Skip to content
Home » dr jyoti joshi ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य

dr jyoti joshi ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य

ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य – डॉ. ज्योती जोशी

  • by

“ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य” मागच्या भागात आपण ग्रहांची ओळख करून घेतली. तसेच त्यांचा मनुष्य जीवनावर कसा प्रभाव पडतो याचाही अभ्यास केला. आपण ग्रहांविषयी अधिक सविस्तरपणे… Read More »ग्रह व त्यांचे वैशिष्ट्य – डॉ. ज्योती जोशी