षडाष्टक योग देखील होत आहे.

◾वक्री शनिचा मंगळाशी षडाष्टक योग.गुरु ,राहू अंशात्मक युती चतुर्थात नेपच्यून युक्त.नेपच्यून २९ अंशावर गंडांतात.लग्नेश शुक्र षष्ठात.

◾वक्री शनि हर्षलच्या पूर्ण प्रतियोगात असल्याने अपघातास पुष्टी मिळते.

◾तुळ लग्नाच्या कुंडलीत मंगळ दोन मारक स्थानांचा स्वामी देखील आहे.

◾ चतुर्थ स्थान पापकर्तरीत.

◾गोचर कुंडलीनुसार मंगळाचा वक्री शनिशी षडाष्टक योग रोड अपघातास दुजोरा देतो.

◾गोचर राशीस्वामी बुध देखील चतुर्थात पापग्रहांनी युक्त.

◾चंद्र मिथून राशीत असून मिथून राशीचा अंमल हातावर , खांद्यावर असतो.परिणामी जातकाला हात ,खांदे या भागांना दुखापत झाली असण्याची शक्यता.

◾गोचर कुंडलीच्या D 9 मध्ये देखील मंगळ मीन नवमांशी .

मंगळ मीन राशीत असता अपघात प्रवण योग दर्शवितो.

◾जातकाला तेव्हा शनि/ राहू/गुरु/केतु/शनि अशा पध्दतीने महादशा सुरू होती.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाच्या अपघातास सर्व ग्रह व महादशा दुजोरा देतात.

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 16 (04-04-2022)

जातक 16

जातक क्रमांक 34

जन्मतारीख – 1/05/1978

जन्मवेळ – 21.20 Pm

जन्मस्थळ – Bhandara

 

१) जातकाचा स्वभाव कसा असेल ? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

२)  संतती सुखाविषयी काय सांगता येईल?

३) जातकाची आर्थिक स्थिती कशी असेल? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

४) हा जातक काही दिवस घर सोडून निघून गेला होता.कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

 

३४.१) जातकाचा स्वभाव कसा असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◾जातकाचे वृश्चिक हे जलतत्वाचे लग्न उदित होत असून २४ अंशावर ज्येष्ठा या बुधाच्या नक्षत्रात आहे.ज्येष्ठा नक्षत्र असलेला जातक अत्यंत रागीट ,तापट स्वभावाचे असतात.शिवाय अशा जातकात  मानी व अहंकारी वृत्ती असते.

◾वृश्चिक लग्न भावनाशील असल्याने जातकाचा स्वभाव लहरी ,मुडी असण्याची शक्यता.

◾ मुळातच हे लग्न जलतत्वाचे

भावनाशील लग्न असल्याने यांच्यात मनस्वीपणा खूप असतो परंतु एखादी गोष्ट मनाविरुद्ध घडली तर किंवा एखादी व्यक्ती मनातून उतरली तर तितकेच हे जातक कठोर होतात. अर्थात सुंभ जळेल पण पीळ कायम अशी स्थिती असते.

◾लग्नी नेपच्यून लग्न भावारंभी वक्री ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात.शिवाय ते वृश्चिक लग्नाला शत्रूग्रहाचे नक्षत्र आहे परिणामी तीव्र अशुभ फलदायी ठरते.तसेच ते अष्टमेश बुधाचे नक्षत्र आहे.

◾ लग्नेश मंगळ भाग्यात नीचेचा मत्सर, द्वेष ,आकस, सूडबुद्धी असणारा असा जातकाचा स्वभाव असू शकतो.

आपलेच म्हणणे खरे करणे . दुसऱ्यावर प्रभुत्व गाजवण्यात यांना सुप्त आनंद मिळतो.

◾ सहनशीलता कमी असणे ,आग्रहीपणा, अविचारी वृत्ती हे तर वृश्चिक लग्नाचे विशेष गुणच म्हणावे लागतील.

◾ शिवाय जातकाचे ज्येष्ठा नक्षत्र उदित होत असल्याने यात अधिक भर पडते.

◾ जातकाच्या कुंडलीत चंद्राच्या प्रतियोगात वक्री शनी असल्याने मनाविरुद्ध गोष्टी झाल्यास आकस बुद्धी ठेवणे, मौन बाळगणे हा यांचा जात्याच स्वभाव वर नांगी काढतो.

◾ वाणी कारक बुध हानीचा होऊन केतु युक्त पंचम स्थानी विराजमान आहे त्यातच वृश्चिक लग्नाला बुध हा एक नंबरचा शत्रू ग्रह आहे परिणामी मर्मभेदक बोलणे ,जिव्हारी लागेल असे बोलणे ,निष्ठुरपणा यांच्यात दिसून येतो.

◾ वृश्चिक लग्नाच्या कुंडलीत चंद्राचा वक्री शनीशी प्रतियोग, बुध नीचेचा आणि शुक्राचा वक्री नेपच्यूनशी प्रतियोग असणे ही ग्रहस्थिती बरेच काही सांगून जाते. अर्थाचा अनर्थ करणे संशयी वृत्ती धुर्त स्वभाव असतो.

◾ असे असले तरी कर्तुत्वाच्या दृष्टीने असे जातक कर्तबगारी , बुद्धिमान ,हुशार ,व्यवहार चतुर असतात. जिद्द अट्टाहासाने कोणतीही गोष्ट करण्यात यांचा पुढाकार असतो.

◾चंद्र कुंडलीनुसार वाणी कारक बुध वाचा स्थानी असल्याने गोड बोलून आपले काम काढून घेण्यात जातक पटाईत असतात.

 

३४.२)संतती सुखाविषयी काय सांगता येईल?

◾ संतती सुखासाठी लग्न स्थान , पंचम स्थान, पंचमेश, संतती कारक गुरू, पंचम स्थानावर इतर ग्रहांच्या दृष्टी इत्यादी सर्वांचा विचार करावा लागतो.

◾ जातकाच्या पत्रिकेत वृश्चिक लग्न उदित होत असून लग्नी नेपच्यूनसारखा स्त्री ग्रह  वक्री, लग्न भावारंभी आहे. शिवाय लग्न व नेपच्यून दोन्हीही ज्येष्ठा या बुधाच्याच नक्षत्रात आहे.

◾ लग्नेश मंगळ भाग्यात नीचेचा आहे.

◾ पंचम स्थानात मीन ही स्त्री रास उदित होत असून अष्टमेश बुध नीचेचा रेवती या बुधाच्याच नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ बुधाबरोबर केतू सारखा पापग्रह देखील उत्तराभाद्रपदा या शनीच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ बुध,शनि सारखे ग्रह पंचमात असता किंवा त्यांची नक्षत्रे पंचमात असता कन्या संततीची शक्यता जास्त असते.

◾ पंचम स्थानात अष्टमेश बुध तर पंचमेश गुरु अष्टमात शत्रू राशीत अन्योन्य योग होत असून

गुरु महाराज आर्द्रा या राहुच्या नक्षत्रात विराजमान आहे. हीच आपली संतती सुखासाठी अशुभ फलदायी असते.

◾D 9 मध्ये देखील बुध व्ययात चंद्र युक्त मकर नवमांशी. अर्थात परत बुधाचा शनीशी संबंध आला.

◾पंचम स्थानावर राहू व वक्री प्लुटोची दृष्टी. प्लुटो हा चंद्राच्या नक्षत्रात शिवाय बुधाच्या अंशात्मक प्रतियोगात.

◾पंचमाच्या षष्ठस्थानात अर्थात दशमात शनी वक्री असून शिवाय तो शत्रूराशीत दशम भावारंभी आहे.भावारंभीचे ग्रह हे

फलादेशाच्या दृष्टीने विशेष अभ्यासनीय असतात. परिणामी ही स्थिती संतती सुखास वाईटच असते.

◾ पंचमाच्या अष्टमात असल्यासारखा पापग्रह वक्री.हर्षल ग्रह नुसता वक्री नसून तो विशाखा या गुरूच्या क्रूर नक्षत्रात देखील आहे. ही स्थिती संततीसंबंधीची चिंता निर्माण करणारी आहे.

◾पंचमाच्या व्ययात चंद्र हा कुंभ या शनीच्या राशीत या राहूच्या नक्षत्रात.

◾गुरूच्या पंचमात देखील हर्षल सारखा पापग्रह वक्री असून विशाखा या गुरूच्या  क्रूर नक्षत्रात असल्याने संतती होताना अडचणी,अडथळे निर्माण झाले असण्याची शक्यता.

◾ चंद्र कुंडलीनुसार पंचमात मिथुन राशीत गुरू असून चंद्राशी अंशात्मक त्रिकोण योग करीत आहे. पंचमेश बुध नीचेचा केतु युक्त कुटुंब स्थानात. कुटुंब स्थानातील केतु मुळे वंशविच्छेद होण्याची शक्यता निर्माण होते.

◾D 7 कुंडलीत लग्नी तुळ रास असून नेपच्यून लग्न स्थानी विराजमान आहे.

◾ कुटुंब स्थानात वृश्चिकेचा केतू विराजमान असल्याने वरील विधानास पुष्टी मिळते.

◾ पंचमात बुध हर्षल युक्त असून पंचमेश शनी लाभात गुरू युक्त आहे शिवाय शनि शत्रू राशीत देखील आहे.

◾ पंचमाच्या षष्ठात रवी ,प्लुटो युक्त कर्क राशीत असल्याने ही स्थिती

संततीसुख

 

ास त्रासदायक.

◾पंचमाच्या व्ययात शुक्र मकर या शनीच्या राशीत.

     ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾अष्टकवर्गात पंचमाला २८ गुण असून बुधाने ६ गुण तर पंचमेश व संततीकारक गुरुने ५ गुण दिले आहेत.भाग्येश चंद्राने ६ तर सुखेश शनिने फक्त १ गुण दिला आहे.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता, जातकास कन्या संतती असावी. पुत्रसुख नसावे .संततीसुख ही सामान्य असण्याची शक्यता.

 

३४.३) जातकाचे आर्थिक स्थिती कशी असेल? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

◾ जातकाच्या पत्रिकेत धनेश व पंचमेश गुरु जरी असला तरी तो अष्टम स्थानात आहे शिवाय शत्रू राशीत असून आर्द्रा या राहुच्या क्रूर नक्षत्रात असल्याने आर्थिक स्थिती सामान्य असते. नोकरी किंवा व्यवसाय यात विशेष यश संपादन करता येत नाही ,तसेच धनसंचय पण होत नाही.

◾ मेषेतील रवी उच्चीचा असला तरी तो षष्ठात आहे. वक्री हर्षलचा अंशात्मक प्रतियोगात आहे. शिवाय त्याचा स्वामी मंगळ नीचेचा असल्याने जातक खर्चिक स्वभावाचा असून आर्थिक लाभात वारंवार अडथळे, नुकसान येण्याची शक्यता असते.

D 9 कुंडलीत रवी अष्टमात कन्या नवमांशी ही स्थिती देखील आर्थिक स्थिती बेताची असल्याचे निदर्शनास आणून देते.

◾ पंचम देखील बुध नीचेचा केतु युक्त व राहू ,प्लुटो या पापग्रहांनी दृष्ट आहे.बुध प्लुटोच्या अंशात्मक प्रतियोगात आहे. शिवाय बुध अष्टमेश व लाभेश देखील आहे.

◾ दशम स्थानात शनी वक्री  शत्रु राशीत. शनि शत्रू क्षेत्री असल्याने  जातक धाडसी असला तरी नशीब त्यांच्याविरुद्ध असते. नोकरी-व्यवसायात फार कष्ट ,त्रास अनुभवास येण्याची शक्यता.

◾D 9 बुध पंचमेश चंद्र युक्त व्ययात असल्याने स्वतंत्र व्यवसायाचा प्रयत्न केला असला तरी अपेक्षित यश व लाभ प्राप्ती होत नाही.

◾ लाभात राहू व वक्री प्लुटो कन्या राशीत विराजमान आहे.

लाभातील राहू आर्थिक दृष्टीने अनुकुलता दाखवतो.

◾व्यय स्थानात हर्षल वक्री विशाखा नक्षत्रात असून व्ययेश शुक्र मारक स्थानात स्त्रियांकडून अनपेक्षित लाभ दर्शवतो.

◾D 9 षष्ठेश चंद्र व्ययात बुध युक्त मकर नवमांशी वडिलार्जित इस्टेटीचा लाभ.मेषेचा शुक्र पैशाचा अपव्यय करणारा दर्शवतो.अष्टमेश बुध व्ययात अचानक आर्थिक हानी दर्शवितो.राहू मेष नवमांशी शुक्र ,शनि ,हर्षल युक्त असता जातक पैशाचा अपव्यय करणारा. असतो या विधानाला पुष्टी मिळते.

◾होरा कुंडलीत सिंह होर्‍यात चंद्र, बुध, गुरु,शनि तर कर्क होऱ्यात रवि, मंगळ , शुक्र. सिंह होर्‍यात गुरु असल्याने जातकाला अडचणीच्या वेळी पैसा उभा राहिल. कर होर्‍यात देखील शुक्र हा स्त्री ग्रह.

      ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गानुसार धनस्थानाला ३० गुण असून धनेश गुरुने ६ गुण दिले असले तरी लग्नेश मंगळाने फक्त २गुण दिले आहेत.असे असले तरी लाभस्थानाला मात्र फक्त २४ गुण आहेत.लग्नेश मंगळाने २ गुण ,गुरुने ३ गुण ,बुधाने ५ गुण दिले आहेत.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाची आर्थिक स्थिती ही मिश्र स्वरूपाची असण्याची शक्यता.

 

३४.४) हा जातक काही दिवस घर सोडून निघून गेला होता. कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

◾ लग्न वृश्चिक ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात. नेपच्यून वक्री ज्येष्ठा नक्षत्रात लग्न भावारंभी असून शनि व चंद्राच्या केंद्रयोगात.

◾लग्नेश मंगळ नीचेचा भाग्यात.

◾ चंद्र चतुर्थात शततारका या राहूच्या नक्षत्रात तर राहू चंद्राच्या नक्षत्रात. चतुर्थेश व राशीस्वामी शनि वक्री दशमात वक्री ०० अंशावर दशमभावारंभी शत्रू राशीत ,तसेच मघा या केतुच्या क्रुर नक्षत्रात.

◾शनि नुसताच वक्री नाही तर तो चंद्राच्या प्रतियोगात आहे, शिवाय पापकर्तरीत देखील आहे.

◾अष्टमेश बुध नीचेचा केतु युक्त वक्री हर्षलशी अंशात्मक षडाष्टक योगात.वृश्चिक राशीला बुध हा अशुभ फलदायी.

◾ जेव्हा एका कुंडलीत बरेच ग्रह शत्रूराशीत ,नीच राशीत विराजमान असतात तेव्हा ते अशुभ फलदायी ठरुन जातकाच्या आयुष्यात विविध समस्या,अडचणी निर्माण करतात.

◾D 9 कुंडलीत देखील नेपच्यून लग्नी कुंभ नवमांशी.

◾राशीस्वामी शनि नीचेचा राहू, हर्षल, शुक्र युक्त मेष नवमांशी.

चंद्र, बुध व्ययात मकर नवमांशी.

◾सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही कुंडलीत लग्नेश मंगळ आणि शनि हे नीचेचे आहेत.

◾◾काही काळापुरता घरातून हा जातक निघून गेला होता तेव्हा देखील वृश्चिक लग्न ,लग्नेश मंगळ शत्रूराशीत लाभात शनि युक्त.

◾वृश्चिक लग्नास बुध अष्टमेश वक्री ,स्तंभी.रविच्या अंशात्मक युतीत दशमात सिंह राशीत.

◾ अष्टमेश बुध नुसता वक्री ,स्तंभी नाही तर तो वक्री नेपच्यूनच्या प्रतियोगात आहे.

◾सर्वात महत्त्वाची स्थिती म्हणजे नेपच्यून वक्री चतुर्थ भावारंभी.

◾ दशा पद्धतीने बघितले असता जातकाला शनी महादशेत बुधाची अंतर्दशा व बुधाचीच विदशा सुरू होती.

◾ वृश्चिक लग्नाला शनि व बुध हे दोन्ही अकारक ग्रह.

◾ बुध ग्रहाचे लग्न नवमांश चंद्र तसेच गोचर कुंडलीत निरीक्षण केले असता बुध ग्रह दूषित झालेला दिसेल.

◾ मूळ कुंडलीत अष्टमेश बुध नीचेचा ,नवमांशात मकर नवमांशी व्ययात चंद्राच्या युतीत.

◾ चंद्र क

 

ुंडलीनुसार बुध नीचेचा अष्टमेश असून कुटुंब स्थानात केतु युक्त विराजमान आहे.

◾ गोचर कुंडलीनुसार देखील अष्टमेश बुध दशमात वक्री ,स्तंभी असून नेपच्यूनच्या प्रतियोगात आहे.

◾ जातकाला तेव्हा शनि/ बुध/बुध/गुरु/शुक्र अशी महादशा सुरू होती.

◾ नेपच्यून ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात , बुध निचेचा.

◾नवमांशात देखील नेपच्यून लग्न भावारंभी.

 

◾ वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता, जातकाचा स्वभाव फसवणुकीचा असण्याची शक्यता आहे, कारण गोचर कुंडलीत देखील कुंभ राशीत चतुर्थात नेपच्यून वक्री असून , वक्री व स्तंभी असलेल्या बुधाच्या प्रतियोगात आहे. अर्थात नेपच्यून हा फसवणूक दाखवतो तर वाणीचा कारक बुध दूषित झाल्याने जातकाला खोटे बोलण्याची सवय असावी. परिणामी खोटे बोलून फसवणुकीचे व्यवहार अंगलट आल्याने जातक घरातून काही दिवस बेपत्ता झाला असण्याची शक्यता दिसून येते.

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 17 (05-04-2022)

जातक 17

जातिका ३५

जन्मतारीख – 13/05/1983

जन्मवेळ – 13.55 Pm

जन्मठिकाण- Tasgaon (Sangli)

 

१) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह झाला असेल? कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे असावे?

२), वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल?

३)जातिकेचा घटस्फोट कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा?

४) जातिकेने आत्महत्या केली आहे.कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

 

३५.१) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह झाला असेल? कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे असावे?

◾ जातिकेचे सिंह लग्न उदित होत असून ते १८ अंशांवर पूर्वाफाल्गुनी या शुक्राच्या नक्षत्रात आहे. लग्नेश रवी उच्चीचा भाग्यात २८ अंशावर गंडांतात शिवाय कृत्तिका या रविच्या नक्षत्रात इतकेच नाही तर रवि वक्री व स्तंभी बुधाच्या अंशात्मक युतीत आहे तर वक्री शनी व प्लुटोच्या प्रतियोगात देखील आहे.

◾ चंद्र दशमात वृषभ राशीत उच्चीचा ०५ अंशावर भावारंभी असून कृत्तिका या रविच्या नक्षत्रात स्तंभी मंगळाच्या अंशात्मक युतीत तर वक्री हर्षल वक्री गुरूच्या प्रतियोगात आहे.

◾ राशी स्वामी शुक्र आर्द्रा या राहूच्या क्रूर नक्षत्रात राहू युक्त मिथुन राशीत लाभात विराजमान आहे.ही स्थिती प्रेमविवाहास पोषक असली तरी शुक्र वक्री नेपच्यूनच्या व केतूच्या प्रतियोगात देखील आहे.नेपच्यून व केतु दोन्ही मूळ नक्षत्रात असल्याने प्रेमात फसवणुकीची शक्यता.

◾ पंचमेश गुरू वक्री

स्वस्थानाच्या व्ययात वक्री हर्षल च्या युतीत तर सप्तमेश शनी वक्री प्लुटोचा युतीत असून वक्री गुरु च्या व्ययात आहे.

◾ लग्नेश रवी उच्चीचा तर सप्तमेश शनी उच्चीचा वक्री असून यांचा प्रतियोग होत आहे.

◾ शुक्र आर्द्रा या राहूच्या नक्षत्रात  राहू युक्त ,वक्री नेपच्यूनच्या प्रतियोगात आहे.जातिकेला प्रेमात आधी अपयश किंवा फसवणूक झाली असण्याची शक्यता.

◾ सिंह लग्न असल्याने पती-पत्नीत विषमता असते.कारण लग्नेश व सप्तमेश हे दोन्ही शत्रु ग्रहाचे स्वामी आहेत. म्हणून सप्तमेश शनी असल्याने संसार तडजोडीचा असतो.

◾ शिवाय चतुर्थातील गुरुमुळे घरच्यांच्या संमतीने जातिके आयोजित विवाह झाला असावा.

◾D 9 कुंडलीत चंद्र षष्ठात मंगळ युक्त कुंभ नवमांशी तर शुक्र पंचमात मकर नवमांशी.

◾D 9 कुंडलीत मूळ कुंडलीतील व नवमांश कुंडलीतील सप्तमेश शनी व गुरू हर्षल प्लुटो युक्त वृश्चिक नवमांशी.

    ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾पंचम स्थानाला २३ गुण असून मंगळाने फक्त १ गुण दिला आहे.लाभेश स्थानाला समाधान कारक गुण असले तरी सप्तमेश शनीने फक्त १ गुण दिला आहे.

◾व्यय स्थानाला देखील २३ गुण असून जवळपास प्रत्येक ग्रहाने चार पेक्षा गुण दिले आहेत.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता ,प्रेमात अपयश आल्यानंतर  जातिकेचा आयोजित विवाह झाला असावा.

 

३५.२) वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल?

◾ सिंह लग्न असल्याने संसार मुळातच तडजोडीचा असतो. सप्तमेश शनी वक्री असून लग्नेश रविवर शनीची दृष्टी व प्रतियोग ही स्थिती या गोष्टीत दुजोरा देते.

◾ धनेश बुध रविच्या युतीत असून रवि,बुध कृत्तिका या क्रूर नक्षत्रात.

◾ शुक्र मागे मंगळ असता हा योग वैवाहिक जीवनात बदनामी दाखवतो.

◾ रवि, चंद्र , मंगळ, बुध ,शुक्र केतू ,नेपच्यून असे एकूण ७ ग्रह क्रूर नक्षत्री असल्याने आरोग्यविषयक काही समस्या असू शकतात याचाही वैवाहिक सुखावर परिणाम होतो.

◾ चंद्र उच्चीचा मंगळाच्या अंशात्मक युतीत असून दोन्ही कृतिका नक्षत्रात मासिक पाळीच्या तक्रारीदेखील असाव्यात.

◾ सप्तम स्थानाचा लग्न म्हणून विचार केला असता सप्तमाचा लग्नेश शनी व अष्टमाचा अष्टमेश बुध अष्टमात यांचा प्रतियोग हा अशुभसूचक आहे.

◾ वैवाहिक सुखासाठी शुक्राचा विचार केला असता कुंडलीत शुक्र मिथुन राशीत  आर्द्रा या राहुच्या क्रूर नक्षत्रात राहू युक्त असून वक्री नेपच्यून या ग्रह निर्माण करणाऱ्या ग्रहाच्या प्रतियोगात आहे. ही स्थिती देखील वैवाहिक सुखाबाबत भ्रमनिरास करणारी बाब आहे.त्यात कुटुंबेश वक्री व स्तंभी असलेल्या बुधाचा वक्री सप्तमेश शनीशी प्रतियोग वैवाहिक जीवनात संघर्षमय स्थिती घडवणारा हा योग आहे.

◾ वैवाहिक सुखासाठी शैय्या सुखाचा विचार केला असता व्ययेश चंद्र मंगळाच्या युतीत कृत्तिका या क्रुर नक्षत्रात.

◾वाणीचा कारक बुध वक्री व स्तंभी. शिवाय तो लग्नेशाच्या युतीत असून कृतिका या क्रूर नक्षत्रात असल्याने जातिकेचे बोलणे तुसडे ,टाकून बोलणे, टोकाची भूमिका घेणे यामुळेही वैवाहिक जीवनात बाधा येऊ शकते.

D9  कुंडलीत शुक्र मकर नवमांशी पंचमात. शनीच्या राशीतील शुक्र वैवाहिक सुखाची हानी करतो.

◾ स्त्रियांच्या पत्रिकेत मंगळ व रविचा विचार वैवाहिक सुखासाठी केला जातो. रवि आणि मंगळ हे दोन्ही ग्रह कृतिका या क्रुर नक्षत्रात शिवाय अनुक्रमे शनी, हर्षल या पापग्रहांनी दूषित.

◾D 9‌ कुंडलीत शुक्र पाप कर्तरी ती मकर राशीत पंचम नवमांशात.

◾शुक्राच्या षष्ठात हर्षल सारखा पापग्रह तर व्ययस्थानात मंगळा सारखा पापग्रह असता वैवाहिक सुखास ही स्थिती प्रतिकूलच असते.

◾D 9 कुंडलीत देखील मंगळ चंद्राच्या युतीत षष्ठात कुंभ नवमांशी.

      ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गात विवाह स्थानास  समाधान कारक गुण असले तरी त्यात शुक्राने ४ गुण तर मंगळाने ३ गुण दिले आहेत. हे देखील वैवाहिक सुख मनासारखे नाही हेच दर्शवतात.२,५,९  या स्थानांना अष्टक वर्गात खूपच कमी गुण आहेत .परिणामी कौटुंबिक सुख ,संततीसुख व  वैवाहिक सुख हे दूषित झालेले आहे.

 

३५.३) जातिकेचा घटस्फोट कोण

 

त्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा?

◾ लग्नेश व सप्तमेश हे परस्पर शत्रू ग्रह असल्याने शिवाय दोन्ही उच्चीचे परिणामी वैचारिक मतभेद होण्याची शक्यता.अशा जातिकेने तडजोड केली तरच संसार काहीसा सुखाचा होतो.

◾ मूळ कुंडलीतील राशी वली असलेला सप्तमेश शनी नवमांशात शत्रु नवमांशी. गुरू, हर्षल, प्लुटो या पापग्रहांनी युक्त आहे.

◾ सप्तमेश वक्री शनिचा चंद्र व मंगळाशी षडाष्टक योग तर मंगळाचा हर्षल व गुरूशी प्रतियोग,शनि ,रवि प्रतियोग साधारण ही स्थिती घटस्फोटास कारणीभूत ठरते.

◾ कुटुंबेश बुध वक्री शनिच्या प्रतियोगात. तर सुखस्थानातून गुरू हर्षल अंशात्मक युतीत दोन्ही वक्री.

◾ चंद्र कुंडलीनुसार देखील लग्नी उच्चीचा चंद्र ,मंगळाच्या अंशात्मक युतीत शिवाय दोन्ही कृत्तिका या करून नक्षत्रात तर सप्तमात वक्री हर्षलच्या अंशात्मक युतीत वक्री गुरु दोन्ही शनीच्या नक्षत्रात.

◾सप्तमातील वक्री गुरू वैवाहिक सौख्याची हानी करतो शिवाय तो हर्षलच्या अंशात्मक युतीत असल्याने या गोष्टीस दुजोरा मिळतो.

◾वैवाहिक सुखाचा कारक शुक्र

आर्द्रा या राहुच्या क्रूर नक्षत्रात राहु युक्त परिणामी विषयवासना विकृत असण्याची शक्यता, शुक्र वक्री नेपच्यूनच्या प्रतियोगात घटस्फोटास कारणीभूत.शिवाय वक्री हर्षलच्या षडाष्टक योगात असल्याने वैवाहिक सुखाची हानी करतो. शुक्राचा वक्री नेपच्यूनशी  प्रतियोग  असता घटस्फोट, वैवाहिक जीवनात नाट्यमय घटना, मतभिन्नता ,फसवणूक असे अनेक प्रकारचे तीव्र अशुभ फळं मिळतात.

◾ चंद्र कुंडलीनुसार लग्न स्थान व सप्तम स्थान पाप कर्तरीत असल्याने जातिकेच्या जीवनात वैवाहिक संघर्ष तसेच वेळ प्रसंगी कोर्टकचेरीची शक्यता दिसून येते.

◾ शुक्रा मागे मंगळ वैवाहिक जीवनात बदनामी परिणामी घटस्फोट.

     ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सप्तम स्थानास समाधान कारक गुण असले तरी वैवाहिक सुखाचा कारक मंगळाने फक्त ३ गुण दिले तर शुक्राने ४ गुण दिले आहेत. वैवाहिक सुख समाधान कारक नाही हेच यावरून दिसून येते.

 

३५.४) जातिकेने आत्महत्या केली आहे. कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

◾ शरीराच्या संवेदनशील तंत्रावर चंद्राचा अधिकार असतो. चंद्र जर शनि ,मंगळ ,राहू, केतू, नेपच्यून इत्यादी ग्रहांच्या प्रभावात आला असल्यास मनावर परिणाम कारक ठरणाऱ्या कृती घडतात आणि व्यक्ती एखादा गुन्हा, आत्महत्या, वाईट कर्म करण्यास प्रवृत्त होते.

◾ लग्न , तृतीय, चतुर्थ ,पंचम, अष्टम तसेच व्यय भाव आणि त्यांचे  स्वामी ग्रह , मंगळ ,गुरु, बुध ,चंद्र , राहू व त्यांचे राशीस्वामी यावर जेव्हा रवि,चंद्राचा तसेच इतर पाप ग्रहांचा अशुभ प्रभाव पडतो तेव्हा अशी व्यक्ती स्वतःच्या  मृत्यूस स्वत: कारणीभूत ठरते. आणि आत्मघात किंवा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होते.

◾ जातिकेच्या कुंडलीत लग्नेश रवि मेष राशीत कृत्तिका नक्षत्रात असून वक्री व स्तंभी असलेल्या बुधाच्या अंशात्मक युतीत आहे. शिवाय वक्री शनि व प्लुटोच्या प्रतियोगात आहे तसेच रविचा शनीशी देखील प्रतियोग आहे.

◾ वक्री शनिचा वक्री व स्तंभी असलेल्या बुधाशी प्रतियोग असल्याने गळफास लावून आत्महत्या केली असण्याची शक्यता.

◾ रवी उच्चीचा असला तरी मारकेश बुधाच्या युतीत.D 9 कुंडलीत रवि चतुर्थात बुध युक्त धनु नवमांशी स्थानबल नाही.

◾ शनी उच्चीचा असला तरी वक्री असून वक्री प्लुटोच्या अंशात्मक युतीत तर D 9 कुंडलीत शनि शत्रू राशीत.

◾चंद्र उच्चीचा असला तरी मंगळाच्या अंशात्मक युतीत शिवाय दोन्ही कृतिका या क्रुर  नक्षत्रात मानसिक दृष्ट्या जबरदस्त परिणाम करणारी स्थिती.

◾ अष्टमेश गुरू वक्री असून वक्री हर्षलच्या अंशात्मक युतीत ही स्थिती अपघात किंवा दुर्घटनेस कारणीभूत.

◾जर लग्न ,चतुर्थ ,पंचम, चंद्र, बुध हे निर्बल असता  तसेच ग्रह पापग्रहाने युक्त, दृष्ट असता व्यक्तीची मानसिक स्थिती बिघडण्यास कारणीभूत होते.

◾ बुध हा चंद्र ,रविजवळ असल्याने खूपच निर्बल झाला आहे.

◾ मंगळ हा ग्रह निसर्ग कुंडलीत मेष वृश्चिक या राशींचा स्वामी असून जीवन व मृत्यूचे प्रतिक आहे. म्हणून हिंसा , भयानक मृत्यू भांडण-तंटे अत्याचाराने मृत्यू या सर्वांचच प्रतिक आहे. जातिकेच्या कुंडलीत मंगळ दशमात चंद्राच्या अंशात्मक युतीत कृत्तिका नक्षत्र वक्री हर्षलच्या प्रतियोगात.

◾गुरु जर पापग्रहाने युक्त व दृष्टी असेल तर जीवनात असफलता, निराशा आल्याने व्यक्ती आत्महत्येस प्रवृत्त होते. जातिकेच्या कुंडलीत गुरू अष्टमेश शिवाय वक्री चतुर्थात व वक्री हर्षलच्या पूर्ण युतीत वृश्चिक राशीत , मंगळाच्या प्रतियोगात शिवाय गुरू, हर्षल दोन्ही शनीच्या नक्षत्रात.

◾ नेपच्यून ग्रह देखील भयंकर निराशा भ्रम करत असल्याने जातिकेच्या कुंडलीत वक्री नेपच्यूनच्या प्रतियोगात शुक्र आर्द्रा नक्षत्रात मिथून राशीत विराजमान आहे.तसेच नेपच्यून , केतूच्या अंशात्मक युतीत दोन्ही मूळ नक्षत्रात.

◾गोचर कुंडलीचा विचार केला असता चंद्राच्या कलातील अस्थिरतेमुळे आत्महत्येच्या घटना एकादशी, अमावस्या व पौर्णिमा या दिवसांच्या जवळपास होत असतात जात

 

िकेच्या कुंडलीत कृष्णपक्षातील नवमी तिथि होती.

◾चंद्र हा मनाचा कारक ग्रह असल्याने चंद्र नीच राशीत शिवाय ज्येष्ठा या बुधाच्या  क्रूर नक्षत्रात आत्महत्येचा विचार मनात येण्यास कारणीभूत स्थिती.

◾ गोचर कुंडली मध्ये मंगळ केतु युति अष्टमात अंगारक योग परिणामी जातिकेमध्ये अत्यंत क्रोध,  आक्रमक बनून नकारात्मक भावना उत्पन्न झाली असण्याची शक्यता.

◾ गोचर कुंडलीत अष्टमातील मंगळ जर पापग्रहाने बाधित असेल तर आकस्मिक तडकाफडकी मरण सुचवतो. बऱ्याच अपघातप्रवण कुंडलीमध्ये हा योग आढळून येतो.

◾ दशमस्थानातील व नवमेश केतू किंवा राहू युक्त असता अकस्मात मृत्यू दर्शवतो. मूळ कुंडलीतील दशमात मंगळ नवमेश मंगळ अष्टमात केतु युक्त.

◾ एखादी दुर्घटना होते तेव्हा राहू ग्रह कारणीभूत ठरतो गोचर कुंडलीत राहू व्ययेश मंगळ प्रतियोग. शिवाय राहू/मंगळ/शुक्र/शुक्र/राहू अशी महादशा सुरू होती. राहूचा प्रभाव असेल तर भ्रम निर्माण होऊन व्यक्ती आत्महत्येस प्रवृत्त होते.

◾ निर्णयक्षमतेचा कारक ग्रह बुध ,रवी, नेपच्यून या पाप ग्रहांनी युक्त असून कुंडलीत रवी शत्रू राशीत बुध ,नेपच्यून युक्त तर चंद्र नीचेचा सप्तमात जातिका भ्रमित होऊन निर्णय क्षमता प्रभावित झाल्याने आत्महत्येस प्रवृत्त झाली असावी.

◾ सिंह हे स्थिर लग्न असल्याने मंगळ हा बाधकेश देखील आहे.

◾ मूळ कुंडलीतील राहू वरून राहू चे गोचर भ्रमण तर केतु वरून केतू चे गोचर भ्रमण. तसेच मूळ कुंडलीतील षष्ठावरून शनि चे गोचर भ्रमण सुरू होते.

◾ लग्नेश रवि चर राशीत व अष्टमेश गुरु स्थिर राशीत यांचा विचार केला असता मध्यायू योगाची दिसते‌.

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 18 (06-04-2022)

जातक 18

जातिका ३६

जन्मतारीख – 8/01/1982

जन्मवेळ – 10.45 Am

जन्मठिकाण-  Jalgaon

 

१) प्रेमविवाह की आयोजित विवाह झाला असावा? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

२) वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल?

३)संततीसौख्य कसे असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

४) जातिकेचे आरोग्य कसे असेल? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

 

३६.१) प्रेम विवाह की आयोजित विवाह झाला असावा? ग्रहस्थिती च्या आधारे स्पष्ट करा?

◾ जातिकेचे  कुंभ हे स्थिर लग्न उदित होत असून २६ अंशावर पूर्वा भाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात आहे. लग्नेश शनि २८ अंशावर  अष्टमात कन्या राशीत मंगळ युक्त गंडांतात आहे.

◾ चंद्र मिथुन राशीत ०१ अंशावर भावारंभी मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात ग्रहण युक्त आहे.तसेच तो रवि,नेपच्यून केतूच्या प्रतियोगात आहे.

◾ राशी स्वामी व पंचमेश बुध वक्री शुक्राच्या अंशात्मक युतीत मकर राशीत व्ययात असून बुध १० अंशावर श्रवण या चंद्राच्या नक्षत्रात आहे.

◾ कुंभ हे शनीचे लग्न तर सप्तमात सिंह रास .लग्नेश व सप्तमेश दोन्ही शत्रु ग्रह परिणामी पती-पत्नीत विषमता असते संसार तडजोड करून करावा लागतो.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र वक्री १४ अंशावर श्रवण या चंद्राच्या नक्षत्रात. शुक्र नुसताच वक्री नाही तर तो मकर शनीच्या राशीत देखील आहे.

◾ शिवाय कुंभ हे स्थिर लग्न असल्याने शुक्र हा बाधकेश देखील आहे.

◾पंचमेश बुध वक्री शुक्राच्या युतीत , शिवाय चंद्र नेपच्यून प्रतियोग ,लाभेश गुरू भाग्यात .

◾ लग्न कुंडली व नवमांश कुंडलीत पंचमेश बुध व शुक्र हे व्ययात आहेत.

◾D 9  कुंडलीत पंचमेश शुक्र हा लाभेश मंगळ युक्त व्ययात स्वनवमांशी.

◾ लग्न कुंडलीत नवमांश कुंडलीत गुरू महाराज भाग्यस्थानात तसेच गुरुची लग्नस्थानावर दृष्टी. यावरून असे दिसते की ,जातिकेची प्रेमात फसवणूक झाली असावी.आणि नंतर जातिकेचा विवाह आयोजित स्वरुपाचा झाला असावा.

    ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾पंचम स्थानास समाधान कारक गुण असले तरी पंचमातील चंद्राने ३ तर पंचमेश बुधाने देखील ३ गुणच दिले आहेत.लाभ स्थानाला २७ गुण शुक्राचे २गुण तर व्यय स्थानाला २० गुण .पंचमेश शनिने ३ गुण तर मंगळाने ० गुण दिला आहे.

ही स्थिती देखील प्रेमात अपयश येऊन अन्य स्थळी आयोजित विवाह झाला असावा हेच सूचित करते.

 

३६.२) वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल?

◾ शनी ग्रहाचे लग्न असता पती-पत्नीत विषमता असण्याची शक्यता जास्त असते.

◾ लग्नेश व सप्तमेश हे परस्पर शत्रू असल्यामुळे वैवाहिक मतभेद संभवतात. अशा जातकांना तडजोड करून संसार टिकवावा लागतो.

◾मानसिक सुखाचा कारक चंद्र ग्रहण युक्त पंचमात मिथुन राशीत चंद्रावर शनीची दृष्टी असल्याने मानसिक निराशेत वाढ दिसून येते.

◾ गुरुची चंद्रावर दृष्टी असल्याने विरह योगामुळे पती-पत्नी दुरावा असण्याची शक्यता.

◾ बुध क्षेत्रीचा मंगळ वैवाहिक सुखासाठी चांगला नसतो.

◾ स्त्रियांच्या पत्रिकेत वैवाहिक सुखासाठी मंगळ व रविचा विचार केला जातो.

◾ मंगळ नेपच्यून दृष्टी योगामुळे विवाहात फसवणुकीची शक्यता.

◾ व्यय स्थानावरून शय्या सुखाचा विचार केला जातो.व्ययात बुधाच्या अंशात्मक युतीत शुक्र.इथे शुक्र नुसताच युतीत नाही तर तो वक्री देखील आहे शिवाय मकर या शनीच्या राशीत आहे. शनीच्या राशीत शुक्र वैवाहिक सुखास हानीकारक असतो.

◾ रवीचा शनी व मंगळाशी केंद्रयोग वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने हा योग देखील त्रासाचा आहे.

◾ भावविश्वावर परिणाम करणारे चंद्र व शुक्र हे दोन स्त्री ग्रह आहेत. वैवाहिक सुखाचा विचार करताना ते जर दूषित झाले तर वैवाहिक सुखाची हानी होते. चंद्र राहू युक्त ग्रह दोष.

◾ चंद्र नेपच्यून अंशात्मक प्रतियोग .चंद्र मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात तर नेपच्यून मूळ या केतूच्या नक्षत्रात.

◾ चंद्र हर्षल षडाष्टक योग. चंद्राच्या अष्टमातील शुक्र वैवाहिक सुखास हानिकारक.

◾ चंद्र कुंडली नुसार सप्तमात रवी केतू नेपच्यून तर सुखस्थानात  मंगळ, शनी. मंगळ शत्रू राशीत ही स्थिती देखील वरील विधानास पुष्टी देते.

◾चंद्र नेपच्यूनचा अंशात्मक प्रतियोग पती-पत्नीत वैचारिक संघर्ष दर्शवतो.

◾D 9 कुंडलीत शुक्र-मंगळ युक्त व्ययात स्वनवमांशी.

◾ मूळ कुंडलीतील लग्न शनी चतुर्थात हर्षल युक्त कन्या नवमांशी.

◾ मूळ कुंडलीत सप्तमेश रवी अष्टमात वृश्चिक नवमांशी.

◾ राशीस्वामी बुध लाभात नेपच्यून युक्त मेष या शत्रू नवमांशात.

◾स्त्रियांच्या कुंडलीत रवी हा नेपच्यून युक्त असता तसेच मंगळ दृष्ट असता स्त्रियांना पती सुख दीर्घकाळापर्यंत मिळतांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो.

     ♦️ अष्टक वर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गात लग्नस्थानाला

२३ गुण असून लग्नेश शनीने  ४ गुण सप्तमेश रवीने फक्त १ गुण दिला आहे.

◾सप्तम स्थानाला २४ गुण असून सप्तमेश रवीने ३ गुण तर लग्नेश शनीने  ४ गुण .शुक्राने ४ गुण, वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळाने ३ गुण दिले आहेत.

◾व्यय स्थानाला देखील फक्त २० गुण असून मंगळाने ० गुण दिला आहे.व्ययेश शनिने ३ दिले आहेत.

◾२+७+११या स्थानांना देखील एकूण ७९ (कमी) गुण आहेत.

त्यात शुक्राचे ९ (कमी) गुण तर मंगळाचे एकूण ११(कमी) गुण आहेत.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार केला असता , वैवाहिक सुख मनासारखे नाही हेच दर्शवते.

 

३६.३) संतती सौख्य कसे असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◾ लग्नेश शनी अष्टमात मंगळ युक्त कन्या राशीत लग्न स्थानावर गुरूची दृष्टी.

◾ पंचमात मिथुन

 

्रू राशीत चतुर्थ स्थानी विराजमान आहे. परिणामी कुठल्याही ग्रहाला बळ नाही.

◾D 30 कुंडलीत देखील लग्न केतु राहू तूळ राशीत.

 ◾लग्नेश शनी शत्रू राशीत धन स्थानात.

◾ राशीस्वामी बुध व्ययात हर्षल युक्त. मूळ कुंडलीतील अष्टमेश व्ययात.

◾ चंद्र सप्तमात नेपच्यून युक्त मेष राशीत. मूळ कुंडलीतील षष्ठेश चंद्र सप्तमात तर मंगळ मीन राशीत षष्ठात शुक्र युक्त.

◾ रवी भाग्यात मिथुन राशीत.

     ♦️ अष्टक वर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गात लग्नस्थानाला २३ गुण असून लग्नेश शनिने ४ गुण , आरोग्यकारक रवीने फक्त १ गुण तर मानसिक शांततेचा कारक व षष्ठेश चंद्राने ३ गुण दिले आहेत.

◾ अष्टमेश व राशीस्वामी बुधाने देखील २ गुण दिले आहेत.

◾ षष्ठ स्थानाला ३४ गुण असून लग्नेश शनिने ४ गुण , षष्ठेश चंद्राने ७ तर राशीस्वामी बुधाने ४ गुण .

◾ अष्टम स्थानाला २९ गुण असून लग्नेश शनिने ३ , षष्ठेश चंद्राने ३ , राशीस्वामी बुधाने ७ गुण दिले आहेत.

◾लग्नस्थानापेक्षा षष्ठ ,अष्टम स्थानाला आरोग्याच्या दृष्टीने जास्त गुण असणे ही स्थिती आरोग्याच्या काही ना काही कुरबुरी जातिकेला असाव्यात असे दिसून येते.

◾ वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता, लग्न , चंद्र, नवमांश ,D 27 ,D 30  कोणत्याही ग्रहाला आरोग्यदृष्ट्या बळ नाही परिणामी जाती केला आरोग्याच्या काही ना काही समस्या वारंवार होत राहतील हेच दिसून येते.

 

ही पुरुष रास व पुरुष नवमांश असून पंचमेश बुध व्ययात वक्री शुक्राच्या युतीत.

◾ पंचमात षष्ठेश चंद्र ०१अंशावर भावारंभी मृग नक्षत्रात असला तरी राहू २९ अंशावर पुनर्वसू या गुरूच्या पुरुष नक्षत्रात परिणामी संतती दिसावयास सामान्य स्वरूपाची असावी.

◾ पंचमेश व व्ययेश अन्योन्य योग .

◾ संतती कारक गुरू प्लुटो युक्त शत्रू राशीत भाग्यात.

◾ लाभस्थानी रवी ग्रहण युक्त व नेपच्यून युक्त. रवीची पंचम स्थानावर दृष्टी संततीस शुभ तर लाभेश गुरू भाग्यात.

◾ पंचमाचा पंचमात भाग्यात गुरू मात्र तो शत्रू राशीत प्लुटो युक्त. शिवाय गुरुची पंचम स्थानावर दृष्टी तसेच चंद्र, गुरु त्रिकोण योग.

◾ परंतु अष्टमात मंगळ ,शनी सारखे पापग्रह असून शनीची पंचमावर दृष्टी संतती सुखास अशुभ फलदायी.

◾अष्टमातील मंगळ शनियुक्त असून शत्रू राशीत परिणामी कन्या राशीच्या कारकत्वाखाली येणाऱ्या अवयवासंबंधी ऑपरेशन, शल्यक्रिया होण्याची शक्यता .शिवाय चंद्र-मंगळ केंद्रयोगामुळे मासिक पाळीच्या तक्रारी असल्याने संतती होताना त्रास झाला असण्याची शक्यता.

◾ कुटुंबेश गुरू भाग्यात असल्याने ही स्थिती शुभफलदायी.D 9  कुंडलीत देखील गुरू भाग्यात कुंभ नवमांशात.

◾ मूळ कुंडलीतील पंचमेश बुध मेष या पुरुष नवमांशात.

◾ संतती कारक गुरू देखील कुंभ या पुरुष नवमांशात.

◾चंद्र कुंडलीनुसार पंचमात तुळ रास असून संतति कारक गुरू महाराज पंचम स्थानी विराजमान आहे.

◾ मूळ कुंडलीत पंचमात चंद्र हा ग्रहण युक्त मंगळाच्या केंद्रयोगात शिवाय शनि दृष्ट गर्भपाताची जास्त शक्यता.

◾D 7 कुंडलीत मूळ कुंडलीत लग्नेश शनि कन्या या मित्र राशीत बुध युक्त. कुटुंबेश बुध कुटुंबात उच्चीचा शिवाय बुध व मूळ कुंडलीतील राशीस्वामी देखील आहे.

◾ मूळ कुंडलीतील सुखेश शुक्र पराक्रमात स्वराशीत .चंद्र देखील वर्गोत्तम आहे.

◾मात्र D 7 कुंडलीत चंद्र ,मंगळ, केतु युक्त आहे संतती कारक गुरू अष्टमात शनीच्या मकर राशीत आहे.

◾ मूळ कुंडलीतील पंचमेश बुध व्ययात वक्री शुक्राच्या अंशात्मक युतीत तर D 7 कुंडलीतील पंचमेश गुरु महाराज षष्ठात नीचेचे मकर राशीत .

दोन्ही कुंडलीतील पंचमेश त्रिक स्थानी असल्यामुळे जातिकेला संततीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही स्थिती चांगली नाही.तसेच आजारपणावर जास्त खर्च करावा लागू शकतो.

   ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गात पंचमाला ३० गुण असून लग्नेश शनिने ४ गुण ,राशी स्वामी बुधाने ३ , चंद्राने ३ गुण, शिवाय संतती कारक गुरूने ५ गुण रवि व शुक्राने  अनुक्रमे ६ व ५गुण दिले आहेत.

 

वरील ग्रहस्थितीचा स्थितीचा विचार करता, संतती कारक गुरू मूळ कुंडलीत व नवमांश कुंडलीत भाग्यात, गुरुची चंद्रावर अमृतदृष्टी, गुरु ,चंद्र त्रिकोण योग. अष्टक वर्गात पंचमाला ३० गुण व संतती कारक गुरूला ५ गुण असले तरी, चंद्र व मंगळ केंद्रयोग, पंचमेश व्ययात .चंद्रग्रहण युक्त शनीशी पंचावर दृष्टी असल्याने संतती होताना जातिकेस त्रास झाला असण्याची शक्यता तसेच संतती असली तरी संततीसुख सामान्य राहील.

 

३६.४) जातिकेचे आरोग्य कसे राहील? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

◾लग्नस्थानी कुंभ रास विराजमान असून लग्नेश व व्ययेश शनि अष्टमात मंगळ युक्त.

◾मनाचा कारक चंद्र ग्रहण युक्त तर आरोग्याचा कारक रवी देखील ग्रहण युक्त .ग्रहण योगामुळे रविचंद्राचे बळ नाही. रविवर मंगळाची दृष्टी शिवाय शनी-मंगळ यांचा रवीशी केंद्रयोग ही स्थिती आरोग्याच्या दृष्टीने अशुभ आहे.

◾ मनाचा कारक चंद्र ०१ अंशावर पंचमभावारंभी ग्रहण युक्त असून मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात. शिवाय तो षष्ठेश देखील आहे . षष्ठेश चंद्र स्वराशीचा व्ययात.

◾पराक्रमेश मंगळ शत्रू राशीत अष्टमात. हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात .मंगळ व चंद्र नक्षत्रगत अन्योन्ययोग.

◾मंगळा बरोबरच लग्नेश व व्ययेश शनि अष्टमात चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात २८ अंशावर गंडांतात विराजमान आहे.

◾अष्टमात कन्या ही बुधाची रास कन्या राशीचा अंमल पोटावर असतो. शिवाय बुध पंचमेश व अष्टमेश आहे तसेच अष्टमात मंगळ, शनि युक्त आहे .परिणामी कन्या राशीच्या कारकत्वाखाली येणाऱ्या अवयवासंबंधी ऑपरेशन, शल्यक्रिया होण्याची शक्यता. शिवाय चंद्र मं,गळ केंद्रयोग असल्यामुळे मासिक पाळीच्या तक्रारी देखील असाव्यात.

◾ शनी-मंगळ युक्त अष्टमात आयुष्यात अपघात प्रवण स्थिती निर्माण होण्याची किंवा काही ऑपरेशन होण्याची शक्यता असते.

◾ तसेच बुध आणि शनी यांचा त्रिक स्थानातून अन्योन्य योग.

◾ शिवाय बुध राशीस्वामी तर शनि लग्नेश देखील आहे.

◾D 9 कुंडलीत चंद्र पंचमात प्लुटो युक्त तुळ नवमांशात. रवी अष्टमात वृश्चिक नवमांशात.

◾ लग्नेश व रोगकारक शनी चतुर्थात कन्या नवमांशात हर्षल युक्त.

◾D 27 कुंडलीत लग्न गुरु शत्रू राशीत.

◾ मूळ कुंडलीतील षष्ठेश चंद्र नीचेचा धनस्थानी. मंगळ, हर्षल युक्त शत्रू राशीत व्ययात.

◾ मूळ कुंडलीतील राशीस्वामी व अष्टमेश बुध सप्तमात मेष या शत्रू राशीत.

◾ मूळ लग्नेश व व्ययेश शनि भाग्यात सिंह या शत्रू राशीत .तर आरोग्याचा कारक रवी हा देखील शत

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 19 (10-04-2022)

जातक 19

जातक ३७

जन्मतारीख -28/04/1959

जन्मवेळ -3.25 Am

जन्मस्थळ- Jamner

 

१)प्रथम घटस्फोट कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

२)जातकाचा पुनर्विवाह कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा?

३) जातकाला क्षयरोग झाला होता.कोणत्या  ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा स्पष्ट करा.(साधारण जुलै 2009)

४) जातकाचे करियर किंवा व्यवसाय स्वरुप ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

 

३७.१) प्रथम घटस्फोट कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

◾ जातकाचे कुंभ हे वायू तत्वाचे लग्न उदित होत असून ते २३ अंशावर पूर्वा भाद्रपदा या गुरूच्या नक्षत्रात आहे. लग्नेश शनी धनु राशीत वक्री गतीहीन असून १३ अंशावर चंद्राच्या अंशात्मक युतीत आहे.

◾लग्नेश व सप्तमेश हे परस्पर शत्रू ग्रह असल्याने वैवाहिक जीवनात मतभेद संभवतात.अशा जातकांना तडजोड करुनच संसार टिकवावा लागतो.शनि ग्रहाचे लग्न असता पती- पत्नीत विषमता असण्याची शक्यता जास्त असते.

◾ चंद्र १८ अंशावर ,शनि या शत्रु ग्रह बरोबर शिवाय दोन्ही पूर्वाषाढा या शुक्राच्या नक्षत्रात आहेत. चंद्र शनी युती विषयोग निर्माण करीत आहे.शिवाय ही युती व्ययेश व षष्ठेशाची आहे.

परिणामी अशुभ फलदायी ठरते. अडथळे,अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा योग वैवाहिक सुखासाठी निश्चितच चांगला नाही.दांपत्यसुख नाही.

तसेच जन्मतः च साडेसाती देखील .

◾ राशी स्वामी व लाभेश गुरू वक्री वृश्चिक राशीत ०६ अंशावर दशमभावारंभी अनुराधा या शनीच्या नक्षत्रात.

◾सप्तम स्थानात प्लुटो वक्री ०८ अंशावर भावारंभी मघा या केतूच्या नक्षत्रात.ही स्थिती म्हणजे वैवाहिक जीवनात काहीतरी अघटीत घडणाराच योग.

◾सप्तमेश रवि उच्चीचा पराक्रमात १३ अंशावर भरणी या शुक्राच्या नक्षत्रात.

◾बुध क्षेत्रीचा मंगळ वैवाहिक सुखास अशुभ फलदायी.शिवाय मंगळ ,बुध कुयोग ,बुध नीचेचा बोलण्याने माणसे दुखावली जातात.

◾ पुरुषांच्या पत्रिकेत चंद्र व शुक्र यांचा विचार वैवाहिक सुखासाठी केला जातो. चंद्र दुषित असून शुक्र चतुर्थात स्वराशीचा २२ अंशावर रोहिणी या चंद्राच्या नक्षत्रात चंद्र शुक्राचा नक्षत्रगत अन्योन्य योग.

◾ शुक्र पापकर्तरीत शिवाय शुक्राचा वक्री शनि वक्री नेपच्यून शी षडाष्टक योग परिणामी वैवाहिक सुखास हा योग अत्यंत वाईट. शुक्राच्या सप्तमात वक्री गुरु वृश्चिकेचा ०६ अंशावर अनुराधा या शनीच्या नक्षत्रात. शिवाय शुक्राच्या अष्टम व व्यय स्थानात देखील पापग्रह.

◾ राशी कुंडली नुसार चंद्राच्या सप्तमात मंगळ मिथुन या शत्रू राशीत १६ अंशावर आर्द्रा या राहुच्या नक्षत्रात, शनी मंगळ अंशात्मक प्रतियोग ही स्थिती घटस्फोटास कारणीभूत ठरली.

◾ राशी कुंडली नुसार देखील सप्तमेश बुध नीच राशीत त्यामुळे जोडीदाराशी वागण्याची पद्धत विपरीत असते.

◾ रवी ,नेपच्यून वक्री प्रतियोग शिवाय सप्तमात व प्लुटो वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने अशुभ स्थिती परिणामी घटस्फोट.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र पापकर्तरीत , लग्न कुंडलीतील सप्तम स्थानात प्लुटो वक्री मघा नक्षत्रात. सप्तम स्थान पापकर्तरीत , चंद्राच्या सप्तमात, अष्टमात पापग्रह.

◾ चंद्र कुंडलीनुसार लग्नी व सप्तमात द्विस्वभाव राशी . इतकेच नाही तर सप्तमेश बुध केतू च्या अंशात्मक युतीत मीन या द्विस्वभाव राशीत. ही स्थिती देखील घटस्फोटास कारणीभूत ठरली असावी.

◾ लग्न कुंडलीनुसार कुटुंब स्थानातील पापग्रहांचे अधिष्ठान वैवाहिक सुखास अत्यंत वाईट.

कारण ते सप्तमाचे अष्टम स्थान असून पूर्णपणे दूषित झाले आहे.

◾ बुध नीचेचा केतूच्या अंशात्मक युतीत मीन राशीत अष्टमात राहू कन्या राशीत.

◾D 9 कुंडलीत मूळ लग्नेश शनी सिंह या शत्रू नवमांशी पंचमात.मूळ सप्तमेश व गुरू युक्त.

◾D 9 कुंडलीत सप्तमेश शुक्र शत्रू राशीत पापकर्तरीत चतुर्थ नवमांशात. शुक्राच्या षष्ठ, सप्तम, अष्टम व व्यय स्थानात पापग्रहांचे आधिक्य.

♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टक वर्गात लग्न स्थानाला ३३ बिंदू असून सप्तम स्थानाला  फक्त २५ बिंदू असल्याने समतोल बिघडला आहे.सप्तमेश रविने २ बिंदू ,लग्नेश शनिने २ बिंदू ,चंद्राने ३ बिंदू , राशीस्वामी बुधाने ४ बिंदू दिले आहेत.

कुटुंब स्थानात २९ गुण असून रवि   ३, चंद्र ३, मंगळ ३ ,शनि ३ बिंदू दिले आहेत.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाचा प्रथम घटस्फोट झाला असावा.

 

३७.२) जातकाचा पुनर्विवाह कोणत्या ग्रहस्थिती मुळे झाला असावा?

◾ लग्नेश व सप्तमेश शत्रू ग्रह असताना वैवाहिक जीवनात तडजोड करूनच संसार करावा लागतो. शनी ग्रहाचे लग्न असता पती-पत्नीत विषमता असते.

◾ शिवाय चंद्र शनीच्या अंशात्मक युतीत असल्याने विष योग निर्माण होत असल्याने वैवाहिक सुख मनासारखे नाही.

◾ सप्तमेश रवी उच्चीचा तोदेखील पराक्रमात तर लग्नेश शनी गतीहीन असल्याने जोडीदाराचे जास्त वर्चस्व परिणामी पहिला घटस्फोट झाला.

◾ इतकेच नाही तर सप्तमात वक्री प्लुटो भावारंभी असल्याने वैवाहिक जीवनात काहीतरी अघटित घडणार योग.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र पापकर्तरीत, वक्री शनिची मंगळाशी अंशात्मक प्रतियुती.

◾ धनस्थानातील पापग्रहांचे अधिष्ठान वैवाहिक सुखास अत्यंत वाईट. कारण ते सप्तमाचे अष्टम स्थान असून पूर्णपणे दूषित झाले आहे .तसेच धनस्थानातील पापग्रह एकापेक्षा जास्त विवाहास पोषक असतात.

◾ चंद्र द्विस्वभाव राशीत चंद्राच्या सप्तमात मंगळ आर्द्रा नक्षत्रात मिथून राशीत शिवाय तो देखील द्विस्वभाव राशीत.

(मंगळ दोष).

इतकेच नाही तर राशी कु

 

ंडलीचा सप्तमेश बुध देखील नीचेचा केतुच्या अंशात्मक युतीत मीन या द्विस्वभाव राशीत .

◾चंद्राच्या सप्तमात मंगळ ,शनी असता पुनर्विवाहाची शक्यता असते. तसेच सप्तमेश रवि बलवान असल्याने देखील पुनर्विवाह झाला .

◾ लग्नावर वक्री शनीची दृष्टी.

◾ अष्टमस्थानात राहु विराजमान असून शुक्राच्या षष्ठ, अष्टम ,व्ययस्थानी पापग्रह आहेत.

◾सप्तमाचा व्ययस्थानी अर्थात षष्ठात कर्क रास असून हर्षल आश्लेषा या बुधाच्या नक्षत्रात तर सप्तमाचे द्वितीय स्थानी कन्या राशीत राहू हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ पुनर्विवाहाचा विचार करताना भाग्य स्थानाचा विचार करावा लागतो.भाग्यात तूळ राशीत वक्री नेपच्यून विराजमान असून भाग्येश शुक्र वृषभ या स्वराशीत चतुर्थात विराजमान आहे.

जातकाचे स्थिर लग्न असल्याने शुक्र हा या पत्रिकेत बाधकेश देखील आहे.

सप्तमाचा भाग्यात मेष राशीत रवी उच्चीचा विराजमान आहे ही स्थिती पुनर्विवाह पोषक आहे.

◾D 9 कुंडलीत देखील मूळ लग्नेश व सप्तमेश शनि व रवि शत्रू राशीत पंचम नवमांशात गुरु युक्त.

◾D 9 कुंडलीत  सप्तमेश शुक्र शत्रू राशीत पापकर्तरीत.

◾D 9 कुंडलीत शुक्राचा षष्ठम ,सप्तम, अष्टम व व्यय स्थानात पापग्रहांचे आधिक्य.

   ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

लग्न स्थानाला सर्वाष्टक वर्गात ३३ बिंदू तर सप्तमाला २५बिंदू असल्याने समतोल बिघडला आहे.तसेच द्वितीय विवाह भाग्य स्थानावरून पाहतो तर तिथे ३२ बिंदू आहेत. म्हणून पुनर्विवाह झाला. विवाहाचा कारक शुक्र चतुर्थात वृषभ या स्वराशीत आहे. तिथे २७ बिंदू आहेत. शुक्राच्या सप्तमात २५ बिंदू आहेत. नक्षत्रस्वामीने चंद्र भिन्नाष्टकात ० बिंदू दिला आहे.परिणामी जातकाची मानसिकता जोडीदाराबद्दल सकारात्मक नाही.

 

वरील सर्व ग्रहस्थितीचा विचार करता पुनर्विवाहानंतर देखील जातकाला वैवाहिक सुख साधारण असण्याची शक्यता दिसून येते.

 

३७.३) जातकाला क्षयरोग झाला होता. कोणत्या ग्रहस्थितीमुळे झाला असावा स्पष्ट करा.(साधारण जुलै२००९)

◾ लग्नस्थानी कुंभ ही वायुतत्वाची रास उदित होत असून लग्नेश व्ययेश शनि गतीहीन असून लाभात षष्ठेश चंद्राच्या अंशात्मक युतीत विषयोग निर्माण करीत आहे. शिवाय मानसिक विषादात देखील भर घालणारी ही युती आहे. शिवाय शनि वक्री देखील आहे तसेच षष्ठाचा अष्टमेश देखील आहे.

◾ आरोग्यकारक रवी उच्चीचा असला तरी त्याचा स्वामी मंगळ शत्रु राशीत रवि बलहीन.

◾ वक्री शनि ची मंगळशी अंशात्मक प्रतियुती आरोग्याच्या दृष्टीने अशुभ असून उत्तरायुष्यात शरीर पीडा होण्याची संभावना जास्त असते.

◾ शनि मंगळ अंशात्मक प्रतियुती कुंडलीत अपघात प्रवण स्थिती किंवा जीवनात काही ऑपरेशन सुद्धा होऊ शकतात.

शिवाय मंगळ आद्रा या राहूच्या क्रूर नक्षत्रात.

◾ पत्रिकेत मंगळ, हर्षल, नेपच्यून, प्लुटो असे चार ग्रह क्रूर नक्षत्रात असल्याने आरोग्यविषयक समस्या असतात.

◾ षष्ठात कर्क रास असून हर्षल आश्लेषा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात तर षष्ठेश चंद्र शनीच्या अंशात्मक युतीत व मंगळाच्या प्रतीयुतीत.

◾ लग्नेश षष्ठेश अंशात्मक युती लाभात व्ययेश देखील शनीच आहे.

◾ क्षयरोग हा मुख्यत: छातीशी संबंधित रोग आहे . क्षयरोग हा जरी गळा, हाडाचा देखील असला तरी फुफ्फुसांचा क्षयरोग हा मुख्य असतो. कारण जन्मकुंडलीत चतुर्थ आणि पंचम स्थान हे छातीशी संबंधित मानले जाते. या स्थानी पाप ग्रहांचे अधिक्य ,दृष्टी असता तसेच ही  स्थाने मारकेशाशी संबंधित असता अशुभ फलदायी ठरतात.

◾ क्षयरोग जिवाणूंपासून होत असला तरी क्षय रोगात धातु क्षय, रक्तसंबंधी व श्वसन क्रियेचा देखील संबंध असतो. म्हणून शुक्र हा धातूंचा कारक ग्रह तर रक्ताचा कारक चंद्र ग्रह शिवाय गळा ,छाती ,फुफ्फुसांचा कारक देखील चंद्र , कफविकाराचा कारक शुक्र व चंद्र आणि शनि व राहू तसेच बुध व चंद्र यांना श्वासाचा कारक मानतात. चंद्र, मंगळ ,शुक्र ,शनि आणि राहू यांच्या पत्रिकेतील स्थिती वरूनच क्षयरोगाची कल्पना येऊ शकते.

◾ सदर पत्रिकेत चतुर्थात स्वराशीचा शुक्र असून शुक्रावर वक्री गुरु व राहूची दृष्टी आहे.पंचमात शत्रू राशीत मंगळ हा अग्नी तत्वाचा कारक ग्रह आर्द्रा या राहुच्या जलतत्वाच्या   नक्षत्रात तर मिथून या वायु राशीत विराजमान आहे.

◾सगळ्यात महत्त्वाची ग्रहस्थिती म्हणजे षष्ठेश चंद्राची लग्नेश शनीशी अंशात्मक युती, शिवाय दोन्ही परस्पर शत्रु ग्रह.

◾ लग्नेश वक्री शनी व षष्ठेश चंद्राची अंशात्मक युती असून ते दोघे मंगळाशी प्रतियुती करीत आहे. राहू देखील कन्या राशीत अष्टम स्थानी विराजमान आहे.

◾D 9 कुंडलीत मूळ  लग्नेश शनी व सप्तमेश रवि शत्रू राशीत रवी आणि गुरूने युक्त पंचम नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत षष्ठात चंद्र कन्या नवमांशात. तर अष्टमात बुध वृश्चिक ह्या शत्रू नवमांशात.

◾D 27  कुंडलीत मुळ लग्नेश शनि व D 27 लग्नेश बुध मित्र .मात्र मूळ लग्नेश व D 27 लग्नेश दोन्ही नीचेचे.

◾D 27 कुंडलीत मुळ लग्नेश शनी हा D 27 मध्ये अष्टमेश असून तो लाभात नीचेचा रवियुक्त आहे.

◾D 27 कुंडलीत सप्तमात धनु राशीत मंगळ , षष्

 

ठेश सप्तमात.लग्नी  हर्षल ,गुरु मिथून राशीत.षष्ठात वृश्चिक रास असून प्लुटो ,राहू युक्त आहे.वृश्चिक रास ही राहू साठी अनुकूल नाही.

D 30 कुंडलीत मूळ लग्नेश शनी सप्तमात मंगळ, रवी, नेपच्यून युक्त धनु राशीत.तर लग्नेश बुध या ही कुंडलीत नीचेचा ,राहू व हर्षल ,केतूयुक्त मीन राशीत दशमात.

    ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टक वर्गात लग्न स्थानाला ३३ बिंदू तर लग्नेश शनीने ५ बिंदू , आरोग्यकारक रवीने ४ बिंदू ,मंगळाने ३ बिंदू दिले आहेत.

षष्ठ स्थानाला ३१ बिंदू असून शनिने मात्र २ च बिंदू दिले आहेत.

◾जुलै २००९ मध्ये राहू मध्ये षष्ठेश चंद्राची अंतर्दशा सुरू झाली होती.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातकाला क्षयरोग झाला होता तसेच जातकाच्या आरोग्याच्या तक्रारी अधुनमधुन डोके वर काढतील.

 

३७.४)जातकाचे करियर किंवा व्यवसाय स्वरुप ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

◾ जातकाचे कुंभ  लग्न उदित होत असून लग्नेश शनि वक्री असून चंद्राच्या अंशात्मक युतीत लाभात विराजमान आहे.

◾दशमस्थानी वृश्चिक रास असून दशमात धनेश व लाभेश गुरू वक्री अनुराधा या शनीच्या नक्षत्रात आहे.

◾दशमेश मंगळ मिथून या शत्रूराशीत आर्द्रा या राहुच्या नक्षत्रात पंचमस्थानी विराजमान आहे.

◾ लग्नेश शनी व दशमेश मंगळाची अंशात्मक प्रतियुती होत आहे.जातक नोकरी करीत असावा.

◾ दशमस्थानावर शुक्राचा देखील वक्री गुरुशी प्रतियोग होत आहे.षष्ठ स्थानात कर्क रास असून हर्षल आश्लेषा या बुधाच्या नक्षत्रात आहे.

◾ षष्ठेश चंद्र लाभात शनीच्या अंशात्मक युतीत.

◾ चंद्र कुंडली नुसार लग्नेश गुरू व्ययात वक्री तर दशमेश बुध चतुर्थात नीचेचा केतूच्या अंशात्मक युतीत.दशमस्थानावर दृष्टी.

◾लग्न स्थानातील शनि चंद्राचा पंचमातील उच्चीच्या रविशी नवपंचम योग होत आहे.

◾षष्ठ स्थानात शुक्र स्वराशीत विराजमान आहे.

◾D 9 कुंडलीत लग्नेश मंगळ व दशमेश शनि समोरासमोर तसेच मूळ कुंडलीतील उच्चीचा रवी शनी ,गुरु युक्त सिंह राशीत पंचम नवमांशात.

◾ षष्ठात कन्या नवमांशात चंद्र असून षष्ठेश बुध अष्टमात वृश्चिक नवमांशात.

◾D 10 कुंडलीत मूळ कुंडलीचा लग्नेश शनी व दशमांश कुंडली चा लग्नेश बुध मित्र आहेत. मूळ कुंडलीचा दशमेश मंगळ व दशमांश कुंडली चा दशमेश बुध एकमेकांचे शत्रू आहेत.

◾D 10 कुंडलीचा दशमेश बुध अष्टमात मेष राशीत षष्ठेश शनी युक्त जातक नोकरी करत असावा या विधानाला पुष्टी मिळते.

◾ शिवाय दशमांश कुंडली चा दशमेश चर राशीत असल्याने जातक नोकरी करेल.

◾ मूळ कुंडलीतील मंगळ दशमांश कुंडलीत तृतीयात राहू युक्त वृश्चिक या स्वराशीत विराजमान आहे.

    ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टक वर्गात दशमस्थानाला २५ बिंदू असून दशमेश मंगळाने १,उच्चीच्या रविने ४,षष्ठेश चंद्राने ५ बिंदू तर धनेश व लाभेश गुरूने ५ बिंदू दिले आहेत.

◾षष्ठ स्थानाला ३१ बिंदू असून षष्ठेश चंद्राने व दशमेश मंगळाने प्रत्येकी ४-४ बिंदू दिले आहेत.

◾सर्वाष्टक वर्गात ६+१०+११ स्थानांना एकूण ८४ बिंदू तर ७+१०+११ या स्थानांना एकूण ७८ बिंदू आहेत.

षष्ठ दशम व लाभ स्थानाला जास्त बिंदू असल्याने जातक नोकरी करीत असावा त्याचे करिअर नोकरीत आहे. या विधानाला दुजोरा मिळतो.लेखनिक ,क्लर्क ,

अध्यापन क्षेत्र ,पत्रकार ,बॅंक खाते इ.ठिकाणी.

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 20 (11-04-2022)

जातक 20

जातिका ३८

जन्मतारीख-26/07/1965

जन्मवेळ- 7.00 Am

जन्मस्थळ -Bhusawal

 

१) ग्रहस्थितीच्या आधारे जातिकेच्या स्वभावाचे वर्णन करा.

२)जातिकेचा प्रथम घटस्फोट कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

३)जातिकेचा पुनर्विवाह कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा? ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

४) वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल? ग्रहस्थितीनुसार स्पष्ट करा.

 

जातिका ३८

३८.१) जातिकेचे कर्क हे जलतत्वाचे लग्न उदित होत असून २२ अंशावर आश्लेषा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे. आश्लेषा नक्षत्र असलेली जातिका ही धूर्त ,मानी, स्वातंत्र्यप्रिय असते. शिवाय रवि लग्न असल्याने तापट,फटकळपणा असतो.रविसारखा अग्नी तत्वाचा ग्रह जलराशीत असल्याने आत्मविश्वास कमी.

◾कर्क लग्न हे संवेदनशील लग्न असल्याने भावनातिरेक होण्याची शक्यता जास्त असते.रविमुळे महत्त्वाकांक्षी स्वभाव . चंद्र मृग नक्षत्रात चतुर ,लबाड ,बोलका स्वभाव.

◾मूळातच हे लग्न जलतत्वाचे असल्याने भावनाप्रधान ,जरासेही मनाविरुद्ध गेल्यास वाईट वाटून घेणारा स्वभाव,मनाने अस्थिर ,चंचल, कुटुंबाबद्दल प्रेम , वात्सल्य असणारा स्वभाव असतो.

◾चंद्राची रास असल्याने मूळातच मातृहृदयी असते. मिथुन रास बोलका स्वभाव, नीटनेटकेपणा अंगी असतो.

चंद्र मिथुन राशीत व्ययात ,लग्नेश व्ययात अविचारी वृत्ती,चैनी स्वभाव असून अशा व्यक्ती या बुद्धिमान हजरजबाबी बोलक्या व लहरी स्वभावाच्या असतात. द्विस्वभाव रास असल्याने धरसोड वृत्ती अंगी असते . चिकित्सक स्वभाव असून सगळ्या गोष्टींचे थोडेथोडे ज्ञान अवगत असते. लाघवी असून चंद्र व्ययात असल्याने एककल्ली, चिंतनशील स्वभाव असतो.

◾ सिंहेचा शुक्र शत्रू राशीत वाचास्थानी वाणी कारक बुधाच्या अंशात्मक युतीत . अशा व्यक्ती नको तितक्या मानी, स्वभावात अहंकाराचा भाग जास्त असतो. थोड्या हट्टी व हेकेखोर असतात.

परिस्थितीशी जुळवून घेण्यापेक्षा परिस्थितीवर सतत मात करण्याची ईर्षा असते.

◾  पराक्रमातील मंगळामुळे धाडसी ,साहसीपणा, बोलण्यात कटुता, रागावर नियंत्रण मिळवल्यास उत्तम.

◾वाणी कारक बुधाची शुक्राशी अंशात्मक युती असून हर्षल,प्लुटो या पापग्रहांनी तो युक्त आहे. या स्थानातील बुध शुभ ,अशुभ दोन्ही प्रकारचे फळ देतो.बुध मघा या केतूच्या नक्षत्रात गर्विष्ठपणा,

बोलण्यात लाघवीपणा, माधुर्य देतो .पण कोपरखळी मारणे, दुसर्‍याला लागेल असे बोलणे हे ही दुर्गुण पापग्रहांनी युक्त असल्याने येतात.वाचास्थानी हर्षल छानछोकीवर जास्त खर्च करण्याची वृत्ती.उधळ्या स्वभाव ,खर्चिक वृत्ती अंगी जास्त असते.

◾ लाभातील गुरु समाधानी वृत्ती परोपकारी व्यक्तिमत्व उदारता देतो शुक्र वाणी स्थानात असल्याने बुद्धिमान मनमिळावू पणा,अष्टमातील शनि आळशीपणा ,लबाडपणा देतो . मानसिक अस्वस्थता देतो.

 

३८.२)जातिकेचा प्रथम घटस्फोट कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा ? ग्रहस्थितीच्या आधारे सांगा.

◾ जातिकेचे कर्क हे जलतत्वाचे लग्न उदित होत असून २२ अंशावर आश्लेषा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.लग्नस्थानी रवि ०९ अंशावर भावारंभी पुष्य या शनिच्या शत्रू नक्षत्रात.

◾ लग्नेश चंद्र व्ययात मिथुन राशीत ०५ अंशावर भावारंभी मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात.

◾ सप्तम स्थान याचा विचार केला असता सप्तमेश शनी मूल राशीत वक्री असून अष्टमात आहे.

सप्तमेश षष्ठात किंवा अष्टमात असणे ही स्थिती वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने अशुभ.

◾ शनि नुसता वक्री अष्टमात नाही तर तो हर्षल प्लुटोच्या अंशात्मक प्रतियोगात देखील आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र शत्रू राशीत ०७ अंशावर भावारंभी बुधाच्या अंशात्मक युतीत दोघेही मघा या केतूच्या नक्षत्रात.

◾ बाधकेश शुक्राची नाशकेश बुधाशी अंशात्मक युती ती देखील कुटुंबस्थानी.

◾ स्त्रियांच्या पत्रिकेत मंगळ व रवीचा विचार वैवाहिक सुखासाठी केला जातो.रवि धनेश असून लग्नी कर्क राशीत शनीच्या नक्षत्रात आहे.तर मंगळ २१ अंशावर कन्या या शत्रू राशीत हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात आहे.शिवाय मंगळाचा वक्री शनीचे षडाष्टक योग देखील होत आहे तर चंद्राशी केंद्रयोग होत आहे.

◾ राशीस्वामी बुध शुक्राच्या अंशात्मक युतीत मघा नक्षत्रात हर्षल, प्लुटो युक्त कुटुंब स्थानात. पत्रिकेतील कुटुंब स्थानातील पापग्रहांचे अधिष्ठान वैवाहिक सुखास अत्यंत वाईट कारण ते सप्तमाचे अष्टम स्थान असून पूर्णपणे दूषित झाले आहे तसेच बुध क्षेत्रीचा मंगळ वैवाहिक सुखास अनुकूल नाही.

◾ पत्रिकेतील गुरू राहू चांडाळ योग देखील लाभस्थानात असून गुरु शत्रू राशीत देखील आहे. परिणामी जातिकेला संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करावे लागेल.

◾ चंद्र कुंडलीनुसार चंद्राच्या चतुर्थात मंगळ. मांगलिक कुंडली. इतकेच नाही तर D 9 कुंडलीत देखील वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळ सप्तमात कर्क नवमांशात निम्न मंगळ दोष दर्शवतो. तर रवी भाग्यात हर्षल, गुरु युक्त कन्या  नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत सप्तमेश शनि नीचेचा चतुर्थात मेष नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत चंद्र देखील नीचेचा लाभात वृश्चिक नवमांशात. परिणामी चंद्र, मंगळ, शनि या ग्रहांचे बळ कमी झाले आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र शत्रू राशीत पापकर्तरीत, पाप ग्रह युक्त व दृष्ट असल्याने शुक्राचे कारकत्व दूषित झाले आहे.

◾D 9 कुंडलीत शनी-राहू युक्त मिथुन राशीत षष्ठ नवमांशी.

◾ वाचा स्थानात वाणीचा कारक बुध शुक्राच्या युतीत असून मघा या केतूच्या नक्षत्रात असल्याने तसेच हर्षल ,प्लुटो या  पापग्रहांनी युक्त व वक्री शनी

 

ने दृष्ट असल्याने दूषित झाला आहे.

परिणामी जातिकेचे बोलणे खोचक, गोड बोलून आपले काम काढून घेणे त्यात लग्नी रवि असल्याने मी म्हणेल तीच पूर्वदिशा जोडीदारापेक्षा आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याकडे कल.

◾सिंहेचा शुक्र वाचा स्थानात असल्याने व्यक्ती नको तितक्या मानी ,अहंकारी ,हट्टी ,हेकेखोर असतात शिवाय हा शुक्र वैवाहिक जीवनाचा कारक असल्याने वैवाहिक जीवनाविषयीची मते व त्यांची जोडीदाराशी वागण्याची पद्धत यात मनातच प्रचंड संघर्ष असतो.

◾ बाधकेश शुक्राच्या प्रतियोगात शनि शिवाय तो वक्री असल्याने वैवाहिक जीवनात सुख लाभू देत नाही.

 परिणामी घटस्फोटात परिणीती झाली असावी.

    ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टकवर्गानुसार , लग्न स्थानाला २८ बिंदू असून लग्नेश चंद्राने २ बिंदू ,मंगळ व शुक्राने प्रत्येकी ३-३ गुणच दिले आहेत.

◾सप्तम स्थानाला देखील २३ बिंदू असून सप्तमेश शनिने ४ बिंदू , बुध,चंद्राने प्रत्येकी २-२ बिंदू तर वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळाने २ बिंदू , शुक्राने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾ कुटुंब स्थानात देखील २५ बिंदू असून लग्नेश चंद्र व सप्तमेश शनी ने प्रत्येकी २-२ बिंदू दिले आहेत. मंगळाने ४ बिंदू दिले आहेत.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातिकेचा प्रथम घटस्फोट झाला असावा.

 

३८.३) जातिकेचा पुनर्विवाह कोणत्या कारणांमुळे झाला असावा. ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

◾ जातिकेचे कर्क हे जलतत्वाचे लग्न उदित होत असून २२ अंशावर आश्लेषा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.लग्नस्थानी रवि ०९ अंशावर भावारंभी पुष्य या शनिच्या शत्रू नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ लग्नेश चंद्र व्ययात मिथुन राशीत ०५ अंशावर भावारंभी मृग या मंगळाच्या नक्षत्रात शिवाय पापकर्तरीत.

◾ राशीस्वामी बुध शुक्राच्या अंशात्मक युतीत मघा नक्षत्रात हर्षल,प्लुटो युक्त.

◾ सप्तम स्थानाचा विचार केला असता सप्तमेश शनी मूलत्रिकोण  राशीत वक्री असून अष्टमात आहे.

◾सप्तमेश वक्री असणे, कुटुंब स्थानात पाप ग्रहांचे आधिक्य असणे , वैवाहिक सुखास अत्यंत वाईट कारण ते सप्तमाचे अष्टम स्थान आहे. हा योग पुनर्विवाह सूचित करणारा आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र शत्रू राशीत ०७ अंशावर भावारंभी बुधाच्या अंशात्मक युतीत दोघेही मघा या केतूच्या नक्षत्रात.

◾ बाधकेश शुक्राची नाशकेश बुधाशी अंशात्मक युती ती देखील कुटुंबस्थानी.

◾ स्त्रियांच्या पत्रिकेत मंगळ व रवीचा विचार वैवाहिक सुखासाठी केला जातो.रवि धनेश असून लग्नी कर्क राशीत शनीच्या नक्षत्रात आहे.तर मंगळ २१ अंशावर कन्या या शत्रू राशीत हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात आहे.शिवाय मंगळाचा वक्री शनीशी षडाष्टक योग देखील होत आहे तर चंद्राशी केंद्रयोग होत आहे.

◾ बुध क्षेत्रीचा मंगळ वैवाहिक सुखास अनुकूल नाही.

◾ पत्रिकेतील गुरू राहू चांडाळ योग देखील लाभस्थानात असून गुरु शत्रू राशीत देखील आहे. परिणामी जातिकेला संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करावे लागेल.

◾ चंद्र कुंडली नुसार चंद्र मिथुन या द्विस्वभाव राशीत तर चंद्राच्या सप्तमात धनु हीदेखील द्विस्वभाव रास येते. सप्तमेश गुरू व्ययात राहू युक्त गुरु वृषभ या शत्रू राशीत चांडाळ योग निर्माण करीत आहे .सप्तमेश  त्रिक स्थानात असणे ही स्थिती देखील अनुकूल नाही

◾ चंद्र कुंडलीनुसार चंद्राच्या चतुर्थात मंगळ. मांगलिक कुंडली.चतुर्थातील मंगळ गृहसौख्याच्या दृष्टीने देखील अशुभ आहे.

 इतकेच नाही तर D 9 कुंडलीत देखील वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळ सप्तमात कर्क नवमांशात निम्न मंगळ दोष दर्शवतो. तर रवी भाग्यात हर्षल, गुरु युक्त कन्या  नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत सप्तमेश शनि नीचेचा चतुर्थात मेष नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीत चंद्र देखील नीचेचा लाभात वृश्चिक नवमांशात. परिणामी चंद्र, मंगळ, शनि या ग्रहांचे बळ कमी झाले आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र शत्रू राशीत पापकर्तरीत, पाप ग्रह युक्त व दृष्ट असल्याने शुक्राचे कारकत्व दूषित झाले आहे.

◾D 9 कुंडलीत शनी-राहू युक्त मिथुन राशीत षष्ठ नवमांशी.

◾D 9 कुंडलीत सप्तम नवमांश उदित होत असून मूळ सप्तमेश शनि नीचेचा चतुर्थ नवमांशी मेष राशीत.

◾सिंहेचा शुक्र वाचा स्थानात असल्याने व्यक्ती नको तितक्या मानी ,अहंकारी ,हट्टी ,हेकेखोर असतात शिवाय हा शुक्र वैवाहिक जीवनाचा कारक असल्याने वैवाहिक जीवनाविषयीची मते व त्यांची जोडीदाराशी वागण्याची पद्धत यात मनातच प्रचंड संघर्ष असतो.

◾ बाधकेश शुक्राच्या प्रतियोगात शनि शिवाय तो वक्री असल्याने वैवाहिक जीवनात सुख लाभू देत नाही.

◾लग्न , चंद्र, नवमांश कुंडलीत कुटुंब स्थानातील व सुखस्थानातील पापग्रहांचे अधिष्ठान वैवाहिक सौख्याला मारक.

◾D 9 कुंडलीत सप्तमेश चंद्र नीचेचा लाभात.तर लाभेश मंगळ सप्तमात नीचेचा.

◾ पुनर्विवाहाचा विचार भाग्य स्थानावरून केला असता भाग्येश गुरु राहू युक्त शत्रू राशीत.भाग्य स्थानावर मंगळाची दृष्टी.

◾मिथूनेचा चंद्र व्ययात असता पुनर्विवाहाची शक्यता असते.

◾जातिकेच्या पत्रिकेत सप्तम स्थान , सप्तमेश ,ही स्थाने दूषित शिवाय कलत्रकारक शुक्र प

 

ापकर्तरीत असल्याने पुनर्विवाह झाला.

◾शुक्र शत्रूराशीत ,सप्तमेश शनि वक्री , शुक्र पापग्रहांनी युक्त, शिवाय पापकर्तरीत  , मंगळ देखील शत्रूराशीत पुनर्विवाह झाला.

◾वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता लग्नेश , सप्तमेश , मंगळ, शुक्र यांचे कारकत्व दूषित झाल्याने तसेच कुटुंब व सुखस्थानी पापग्रहांचे अधिष्ठान असल्यामुळे जातिकेचा पुनर्विवाह 

झाला असावा.

     ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टकवर्गानुसार , लग्न स्थानाला २८ बिंदू असून लग्नेश चंद्राने २ बिंदू ,मंगळ व शुक्राने प्रत्येकी ३-३ गुणच दिले आहेत.

◾सप्तम स्थानाला देखील २३ बिंदू असून सप्तमेश शनिने ४ बिंदू , बुध,चंद्राने प्रत्येकी २-२ बिंदू तर वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळाने २ बिंदू , शुक्राने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾ कुटुंब स्थानात देखील २५ बिंदू असून लग्नेश चंद्र व सप्तमेश शनी ने प्रत्येकी २-२ बिंदू दिले आहेत. मंगळाने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾भाग्य स्थानाला देखील २६ बिंदू आहेत.भाग्येश गुरु ने ४ बिंदू ,मंगळ व शुक्राने प्रत्येकी ३-३ बिंदू दिले आहेत.

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता जातिकेचा घटस्फोट होऊन पुनर्विवाह झाला असावा.

 

३८.४) वैवाहिक सुखाविषयी काय सांगता येईल ? ग्रहस्थितीनुसार स्पष्ट करा.

◾ जातिकेच्या पत्रिकेत सप्तम स्थानाचा विचार केला असता सप्तमेश शनी अष्टमात स्वराशीत वक्री अवस्थेत. सप्तमेश वक्री असणे तसेच कुटुंब स्थानात पाप ग्रहांचे अधिष्ठान असणे वैवाहिक सुखास ही स्थिती अत्यंत वाईट आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र मघा नक्षत्रात शत्रू राशीत, पाप कर्तरीत, पाप ग्रह युक्त आणि दृष्ट असल्याने शुक्राचे कारकत्व देखील दूषित झाले आहे.

◾ परिणामी जातिकेला प्रथम विवाहापासून वैवाहिक सौख्य मिळाले नाही व त्याची परिणती घटस्फोटात झाली.

◾ जातिकेच्या पत्रिकेत सप्तम स्थान दूषित झाले असून सप्तमेश देखील वक्री अवस्थेत आहे तसेच कलत्र कारक शुक्र इतर ग्रहांच्या कुयोगात असल्याने जातिकेचा पुनर्विवाह झाला.

◾ कुटुंब स्थान हे सप्तमाचे अष्टम स्थान असल्याने यावरून द्वित्तीय विवाहाचा विचार केला असता सप्तमाच्या अष्टमात बुध हा द्विस्वभावी तसेच राशी स्वामी ग्रह असल्याने कुटुंबस्थानातच विराजमान आहे.परिणामी पुनर्विवाह झाला.

◾ कुटुंब स्थानात पापग्रहांचे अधिष्ठान तसेच सुखस्थानी वक्री नेपच्यून असल्याने ही स्थिती वैवाहिक सुख कमी असल्याचे सूचित करते.

◾ सुखेश शुक्र कुटुंबस्थानी शत्रूराशीत बुधाच्या अंशात्मक युतीत परंतु मघा नक्षत्री . हर्षल, प्लुटो या पापग्रहांनी युक्त आहे. इतकेच नाही तर हा शुक्र सप्तमेश असलेल्या वक्री शनीच्या प्रतियोगात देखील आहे.

◾पुनर्विवाहाचा विचार भाग्य स्थानावरुन केला असता भाग्येश गुरु ,राहू युक्त शत्रू राशीत ,भाग्य स्थानावर मंगळाची दृष्टी.

◾D 9 कुंडलीत कुटुंबेश शनि सुखस्थानी नीचेचा तर सुखेश मंगळ सप्तमात नीचेचा ही स्थिती देखील वैवाहिक सुखास अशुभ फलदायी ठरते.

◾ मूळ कुंडलीतील लग्नेश  चंद्र व नवमांश कुंडलीतील लग्नेश शनि हे एकमेकांचे शत्रू ग्रह आहेत. मूळ कुंडलीतील लग्नेश चंद्र नीचेचा लाभात वृश्चिक नवमांशात तर सप्तमेश शनी देखील नीचेचा चतुर्थात मेष नवमांशात.

◾D 9 कुंडलीतील लग्नेश शनि व सप्तमेश चंद्र नीचेचे आहेतच शिवाय सप्तमात वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळ देखील नीचेचा आहे.

♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ सर्वाष्टकवर्गानुसार , लग्न स्थानाला २८ बिंदू असून लग्नेश चंद्राने २ बिंदू ,मंगळ व शुक्राने प्रत्येकी ३-३ गुणच दिले आहेत.

◾सप्तम स्थानाला देखील २३ बिंदू असून सप्तमेश शनिने ४ बिंदू , बुध,चंद्राने प्रत्येकी २-२ बिंदू तर वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळाने २ बिंदू , शुक्राने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾ कुटुंब स्थानात देखील २५ बिंदू असून लग्नेश चंद्र व सप्तमेश शनी ने प्रत्येकी २-२ बिंदू दिले आहेत. मंगळाने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾ भाग्य स्थानाला देखील २६ बिंदू आहेत.भाग्येश गुरुने ४ बिंदू , मंगळ व शुक्राने प्रत्येकी ३-३ बिंदू दिले आहेत.

२+७+११ या स्थानांना ७९ (कमी) बिंदू आहेत.मंगळाने या स्थानांना फक्त ०७ (कमी) बिंदू दिले आहेत.

२+४+५+७+११  या पाच स्थानांना एकूण १३३ (कमी) बिंदू आहेत.

मंगळाने या स्थानांना १४(कमी) बिंदू दिले आहेत.

याशिवाय नक्षत्रस्वामीने चंद्र भिन्नाष्टकात शुक्राच्या सप्तमात ० शुन्य बिंदू दिला आहे.परिणामी जातिकेची मानसिकता जोडीदाराबद्दल सकारात्मक नव्हतीच.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता

जातिकेला सप्तम स्थानात २३ बिंदू , शुक्र सिंह राशीत आहे तिथे देखील २३ बिंदू , शुक्राच्या समोरील कुंभ राशीला २२बिंदू ,इतकेच नाही तर भाग्य स्थानाला देखील फक्त २६ बिंदू दिले आहेत.शिवाय भाग्याच्या मीन राशीच्या समोरील  कन्या राशीस २५ बिंदू आहेत.

जातिकेला दोन्ही विवाहात नमते न घेण्याच्या भूमिकेमुळे  वैवाहिक सौख्य नाही हेच दिसून येते.

 

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव

जातक 21 (12-04-2022)

जातक 21

जातिका ३९

जन्मतारीख – 31/10/1981

जन्मवेळ – 10.45 Am

जन्मस्थळ – vile parle

 

१)जातिकेचा स्वभाव कसा असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

२) वैवाहिक सौख्याविषयी काय सांगता येईल? ग्रहस्थिती सांगून विषद करा.

३)जातिकेला ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होता.कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?

(साधारण मार्च २०१६)

४) जातिकेचे करीयर किंवा व्यवसाय स्वरुप ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

 

३९.१) जातिकेचा स्वभाव कसा असेल? ग्रहस्थितीच्या आधारे स्पष्ट करा.

◾जातिकेचे धनु हे वायुतत्वाचे लग्न ०८ अंशावर उदित होत असून ते मूळ या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.मनमोकळा स्वभाव ,निर्भिड , उदार तितकेच गर्विष्ठ ,उद्योगी, धीट तसेच स्वातंत्र्यप्रिय असतात. कोणावरही विसंबून न राहणे,यांचा अध्यात्माकडे कल असतो .या व्यक्ती भावनेच्या आहारी जाणाऱ्या ,हेकेखोर, दुसऱ्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणारा स्वभाव, थोडक्यात घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजणारा, महत्त्वाकांक्षी ,शिस्तप्रिय, मानी, बडेजावपणाची आवड असलेला, तसेच द्विस्वभाव लग्न असल्याने विचारात सारखे बदल ,पटकन निर्णय घेता न येणे  व आक्रमक प्रवृत्तीचे असतात.

◾ जातिकेच्या पत्रिकेत मनाचा कारक चंद्र नीचेचा असल्याने कुणाशी पटवून न घेणे , चंचल पणाचे आधिक्य ,सूडबुद्धी असलेला ,एकांताची आवड असलेला स्वभाव असतो.

◾ आत्मा कारक रवी देखील नीचेचा असल्याने आत्मविश्वास कमी असून स्वार्थी ,कौटुंबिक सुखाचा अभाव असलेला ,कमी दर्जाचे काम करणारा असतो.

◾ पंचमेश मंगळ सिंह राशीत भाग्यात असल्याने उच्चशिक्षित असून कष्टाळू स्वभाव असतो.

◾ उच्चीच्या बुधामुळे कल्पनाशक्ती उत्तम असते.द्विधा मनस्थिती असते. कर्मक्षेत्री बुध असल्याने बुद्धी सामर्थ्यावर हे लोक पुढे येतात.

◾ शुक्र गुरु अन्योन्य योगामुळे छानछोकीवर पैसा खर्च करणारे, मृदुभाषी, कलाकौशल्याची आवड असणारे, भरपूर मित्रपरिवार असलेले असतात.

◾ कर्म स्थानातील शनी कन्या बुधाच्या द्विस्वभाव राशीत असल्याने द्विधा मनस्थिती होते. गोड बोलून आपले काम करून घेण्यात हे पटाईत असतात.

◾ कर्क राशीतील राहू अष्टमात व मकर राशीतील केतू कुटुंब स्थानी असल्याने इतरांशी पटवून न घेणे ,चंचलपणा, वारंवार घर बदलणारे असतात.

◾ याशिवाय दयाळू ,हसतमुख, सौंदर्याची आवड, अंगी कलात्मक वृत्ती, हौशी स्वभाव ,कठोरपणा , क्वचित आळशीपणा व एकांतप्रिय असतात.

 

३९.२) वैवाहिक सौख्याविषयी काय सांगता येईल? ग्रहस्थिती सांगून विषद करा.

◾ लग्नस्थानी धनु हे अग्नितत्वाचे लग्न ०८ अंशावर उदित होत असून मूळ या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.

◾ लग्नस्थानी ०० अंशावर शुक्र देखील मूळ नक्षत्रात विराजमान आहे. लग्नेश गुरू लाभात तुळ या शत्रू राशीत ०० अंशावर भावारंभी प्लुटोच्या अंशात्मक युतीत असून दोन्ही चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात तसेच नीच रवीने युक्त आहे.

◾ सप्तमेश बुध उच्चीचा

मूलत्रिकोण राशीत २५ अंशावर चित्र या मंगळाच्या नक्षत्रात आहे. शिवाय बुध हा बाधकेश असून तो कुटुंबेश, मारकेश व नाशकेश शनीच्या अंशात्मक युतीत दशम स्थानी विराजमान आहे. बुध

पापकर्तरीत आहे.

◾ अष्टमेश चंद्र व्ययात नीचेचा २० अंशावर ज्येष्ठा या बुधाच्या नक्षत्रात नेपच्यून व हर्षल या पापग्रहांनी युक्त असून मंगळ, शनी ,राहू या पापग्रहांनी दृष्ट आहे. परिणामी मानसिक निराशेत वाढ.

◾ भाग्येश रवी लाभात नीचेचा १४ अंशावर स्वाती या राहुच्या नक्षत्रात विराजमान आहे.

◾ वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र मूळ नक्षत्रात आहे तसेच तो पापकर्तरीत देखील आहे.

◾स्त्रियांच्या पत्रिकेत रवी व मंगळाचा विचार वैवाहिक सौख्यि साठी केला जातो. रवी भाग्येश असला तरी तो नीच राशीत पाप कर्तरीत आहे तर मंगळ भाग्यात सिंह राशीत  १२ अंशावर मघा या केतुच्या क्रूर नक्षत्रात विराजमान आहे इतकेच नाही तर मंगळ देखील पाप कर्तरीत आहे.

◾ शिवाय सप्तम स्थानावर शनीची दृष्टी आहे.

◾व्यय स्थानावरून शय्या सुखाचा विचार केला जातो.व्ययात वृश्चिक राशीत चंद्र नीचेचा ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर  नक्षत्रात आहे आणि तो पापग्रहांनी युक्त असून शनि ,मंगळ ,राहू या पापग्रहांनी दृष्ट आहे. ही स्थिती वैवाहिक सुखास मारक ठरते.

◾ भावविश्वावर परिणाम करणारे चंद्र व शुक्र हे दोन स्त्री ग्रह आहेत वैवाहिक सुखाचा विचार करताना ते जर दूषित झाले तर वैवाहिक सुखाची हानी होते. जातीकेच्या पत्रिकेत चंद्र व शुक्र दोन्ही दूषित झाले आहेत.

◾ लग्न स्थान, चंद्र ,मंगळ ,शुक्र, नेपच्यून असे एकूण ४ ग्रह व लग्न स्थान क्रूर नक्षत्री असल्याने आरोग्य विषयक समस्येमुळे वैवाहिक सुखावर परिणाम झाला असावा.

◾ रवी कुंभ या शत्रू नवमांशी भाग्यात ही स्थिती जातिकेस वैवाहिक सौख्यात उणीव असल्याची शक्यता दर्शवते.

    ♦️ अष्टकवर्ग विचार♦️

◾ अष्टक वर्गानुसार सर्वाष्टक वर्गात तनु स्थानाला २३ बिंदू असून लग्नेश गुरू ५ तर सप्तमेश बुधाने ४ बिंदू दिले आहेत. तसेच सप्तम स्थानाला २६ बिंदू असून लग्नेश गुरूने ४ तर सप्तमेश बुधाने ५ बिंदू दिले असले तरी वैवाहिक सौख्याचा कारक मंगळाने फक्त २ बिंदू तर शुक्राने ४ बिंदू दिले आहेत.

◾ सप्तमस्थानाला २६ व कुटुंब स्थानाला २९ असे एकूण ५५ बिंदू तर लग्न स्थानाला २३ व भाग्य स्थानाला ३१ असे एकूण ५४ बिंदू असल्याने वैवाहिक सुख सामान्य राहील.

◾२+४+५+७+११ या पाच स्थानांना एकूण १३२ बिंदू (कमी) आहेत. मंगळाने या स्थानांना फक्त १२(कमी) बिंदू दिले आहेत.

याशिवाय नक्षत्रस्वामीने

 

चंद्र भिन्नाष्टकात शुक्राच्या सप्तमात ० शुन्य बिंदू दिला आहे. परिणामी जातिकेची मानसिकता  जोडीदाराबद्दल सकारात्मक नसावी.

 

वरील ग्रहस्थितीचा विचार करता दोघांचाही स्वभाव एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा असल्यामुळे वैवाहिक सुख मनासारखे मिळत नसावे.

 

३९.३) – जातिकेला ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होता? कोणती ग्रहस्थिती कारणीभूत ठरली असावी?(साधारण मार्च २०१६)

 

◾लग्न स्थान हे पूर्ण शरीराचे प्रतिनिधित्व करतो.

◾तर चतुर्थ स्थान शरीरावरील छातीच्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.

◾षष्ठस्थान हे रोगाचे स्थान आहे. चंद्र हा स्तनांचा कारक ग्रह आहे.तर शुक्र ग्रह सगळ्या ग्रंथी रोगांचा कारक ग्रह आहे.

◾ लग्न स्थानी धनु रास ०८ अंशावर उदित होत असून ,मुळ या केतूच्या क्रूर नक्षत्रात असल्यामुळे ते बिघडले आहे.

◾तसेच लग्नेश व चतुर्थेश गुरु देखील शून्य ००अंशावर तूळ या शत्रूराशीत चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात निर्बली झाला आहे.

◾षष्ठेश शुक्र देखील शून्य ०० अंशावर मुळ या क्रूर  नक्षत्रात आहे.

◾तसेच अष्टमेश चंद्र देखील वृश्चिक राशीत नीचेचा व्ययात नेपच्यून, हर्षल युक्त शिवाय ज्येष्ठा या बुधाच्या क्रूर नक्षत्रात आहे.शनि ,मंगळ ,राहू या पापग्रहांची चंद्रावर दृष्टी.

◾ज्योतिषशास्त्रात कॅन्सर सारख्या भयानक आजारांसाठी कर्क राशीतील चंद्राला अत्यंत महत्त्व आहे. कारण मानवी शरीरात कॅन्सरच्या उत्पत्तीत कोशिकांची खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या कोशिकांमध्ये पांढरे आणि लाल रक्त कण असतात. पांढरा रंगाचे  रक्त कण हे चंद्राचे प्रतिनिधित्व करतात तर लाल रक्त कण मंगळाचे प्रतिनिधित्व करतात.

कर्क राशीचे चिन्ह हे खेकडा आहे.खेकडा आपल्या स्थानाला घट्ट पकडून ठेवतो.त्याप्रमाणे कोशिका शरीरातील ज्या अंगाला आपले स्थान बनवतात तो  भाग  शरीरापासून वेगळा करतात. आणि त्याच कर्क राशीत अष्टम स्थानी राहु देखील आहे.

◾तर मंगळ सिंह राशीत १२ अंशावर मघा या केतुच्या क्रुर नक्षत्रात आहे.शिवाय पापकर्तरीत.

◾लग्नेश व चतुर्थेश गुरु तुळ राशीत शत्रूक्षेत्री तर षष्ठेश शुक्र लग्नी गुरुच्या राशीत अन्योन्य योग ही स्थिती देखील या आजारास बोलकी आहे.

◾D 9 कुंडलीत देखील चंद्र केतु युक्त मकर राशीत अष्टम नवमांशी निर्बली झाला आहे तर मंगळ नीचेचा द्वितीय या मारक  स्थानात राहू व शनि युक्त परिणामी कॅन्सर.

दोन्ही कुंडलीत चंद्र व मंगळाचे कारकत्व दूषित झाले आहे.

◾D 27 कुंडलीत मूळ लग्नेश गुरू व्ययात  तुळ या शत्रूराशीत रवि युक्त .

 D 27  कुंडलीत लग्नेश व षष्ठेश मंगळ पंचमात राहू, चतुर्शेश शनि ,नेपच्यून या पापग्रहांनी युक्त आहे.तर चंद्र स्वराशीत भाग्यात विराजमान आहे.

◾D 30 कुंडलीत लग्नेश शनि व्ययात मकर या स्वराशीत षष्ठेश चंद्र युक्त असून चंद्र निर्बली झाला आहे.तर नाशकेश मंगळ नाशक स्थानी लाभात  रवि युक्त धनु राशीत आहे.

◾चतुर्थ स्थानात राहू केतू युक्त आहे.चतुर्थातील पापग्रहांचे अधिष्ठान अशुभ फलदायी.

◾२०१६ चाली शुक्राची महादशा सुरू होती. शुक्र/शनि/गुरु/केतू/चंद्र.

◾शुक्र षष्ठेश व नाशकेश केतुच्या नक्षत्रात तर

◾शनि मारकेश व नाशकेश असून हस्त या चंद्राच्या नक्षत्रात आहे.

◾गुरु लग्नेश व चतुर्थेश शत्रूराशीत चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात आहे.

◾जातिकेच्या पत्रिकेत लग्न स्थान , चंद्र, मंगळ, शुक्र, नेपच्यून असे एकूण ४ ग्रह व लग्न स्थान क्रूर नक्षत्री असल्याने आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होतात.

◾मूळ नक्षत्रातील ग्रहाची दशा आणि अंतर्दशा ही आरोग्याच्या दृष्टीने त्रासाची जातेच.

     ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾लग्न स्थानाला २३बिंदू असून आरोग्याचा कारक रविने फक्त १ बिंदू दिला आहे.मनाचा कारक चंद्राने ३बिंदू दिले आहेत.मंगळाने देखील ३ बिंदू दिले आहेत.

◾षष्ठ स्थानाला ३६ बिंदू असून षष्ठेश शुक्राने ४ बिंदू ,अष्टमेश चंद्राने ५ बिंदू दिले आहेत.

◾अष्टम स्थानाला ३१बिंदू असून अष्टमेश चंद्राने ४ बिंदू दिले आहेत .लग्नेश गुरुने ४ बिंदू, षष्ठेश शुक्राने ७ बिंदू दिले आहेत.

◾लग्न स्थानापेक्षा षष्ठ व अष्टम स्थानाला अधिक बिंदू आहेत.ही स्थिती देखील आरोग्याच्या दृष्टीने अशुभ फलदायी असून आरोग्याच्या काही ना काही समस्या निर्माण करते.

वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता जातिकाला ब्रेस्ट कॅन्सर झाला असावा.

 

३९.४) जातिकेचे करीयर किंवा व्यवसाय स्वरुप ग्रहस्थितीनुसार विषद करा.

◾ जातिकेचे धनु लग्न असून लग्नी द्विस्वभाव ही अग्नितत्वाची रास उदित होत आहे. लग्नेश गुरू लाभात तुळ या शत्रूराशीत चित्रा या मंगळाच्या नक्षत्रात , प्लुटोच्या अंशात्मक युतीत तर नीचेच्या रवी युक्त आहे.केटरिंग क्षेत्र ,बॅंकर्स .

◾ दशम स्थानात मूल त्रिकोण दशमेश बुध असून तो धनेश शनिच्या अंशात्मक युतीत कन्या या द्विस्वभाव राशीत आहे.शिक्षक ,वकील असू शकते.

◾षष्ठात वृषभ रास असून षष्ठेश  शुक्र लग्नी धनु राशीत मूळ नक्षत्रात आहे.

◾राशीस्वामी मंगळ भाग्यात मघा या केतुच्या क्रुर नक्षत्रात आहे.

◾चंद्र नीचेचा वृश्चिक राशीत नेपच्यून, हर्षल युक्त व्यय

 

स्थानात तर रवि देखील नीचेचा लाभात गुरू ,प्लुटो युक्त विराजमान आहे.

परिणामी चंद्र,रविबळ कमी झाले.

◾ चंद्र कुंडली नुसार वृश्चिक लग्न असेल लग्न नीचेचा चंद्र हर्षल नेपच्यून युक्त तर दशमात लग्नेश व षष्ठेश मंगळ सिंह राशीत आहे.शनिची धन स्थानावर दृष्टी.इंजीनियर ,केमिस्ट .

◾D 9 कुंडलीत मूळ दशमेश बुध पराक्रमात हर्षल युक्त सिंह नवमांशी, दशमेश गुरु पंचम नवमांशात तुळ या शत्रूराशीत प्लुटो युक्त असता वकील , इंजिनियर.

◾D 10 कुंडलीत मूळ कुंडलीचा लग्नेश व दशमांश कुंडलीचा दशमेश एकमेकांना सम आहेत.

◾मूळ कुंडलीचा दशमेश व दशमांश कुंडलीचा दशमेश एकमेकांचे शत्रू आहेत.

◾दशमांश कुंडलीचा दशमेश मंगळ लाभात धनु राशीत लग्नेश शनि व भाग्येश शुक्राने युक्त असल्याने लेखक,शिक्षक असू शकते.

◾D 10 कुंडलीत षष्ठेश चंद्र व्ययात पंचमेश बुध युक्त मकर राशीत. दशमांश कुंडलीत लग्नी रवि कुंभ या शत्रूराशीत.

       ♦️अष्टकवर्ग विचार♦️

◾अष्टकवर्गानुसार दशम स्थानाला ३३ बिंदू असून दशमेश बुधाने ७ , चंद्राने ६ , मंगळ व गुरुने प्रत्येकी ५-५ बिंदू दिले आहेत.

◾षष्ठ स्थानाला ३६ बिंदू असून षष्ठेश शुक्राने ४, दशमेश बुधाने ५ ,भाग्येश रवि ६ बिंदू तर धनेश शनिने ५ बिंदू दिले आहेत.

◾सर्वाष्टक वर्गात ६+१०+११ या स्थानांना एकूण ९४ बिंदू तर ७+१०+११ या स्थानांना ८४ बिंदू आहेत.

◾षष्ठ ,दशम व लाभ स्थानाला जास्त बिंदू असल्याने जातिका नोकरी करीत असावी.तिचे करीयर नोकरीत असावे.

 

 

 

 

सौ. मानसी जोशी कुर्लेकर

सह संपादिका भविष्य दर्पण

श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र जळगाव